Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Наукова робота

 

 

 

Наукову роботу співробітників ННІ координує НДІ економіки і менеджменту агропромислового виробництва.
На кафедрах ННІ проводиться підготовка аспірантів та докторантів за такими спеціальностями:
ШифрСпеціальність
08.00.03Економіка та управління національним господарством
08.00.04Економіка та управління підприємствами


 
 

Конференції


Наукові гуртки: 


 Науковий гурток "Дорадник" 

 
 Науковий гутрок "Агротурист" 
 
 Науковий гурток "Treveling"
 
 Науковий гурток "Інновінг"


Основні напрямки наукових досліджень

Науково-педагогічні працівники кафедр ННІ післядипломної освіти  проводять наукові дослідження з питань теоретико-концептуальних  підходів до розвитку інноваційних процесів; удосконалення організаційно-економічних механізмів інноваційної діяльності; пріоритетних напрямків інноваційно-технологічного розвитку аграрного сектора; методологічних та інноваційних засад перепідготовки фахівців аграрної сфери для надання другої вищої освіти; формування інформаційної бази інноваційної діяльності в аграрному секторі; розвитку державної інноваційної підтримки; інноваційних технологій в освіті та науці тощо (кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності). 
Кафедра аграрного консалтингу і туризму має наукову школу з сільськогосподарського дорадництва, яка розробляє інноваційну систему консультування «Електронна дорадча система е-Екстеншн», що дає змогу поширювати сільськогосподарські знання та інформацію, інтерактивні консалтингові системи для прийняття науково-обґрунтованих рішень в різних галузях аграрної сфери  (сільському туризмі, органічному виробництві, бджільництві тощо), що сприяє розвитку дорадництва в Україні, професійної агроконсалтингової освіти поглибленню підготовки дорадників та експертів-дорадників для їх сертифікації шляхом узагальнення та систематизації сучасного міжнародного досвіду із розробкою спільних навчальних програм і покращенню практичної підготовки на базі передових вітчизняних та зарубіжних підприємств. 
Наукові кадри і тематика НДР
Кафедра аграрного консалтингу і туризму виконує наступні види робіт:
Кальна-Дубінюк Т.П. Наукова робота пов’язана з розробкою е-Екстеншн - електронної дорадчої системи поширення сільськогосподарських знань та інформації в Україні, застосування інтерактивних консалтингових систем для прийняття науково-обґрунтованих рішень в дорадництві, туризмі та інших галузях.
Самсонова В.В. Дослідження проблем розвику управлінського консультування та формування організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації.
Мосіюк С.І. Наукова робота пов’язана з дослідженням у сфері економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами  в галузі АПК.
Кудінова І.П. Наукова робота пов’язана з консультуванням інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, навчання дорослих.
Рибак Л.Х. Наукова робота пов’язана з дослідженнями в агроконсалтингу та сфері економічних взаємовідносин в аграрному сервісі.
Локутова О.А. Наукова робота пов’язана з розробкою електронної дорадчої системи поширення сільськогосподарських знань та інформації (е-Екстеншн) в Україні та вивченням інноваційних напрямів розвитку аграрного сектору (сільський зелений туризм, бджільництво, органічне виробництво та сільськогосподарська обслуговуюча кооперація).
Д.е.н., проф. Кальною-Дубінюк Т.П. отримано авторське право (№ державної реєстрації 48237) на науковий твір «Інтерактивна консалтингова система». Авторські майнові права належать Національному університету біоресурсів та природокористування України.
 
Наукові інтереси НПП кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності:
Витвицька О. Д. − удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності; в тому числі інноваційно-технологічний розвиток аграрного сектора.
Кулаєць М. М. − продовольча безпека, раціоналізація форм господарювання.
Пабат В.О. - перспективи та інноваційні процеси в стимулюванні розвитку агропромислового комплексу України.
Грищенко І.М. - система місцевого самоврядування і територіальна організація влади в Україні та зарубіжних країнах;  сучасні тенденції управління; прогресивні методи навчання.
Скрипниченко В. А.− удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності; тому числі інноваційно-технологічний розвиток аграрного сектора.
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)