Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Адреса: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, навчальний корпус № 10, кімн. 219.

Тел.: (044) 527-87-42, 527-86-53

Електронна пошта: [email protected]

Директор:
Кулаєць Марія Михайлівна

кандидат економічних наук, професор, заслужений економіст України

 

 

     Навчально-науковий інститут післядипломної освіти створений за наказом ректора від «20» грудня 2004 р. № 598 на підставі рішення вченої ради Університету. 
     Освітня концепція Навчально-наукового інституту наступна:
-поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок фахівців АПК;
- надання можливості отримання другої вищої освіти на основі здобутого раніше освітнього ступеня (в розрізі спеціальностей);
-формування нової генерації державних службовців органів управління АПК, керівників і спеціалістів підприємств, установ та організацій різних форм власності, науково-педагогічних і педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти.

     Основні завдання інституту:
– підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців агропромислової і природоохоронної галузей;
– підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти;
– підготовка і перепідготовка фахівців з наданням другої вищої освіти;
–підвищення кваліфікації і стажування державних службовців;
- підготовка бакалаврів зі спеціальності 242 "Туризм";
– підготовка магістрів спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 "Менеджмент" освітніх програм «Управління інноваційною діяльністю» та «Дорадництво»; 
– підготовка дорадників та експертів-дорадників.
     В інституті здійснюється перепідготовка: фахівців на програмах здобуття другої вищої освіти.

     На базі інституту проводиться підвищення кваліфікації:
• державних службовців, керівників і фахівців державних підприємств, установ і організацій з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»;
• керівних працівників і спеціалістів агропромислової та природоохоронної галузей;
• науково-педагогічних і педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти;
• дорадників та екпертів-дорадників.
Навчальний процес здійснюється з використанням матеріально-технічної бази Університету, його структурних та відокремлених підрозділів.

     До інституту післядипломної освіти входять такі структурні підрозділи:
• кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності;
• кафедра аграрного консалтингу і туризму;
• навчальна лабораторія управління інноваційною діяльністю в агропромисловій і природоохоронній галузях;
• навчальна лабораторія аграрного консалтингу та сервісу; 
• відділ організаційної та адміністративно-господарської роботи;
• дирекція.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій