Запрошуємо на навчання за освітньою траєкторією "МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Факультет аграрного менеджменту

Економічна освіта сьогодні є однією з найперспективніших в умовах бурхливого розвитку аграрної сфери економіки України. Нове покоління економістів та менеджерів, а саме їх рівень освіти та професіоналізм повинні відповідати світовим стандартам і вимогам часу.

Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності факультету аграрного менеджменту НУБіП України, створена у квітні 1992 року з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності для аграрного сектору економіки України.

Застосовуючи новітні освітні технології, науково-педагогічний колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями "Бакалавр", "Магістр"

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

073 «Менеджмент»

Освітній ступінь

Бакалавр

Освітня траєкторія

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Ліцензійний обсяг

150 осіб

 

 

Групи з викладанням циклу професійно-орієнтованих дисциплін англійською мовою

Починаючи з першого курсу

Термін навчання на основі ПЗСО

3 роки 10 міс.

Сертифікати ЗНО при вступі на 1 курс на основі ПЗСО

Відповідно до Правил прийому на 2023 р.

 

Термін навчання для випускників коледжів (технікумів) на основі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст»

2-3 роки

 

На рівні бакалаврату студенти з ознаками майбутньої спеціальності "Менеджмент ЗЕД" отримують загальну фундаментальну підготовку в галузі управління та адміністрування, професійну підготовку менеджера та спеціалізовану підготовку до зовнішньоекономічної діяльності. Підготовка на рівні бакалаврату спрямована на розвиток здатності випускників розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми менеджменту у сфері міжнародного бізнесу, менеджменту, та зовнішньоекономічної діяльності.

 

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

073 «Менеджмент»

Освітній ступінь

Магістр

Спеціалізація

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Магістерські програми

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Ліцензійний обсяг

125 осіб

Максимальний обсяг

державного замовлення

60 осіб

Групи з викладанням циклу професійно-орієнтованих дисциплін англійською мовою

Так

Термін навчання на основі ОС «Бакалавр»

1 р. 4 міс.

Вступні іспити

Відповідно до Правил прийому у 2023 р.

 

Можливість навчання з отриманням подвійних дипломів

 Так

 

ОП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності-ЗЕД" особлива, тому що студенти, обравши цей напрям підготовки, набувають компетентностей щодо:

організації зовнішньоторговельних операцій, комплексного аналізу зарубіжних ринків на основі статистичних даних вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсів, обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства, прийняття раціональних управлінських рішень у сфері менеджменту ЗЕД, оцінювання економічного потенціалу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на внутрішньому та міжнародному ринках.

До переваг цієї освітньої траєкторії можна віднести ще й те, що  підготовка фахівців може здійснюватись у тому числі за бюджетні кошти на денній і заочній формі навчання.

На рівні магістра студенти ОП "Менеджмент ЗЕД" вивчають комплекс управлінських дисциплін, спрямованих на побудову організаційних структур підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, урегулювання контрактних умов зовнішньоекономічної діяльності, виконання функцій митного брокера, суб’єктів господарювання, реалізацію зовнішньоторговельних операцій та міжнародних проектів, знання фінансової та управлінської аналітики, правового забезпечення підприємницької діяльності, підбір персоналу і його мотивацію, практику прийняття управлінських рішень, контроль та ін.

 

Менеджмент ЗЕД

Перелік основних навчальних дисциплін спеціальності

 

вступ до фаху

міжнародні економічні відносини

економіка світового сільського господарства

управління операціями з експорту-імпорту

ЗЕД підприємства

міжнародний бізнес

маркетинг ЗЕД

управління ризиками в міжнародній комерційній діяльності

менеджмент ЗЕД

діловий протокол та ведення переговорів

міжнародна економіка

іноземні мови

міжнародний менеджмент

 

  

Після закінчення навчання за ОП «Менеджмент ЗЕД» випускники отримують диплом державного зразка про другий (магістерський) рівень вищої освіти та присвоюється кваліфікація Магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності

 

Навчаючись у НУБіП України, студенти мають можливість не тільки отримати економічний фах, а й реалізувати свої творчі та наукові здібності.

Зокрема, студенти кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності беруть участь як у всеукраїнських так і міжнародних конференціях студентів, конкурсах та олімпіадах, а після отримання освітнього ступеня «Магістр», випускники ОП «Менеджмент ЗЕД» мають нагоду продовжити навчання, виконуючи дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії з економіки та/або менеджменту.

Випускники можуть бути працевлаштовані:
• в підприємствах, в фірмах, організаціях, державних структурах, які мають ділові контакти з іноземними партнерами,
• в українських підрозділах ТНК,
• в аграрних підприємствах, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю,
• в спеціалізованих зовнішньоекономічних структурах та підприємствах,
• торгово-промислових палатах,
• у науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових аграрних ринків, розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів тощо.
Спеціалісти вказаного напрямку можуть також працювати у ВНЗ асистентами, науковими співробітниками.

Переваги здобуття фаху менеджера зовнішньоекономічної діяльності на факультеті аграрного менеджменту НУБіП України:
• можливість отримати подвійний диплом з Словацьким аграрним університетом в м.Нітра
• можливість вивчати фахові дисципліни спеціальності англійською мовою
• доступна вартість навчання за умов договору
• користування навчальною базою університету, а це: комп’ютерні класи, оснащені програмним забезпеченням, що підключені до мережі Інтернет, аудиторії з сучасним дизайном інтер’єрів 
• можливість здобути військову освіту на кафедрі військової підготовки
• забезпечення гуртожитком іногородніх студентів
• розташування студмістечка в мальовничому куточку столиці – Голосієві (поруч - Голосіївський ліс, озера, Голосіївський парк ім. М. Рильського, Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ))
• гарно розвинута соціальна інфраструктура: наукова бібліотека, спортивний комплекс, доступ до мережі Wi-Fi, ботанічний сад, гуртожитки медичний пункт, їдальні, кафетерії
• інститут кураторства – за кожною академічною групою закріплений наставник, який здійснює педагогічний супровід студентів упродовж усього терміну навчання в університеті.

Чекаємо Вас на кафедрі адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності!

ауд.302-303, 305

навчальний корпус 10

вул. Героїв Оборони, 11

 Детально щодо вступної кампанії 2023 року - на сайті університету.

Правила прийому в університет

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook