СПІВРОБІТНИКИ

завідувач кафедри, професор
Копілевич Володимир Абрамович

Тел.: +380-44-527-8050

Електронна пошта: [email protected]

Професор, доктор хімічних наук (1994). Соросівський ад’юнкт-професор (1995). Член академії наук Нью Йорку (1995). Професор кафедри неорганічної та аналітичної хімії (1996). Заслужений винахідник України (1998). Відмінник аграрної освіти і науки ІІ ступеня Міністерства аграрної політики України (2004). Нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України (2008) та Верховної Ради України (2010).

Автор і співавтор 698 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 46 підручників, навчальних посібників і лабораторних практикумів, 72  методичних розробок, 226 авторських свідоцтв і патентів, 217 наукових статей.

 

професор
Максін Віктор Іванович

Тел.:

Професор кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, доктор хімічних наук

Тема кандидатської дисертації – „Дослідження вольфраматів рідкісноземельних елементів ”
Тема докторської дисертації – „Фізико-хімія і технологія ключових стадій комплексної переробки мінералізованих вод ”
 

 

доцент
Войтенко Лариса Владиславівна

Тел.: +380-44-527-8095

Електронна пошта: [email protected]

доцент кафедри аналітичної хімії та якості води, доцент, к.х.н.
Тема кандидатської дисертації: Гідратовані аміачні фосфати міді(II), цинку і кобальту(II), Інститут загальної і неорганічної хімії НАН України, 1994

Всього публікацій: більше 370, із них: 1 монографія (у співавторстві); 3 навчальних посібники з грифами МОН чи МінАПК; 135 статей; 54 навчально-методичні розробки; 75 патентів на винаходи та авторські свідоцтва; 112 тез доповідей.

 

 

 

доцент
Панчук Тамара Костянтинівна

Тел.: +380-44-527-8095

Електронна пошта: [email protected]

кандидат хімічних наук, доцент

Вона є автором і співавтором  40 наукових і науково-методичних праць, в тому числі 5 підручників і посібників, 8 наукових статей, 22 методичних розробок, 5 тез доповідей.

Дисципліни, які викладає:
Факультет захисту рослин - неорганічна хімія (денна і заочна форми навчання), - аналітична хімія (денна і заочна ф.н.)
Факультет біотехнології - хімія біогенних елементів (денна і заочна ф.н.)

Напрям наукових досліджень:
Хімія фосфатів;
Аналітична хімія довкілля
 

 

доцент
Ущапівська Тетяна Іванівна

Тел.: +380-44-527-8095

Електронна пошта: [email protected]

кандидат хімічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації - "Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003

Автор і співавтор 145 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 25 методичних розробок, 7 патентів на корисну модель України, 15 статей у фахових виданнях (5 в наково-метричній базі SCOPUS), 5 навчальних посібників.

Навчальні дисципліни: неорганічна і біонеорганічна хімія, неорганітна та аналітична хімія, гідрохімія

 

 

 

 

доцент
Абарбарчук Леонід Михайлович

Тел.: +380-44-527-8095

Електронна пошта: [email protected]

кандидат хімічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
Факультет біотехнології: аналітична хімія (денна і заочна форма навчання)
Факультет екології і сталого розвитку аналітична хімія (денна і заочна форма навчання), неорганічна хімія (заочна форма навчання)
Факультет ветеринарної медицини біонеорганічна хімія(денна форма навчання)

Напрям наукових досліджень:
Хімія фосфатів;
Моніторінг якості джерел питного водопостачання.
 

 

доцент
Лаврик Руслан Володимирович

Тел.: +380-44-527-8095

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат хімічних наук, доцент

В 2004 році на спеціалізованій Вченій раді хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему  ,,Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni),,. Автор і співавтор 140 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 15 методичних розробок, 65 патентів на корисну модель України, 25 статей у фахових виданнях (3 в науково-метричній базі SCOPUS), 5 навчальних посібників та лабораторних практикумів (1 з грифом МОН України, 1 з грифом МАП України та 1 з грифом Вченої ради НУБіП України) та 30 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, в тому числі міжнародних.
 

Дисципліни, які викладає:
Факультет екології і сталого розвитку - неорганічна хімія (денна і заочна форми навчання)
- біонеорганічна хімія (денна і заочна ф.н.)
- екологічна безпека водних екосистем і моніторинг (магістри)
Факультет біотехнології - загальна і  неорганічна хімія (денна і заочна форми навчання)
- біонеорганічна хімія (денна і заочна ф.н.)

Факультет ветеринарної медицини - біонеорганічна хімія (денна ф.н.)

Напрям наукових досліджень:
реакції в розчинах-розплавах  неорганічних солей та твердофазний синтез
подвійних фосфатів з широким спектром фізико-хімічних властивостей.

 

 

в.о. доцента
Галімова Валентина Михайлівна

Тел.: +380-44-527-8095

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат хімічних наук, в.о. доцента

В.о. доцента  Галімова В.М. є автором і співавтором 84 наукових та навчально-наукових праць. Серед них 35 статтей, 20 тез,  20 петентів на винаходи та корисні  моделі України, 4 навчальні посібники та  5 методичних рекомендацій.

Дисципліни, які викладає:
Факультет екології і сталого
розвитку - очистка і утилізація осадів стічних вод (денна та заочна форма навчання)
Факультет біотехнології - біоконверсія
- неорганічна хімія (заочна форма навчання)
Факультет біотехнології
Факультет агробіологічний
Факультет агрономічний
Факультет захисту рослин - аналітична хімія (денна та заочна форма навчання)

Напрям наукових досліджень:
Аналіз вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища методом инверсійної хронопотенціометрії Екологічна безпека, Моніторинг важких металів
 

 

доцент
Прокопчук Надія Миколаївна

Тел.: +380-44-527-8095

Електронна пошта: [email protected]

Доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води, к.х.н.

Тема кандидатської дисертації – «Аквоамінофосфати кобальту(ІІ), ніколу(ІІ), цинку та купруму(ІІ)», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009.

       Прокопчук Н.М. є автором більше 100 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, з яких 26 патентів на винаходи та корисні моделі України, 34 статті (4 у науковометричній базі SCOPUS та 2 у WoS), 8 навчальних посібників (3 англійською мовою), 5 атестованих електронних навчальних курсів (одноосібних та у співавторстві).   

     За роботу «Синтез та термічні перетворення гетеро метальних акваамінофосфатів» стала лауреатом премії Президента України для молодих вчених.

      Проводила дослідження за міжнародними науковими проектами: ENSURE-2 і МАГАТЕ.


Навчальні дисципліни, які викладає:

Неорганічна та аналітична хімія, гідрологія

Напрям наукових досліджень:

Хімія фосфатів

 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook