Москвічова Олена Сергіївна

Кандидат економічних наук - спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, тема дисертації: “Державне регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи” – 2015 рік
Доцент кафедри менеджменту - 2019 рік


Трудова діяльність:


2007 р. - 2012 р. – старший лаборант кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;
2008-2012 р. – асистент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (за сумісництвом);
2010-2014 р. - аспірантка кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка;
2014 р. - 2015 р. – старший викладач кафедри менеджменту Вінницького фінансово-економічного університету;
2015-2020 р. – доцент кафедри менеджменту Вінницького фінансово-економічного університету;
з вепесня 2020 р. – доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу НУБіП України.


Викладає дисципліни:


Організація ресторанного господарства.
Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу.

Наукова робота:


Фундаментальні та прикладні дослідження у сфері рестораного бізнесу.
Автор і співавтор 87 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 монографії, 2 статті у журналах, які включені до наукометричної бази Scopus.

Нагороди та відзнаки:


2008 р. - Почесна грамота Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національно-економічного університету.
2011 р. - Почесна грамота Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національно-економічного університету.
2016 р. – Подяка Вінницького фінансово-економічного університету.
2019 р. - Подяка Вінницького фінансово-економічного університету.

Підвищення кваліфікації:


1. Науково-педагогічне стажування у Вищій школі бізнесу і підприємництва (м. Остро́вець-Свентокши́ський, Польща) на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» з 21.01.2019-31.01.2019 року.
2. Наукове стажування у Вищимому Семінаріумі Духовному у Варшаві UKSW (м. Варшава, Польща) на тему «Академічна доброчесність» з 24.06.2019-05.07.2019 року.

Список основних публікацій
Монографії:


1. Москвічова О.С. Державне регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи: Монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. 280 с.
2. Боковець В.В., москвічова О.С., Григорук І.О. Людський потенціал як невід’ємна складова розвитку економіки: Монографія. Розвиток економіки та сучасний рівень менеджменту. Частина 1: Серія монографій. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2019. 140с.
3. Москвічова О.С. Григорук І.О., Марченко Ю.Г., Веретільник Ю.В. Управління інноваційним потенціалом національного господарства України. Частина 1 «Теоретико-методологічні основи управління інноваційним потенціалом національного господарства України»: монографія. Вінниця: Видавництво «Твори», 2020. 145 с.

Навчальні посібники:


1. Левицька І.В., Басюк Д.І., Климчук А.О., Тарасюк Г.М., Москвічова О.С.  Економіка туризму: навчальний посібник. Вінниця: «ПП «ТД Едельвейс і К», 2020. 488 с.

Статті:


1. Stoian O., Polozova T., Didenko E., Storozhenko O., Moskvichova O. Strategies of interaction with a consumer within the marketing product policy. Entrepreneurship and sustainability issues. – Vol. 6(2). – Entrepreneurship and sustainability center. – 2018. – С. 1018-1028 (Scopus)
2. Москвічова О.С., Паращук А.М. Greenways як фактор розвитку туризму в України // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції. Збірник тез міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції (24 квітня 2019р.). Вінниця: ВФЕУ, 2019. с.128-132.
3. Москвічова О.С. Особливості розвитку українського аграрного туризму в сучасних умовах господарювання // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р.). К.: НУБіП України, 2019. С. 78-80
4. Москвічова О.С., Паращук А.М. Глобальний розвиток міжнародного туризму та Україна // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції. Збірник тез ІІ міжвузівської науково-практичної конференції (23 листопада 2019р.). Вінниця: ВФЕУ, 2019. С. 200-203
5. Bokovets V., Moskvichova O., Hryhoruk I., Suprunenko S. The ways of Improving the Innovation Management in Ukraine Using the International Development. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol 9 No 2. Р. 203-210. URL: https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/issue/view/39 (Web of Science)

Години консультацій:
Середа, четвер, п’ятниця з 8.30 до 16 години.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook