Кваша Сергій Миколайович

         Проректор з навчальної і виховної роботи
         доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук,

заслужений діяч науки і техніки України

          
Народився 29 вересня 1958 року в с. Велика Севастянівна Христинівського району на Черкащині. У 1975 році      вступив, а у 1980 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю “Економічна кібернетика”.
 

Працював спершу економістом-математиком обчислювальної лабораторії Української сільськогосподарської академії (1980–1982 рр.), потім був заступником секретаря комітету комсомолу УСГА (1982–1984 рр). Від 1984 по 1989 рік – стажист, аспірант кафедри економіки сільського господарства УСГА, з 1989 року працює асистентом на кафедрі організації сільськогосподарського виробництва УСГА та захищає кандидатську дисертацію. У 1992–1999 роках – асистент, доцент кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Національного аграрного університету (НАУ). За період діяльності на кафедрі разом з групою викладачів сформував навчально-наукову концепцію підготовки аграрних фахівців за спеціальністю “Зовнішньоекономічна діяльність”.
 

З 1999 по 2000 рік керував Інститутом Магістратури НАУ, потім рік виконував обов’язки ректора Інституту післядипломної освіти НАУ, у 2001 року завідував кафедрою економічної теорії та аграрної політики НАУ. За цей час ним сформувались  наукові підходи стосовно ролі і місця аграрної політики в механізмах державного управління національною економікою України.
 

З 2001 по 2008 рік – декан економічного факультету НАУ. Після захисту докторської дисертації у 2001 році доктором економічних наук став у 2002 році, а вчене звання професора кафедри державного управління присвоєно у 2004 році. Від 2007 року є членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України. З лютого 2008 року обраний на посаду академіка-секретаря відділення аграрної економіки та земельних відносин УААН . Протягом періоду роботи у академії був обраний членом Президії академії.
 

З лютого 2011 року по жовтень 2012 року, за переводом з Національної академії аграрних наук працював на посаді директора департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Був членом Колегії Міністерства, головою секції з аграрної економіки Науково експертної Ради, головою і членом  кількох робочих груп. У його функції входила організація роботи аграрного ринку України,  узгодження балансів продовольства з Мінекономрозвитку і торгівлі, координація роботи Аграрного фонду, Аграрної біржі, Державної продовольчої зернової компанії, Оптових ринків сільськогосподарської продукції та інші важливі регуляторні заходи економічного розвитку  аграрного сектору економіки України. Він неодноразово приймав участь у засіданнях комітетів Верховної ради, тісно співпрацював з секретаріатом Кабінету Міністрів України, Комітетом з економічних реформ при Адміністрації Президента України. Був головою робочої групи з розробки Закону України “Про засади продовольчої  безпеки” Приймав участь у формуванні завдань та координації розробки кількох проектів законів України, концепцій та стратегій розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року.
 

У період з жовтня 2012 року по травень 2013 року виконував обов’язки віце-президента Національної академії аграрних наук України. Координував науково-методичну роботу наукових колективів академії, готовив матеріали на загальні збори академії. У лютому 2013 року на сесії Загальних зборів НААН шляхом таємного голосування був обраний академіком.
 

З травня 2013 року по червень 2014 року рішенням Президії НААН був призначений на посаду першого заступника директора з наукової роботи Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”. З поміж інших важливих питань роботи наукового колективу координував дослідження за напрямом зовнішньоекономічна діяльність в аграрному секторі економіки України.

Із червня 2014 року і по нині працює проректором з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Протягом усього періоду творчої діяльності активно займався організаційними і науково-методичними проблемами розвитку вітчизняної аграрної економічної науки.

Як провідний вчений в галузі аграрної економічної науки запрошений до атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. З 2006 року по 2014 рік  був членом, заступником Голови, а в період з 2009 по 2011 роки - Головою експертної ради Вищої атестаційної комісії України (ВАК- ДАК). У 2007 році обраний членом Державної акредитаційної комісії з економіки (ДАК), є експертом Міністерства освіти та науки України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України.
 

Протягом періоду з 2004 по 2010 роки працював заступником Голови спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертацій у Національному університеті біоресурсів і природокористування, а  з 2011 по 2013 рік був членом цієї ради.
 

Активно веде наукову діяльність з підготовки наукових кадрів. Під його керівництвом в Національному університеті біоресурсів і природокористування захищено вісім докторських та 20 кандидатських дисертацій, продовжують наукові дослідження один докторант та 2 аспіранти. За період наукової діяльності ним особисто та у співавторстві з іншими науковцями опубліковано близько 160 наукових праць, у тому числі монографії, посібники і підручники. Певна частина наукових праць, зокрема, 16 опублікована за кордоном в іноземних виданнях.

С.М. Кваша відомий вчений у зарубіжних країнах, і в першу чергу у країнах Європейського Союзу. У 2007 році був запрошений як асоційований іноземний член Спілки Польських економістів сільського господарства та агробізнесу – SERIA, а з вересня 2007 року обраний іноземним членом цієї спілки. Він є співзасновником з української сторони Українсько-Польсько-Словацько-Чешсько-Угорського Форуму співпраці деканів економічних факультетів аграрних університетів цих країн. Є членом редколегії у трьох іноземних наукових виданнях аграрних університетів у Республіці Польща (аграрні університети в м. Щецині та м. Варшаві) та Словацькій Республіці – Словацького аграрного Університету в м. Нітра. Являється членом редакційних колегій вітчизняних фахових видань ННЦ Інститут аграрної економіки (Економіка АПК), Інституту агроекології, "Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України" та Національної академії аграрних наук України (Вісник аграрної науки).
 

За особистий вклад у розбудову аграрної економічної науки, формування власної наукової школи, навчально-наукову та педагогічну діяльність присвоєне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009 р.). Нагороджений також трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики «Знак пошани» (2008 р) та Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти і науки України» (2007 р). У 2010 році нагороджений Почесною відзнакою Сенату Варшавського аграрного університету.
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook