Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Наукова робота

        Науково-педагогічні працівники кафедр ННІ неперервної освіти і туризму  проводять наукові дослідження з питань теоретико-концептуальних  підходів до розвитку інноваційних процесів; удосконалення організаційно-економічних механізмів інноваційної діяльності; пріоритетних напрямків інноваційно-технологічного розвитку аграрного сектора; методологічних та інноваційних засад перепідготовки фахівців аграрної сфери для надання другої вищої освіти; формування інформаційної бази інноваційної діяльності в аграрному секторі; розвитку державної інноваційної підтримки; інноваційних технологій в освіті та науці тощо (кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності). 
    Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу має наукову школу з сільськогосподарського дорадництва, яка розробляє інноваційну систему консультування «Електронна дорадча система е-Екстеншн», що дає змогу поширювати сільськогосподарські знання та інформацію, інтерактивні консалтингові системи для прийняття науково-обґрунтованих рішень в різних галузях аграрної сфери  (сільському туризмі, органічному виробництві, бджільництві тощо), що сприяє розвитку дорадництва в Україні, професійної агроконсалтингової освіти поглибленню підготовки дорадників та експертів-дорадників для їх сертифікації шляхом узагальнення та систематизації сучасного міжнародного досвіду із розробкою спільних навчальних програм і покращенню практичної підготовки на базі передових вітчизняних та зарубіжних підприємств. 
    В ННІ організовуються наукові конференції, дебати, круглі столи, наукові гуртки, зустрічі аспірантів та студентів з провідними науковцями, підприємцями, різноманітні конкурси, форуми,  презентації наукових проектів тощо.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій