Співробітники кафедри

завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук, академік ГО "Національна Академія наук вищої освіти України"
Касаткін Дмитро Юрійович

Тел.: +380987341617

Електронна пошта: [email protected]

У 1997 році - закінчив Національний аграрний університет (зараз НУБіП України), факультет електрифікації та автоматизації  за спеціалізацією «Автоматизовані  системи управління технологічними процесами» з відзнакою.

2013 р. - захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.10 – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

2014 - отримав вчене звання доцента (документи див. Портфоліо).

2018 - академік ГО Національна академія наук вищої освіти України.

З вересня 2016р. по жовтень 2018 р. очолював кафедру комп'ютерних систем і мереж. Доцент, кандидат педагогічних наук, академік (документи див. Портфоліо). За сумісництвом виконує обовязки секретаря Навчально-методичної ради НУБіП України та адмініструє університетський портал "Антиплагіат" з перевірки дипломних робіт та навчально-методичних видань на дотримання академічної доброчесності за програмою Unicheck.

Сертифікати підвищення кваліфікації (документи див. Портфоліо):

 • 2022 - Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «European academy of science and research. Research design: inquiry and discovery» для науковців та науково-педагогічних працівників (07.02.2022 - 11.02.2022) Німеччина – Гамург
 • 2021 – Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників (06.11.2021 - 12.12.2021) Польща – Україна
 • 2018 - Підвищення кваліфікації на Буткампі інструкторів академій CISCO-2018 (30.11 - 1.12.2018р.) організатор  НТУ “Дніпровська політехніка” м.Дніпро.
 • 2017 – Microsoft: Сертифікація за лінією професійного розвитку Microsoft Certified Educator  від 31.07.2017 р.
 • 2016 – Cisco: "Istructor Professional Development Course",  "IT Essentials" від 03.02.2016 р.

Викладає дисципліни:

 • Інформаційна безпека держави (125-Кібербезпека (практичні), ОС Бакалавр)
 • Організаційне забезпечення захисту інформації (практичні) (125-Кібербезпека, ОС Бакалавр)
 • Інформатика і системологія  (101-Екологія, ОС Бакалавр)
 • Інформаційні технології (162-Біотехнології та біоінженерія, ОС Магістр)

 

    Портфоліо НПП

 

 

доктор технічних наук, професор
Лахно Валерій Анатолійович

Тел.: 044 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

    Захистив докторську дисертацію у 2015 році у Національному університеті "Львівська політехніка", спеціальність 05.13.21 – системи захисту інформації. Отримав вчене звання професор у червні 2017 року.

  Має 25-річний стаж науково-педагогічної діяльності. Автор понад 200 наукових та методичних праць, серед яких: монографії «The information protection in automated system on transport», «Theory of Digital Automata» яка вийшла у видавництві Springer, підручник «Прикладна теорія цифрових автоматів», навчальний посібник «Прикладна теорія цифрових автоматів. Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційні технології, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, управління інцидентами інформаційної безпеки. Має більше 110 наукових праць у видання Scopus (bit.ly/3AKdrMH) та Web Of Science.

Викладає дисципліни:

 • Захист інформації в комп’ютерних системах (КІ та КІБ).
 • Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (КІ Маг).
 • Інтелектуальний аналіз даних (КІ Маг).
 • Захист інформації в комп'ютерних системах і кібербезпека (КІ Маг).
 • Методи та засоби захисту інформації (КІБ).

 

    Портфоліо НПП

 

 

 

 

професор, доктор технічних наук
Коваленко Олексій Єпіфанович

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

  Захистив докторську дисертацію у 2021 році в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. Отримав вчене звання доцента у жовтні 2003 року.

   Має 38 років наукового стажу та 23 роки стажу науково-педагогічної діяльності. Автор понад 120 наукових та методичних праць, серед яких: співавторство у монографіях «Електронний парламент України: досвід створення», «Information Technology in Disaster Risk Reduction» яка вийшла у видавництві Springer, навчальні посібники «Комп’ютерний практикум з навчальної дисципліни «Системне інтегрування та адміністрування комп’ютерних мереж», «Комп’ютерний практикум з навчальної дисципліни «Адміністрування операційної системи MS Windows» та ін. Наукові інтереси: аналіз та оптимізація кібернетичних систем, онтологічне проєктування кібернетичних систем, системи ситуаційного управління, мультиагентні системи, онтологічне проєктування систем інформаційної безпеки. Має більше 15 наукових праць у виданнях, індексованих наукометричними базами Scopus (bit.ly/3XsVKep) та Web Of Science.

Викладає дисципліни:

 •    Системне програмне забезпечення (КІ).
 •    Комп'ютерні системи (КБ).
 •    Основи інтернету речей - ІоТ (КІ, КІБ).

 

    Портфоліо НПП

 

 

 

 професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор, полковник
Мамченко Сергій Миколайович

Тел.: (044) 527-81-99

Захистив докторську дисертацію у 2011 році у Національній академії Служби безпеки України, спеціальність 21.07.01 – кадри органів та військ державної безпеки. Отримав вчене звання професор у червні 2016 році.

  Має більше ніж 25-річний стаж науково-педагогічної діяльності. Автор понад 80 наукових та методичних праць, серед яких: монографії “Конкурентна розвідка”, навчальний посібник “Комплексні системи захисту інформації”. Наукові інтереси: кібербезпека, інформаційна безпека, інформаційні технології, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, управління інцидентами інформаційної безпеки.

Викладає дисципліни:

 • Прикладні аспекти побудови систем захисту інформації (КІБ).
 • Основи аудиту інформаційної безпеки (КІБ).
 • Проведення розслідувань інцидентів інформаційної безпеки (КІБ). 

 

 

    Портфоліо НПП

 

 

доцент, кандидат технічних наук
Шкарупило Вадим Вікторович

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

Захистив кандидатську дисертацію у 2014 році в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. Отримав вчене звання доцента у жовтні 2017 року.

   Має 12 років наукового стажу та 11 років стажу науково-педагогічної діяльності. Автор понад 170 наукових та методичних праць, серед яких: колективні монографії “Моделі та засоби автоматизації систем організаційного управління енергоринком”, “Структура та моделі інформаційної взаємодії учасників ринку електричної енергії”, “Сценарії, методи та засоби формальної верифікації артефактів процесу проєктування систем критичного призначення” тощо; розділ колективної монографії “On Applicability of Model Checking Technique in Power Systems and Electric Power Industry” тощо; статті “On Applicability of Model Checking Technique in Power Systems and Electric Power Industry”, “Iterative Approach to TLC Model Checker Application” тощо. Наукові інтереси: формальні методи - методи перевірки на моделі, їх застосування при проєктуванні програмно-алгоритмічної складової систем критичного призначення; верифікація; валідація; інтернет речей; веб-сервіси.

Має більше 37 наукових праць у виданнях, індексованих наукометричними базами Scopus (bit.ly/3GEC29p ) та Web Of Science.

Викладає дисципліни:

 • Системне програмування (КІ, КІБ).
 • Технології безпечного програмування (КІБ).
 • Мікропроцесорні системи управління (КІ).
 • Протоколи передачі даних в ІоТ-системах (КІ Маг).  

  

    Портфоліо НПП

 

 

доцент, кандидат технічних наук
Гусєв Борис Семенович

Тел.: 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

Захистив кандидатську дисертацію в 1985 році в Київському політехнічному інституті, спеціальність 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти. Отримав вчене звання доцента в 1989 році.

Має 45 років науково-педагогічного стажу. Автор понад 130 наукових та методичних праць, серед яких: колективна монографія «Інформаційна технологія системи управління фермерським господарством», 8 навчальних посібників.

Наукові інтереси: системи автоматизованого проєктування, логічне моделювання, автоматизація технологічних процесів.

Має 4 наукові праці у виданнях, індексованих наукометричною базою Scopus (bit.ly/3u26Mtn), Web of Science.

Викладає дисципліни:

 • Комп’ютерна схемотехніка (КІ).
 • Комп’ютерна електроніка (КІ).
 • Комп’ютерна логіка (КІБ+КІ).
 • Компонентна база та схемотехніка в системах захисту інформації (КІБ).
    Портфоліо НПП

 

 

доцент, кандидат фізико-математичних наук
Нікітенко Євгеній Васильович

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

Напрям наукової діяльності: розроблення інформаційних технологій для побудови та впровадження автоматизованих систем технічного діагностування. Закінчив у 1992 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет за спеціальністю “радіофізика і електроніка”. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 «фізика твердого тіла»; диплом ДК №023375 від 14.04.2004. Тема дисертації: «Фотопружний ефект в кубічних кристалах з неоднорідним потенціалом». У 2007 р. отримав диплом доцента 12ДЦ № 018805, протокол №5/40-Д від 24.12.2007. Науково-педагогічний стаж - 27 років. Має понад 32 публікації, 2 авторські свідоцтва, 1 патент на корисну модель. Має наукові праці у виданнях, індексованих наукометричними базами.

Викладає дисципліни:

 • Компютерні мережі (КІБ)
 • Теорія інформації та кодування (КІ)
 • Технічні засоби передачі інформації (КІ)
 • Технічне забезпечення інформаційних систем (ІСТ)
 • Мобільні компютерні системи (КІ)
    Портфоліо НПП 

 

 

доцент, кандидат технічних наук
Смолій Віктор Вікторович

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

  Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.11.01 - "Методи та засоби синтезу та відображення динамічних об'єктів (для центрів оперативного управління)". Отримав вчене звання доцента кафедри комп'ютерної інженерії у 2004р..

   Стаж науково-педагогічної діяльності складає 26 років. Досвід практичної роботи 5 років 2 місяці. Має навчальні та навчально-методичні видання, наукові публікації в фахових та міжнародних журналах, що індексуються в наукометричних базах даних, зокрема Scopus (bit.ly/3EVArLi).  Сфера наукових інтересів: комп'ютерна графіка, ГІС реального часу, ІоТ системи.

Викладає дисципліни:

 • Архітектура комп'ютерів (КІ).
 • Системи візуалізації та розпізнавання образів (КІ).
 • Апаратно-програмні засоби ГІС (КІ).
 • Периферійні пристрої (КІ).

 

    Портфоліо НПП

 

 

доцент, кандидат технічних наук
Сагун Андрій Вікторович

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

   Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи у 2008. Отримав вчене звання доцента кафедри інформатики та інформаційної безпеки у грудні 2015 року.

   Має більш ніж 22 роки науково-педагогічної діяльності, наукові публікації в фахових та міжнародних журналах, що індексуються в наукометричних базах даних, зокрема Scopus (bit.ly/3VoRQl2) та Web of Science.  Сфера наукових інтересів: криптографічний та стеганографічний захист інформації, криптоаналіз, математичне моделювання систем захисту інформації, IoT -системи.

Викладає дисципліни:

 • Основи криптографічного та стеганографічного захисту інформації (КІБ).
 • Основи криптоаналізу (КІБ).
 • Ризики інформаційної безпеки (КІБ).
 • Навчальна практика з проектування систем кібербезпеки (КІБ).

 

    Портфоліо НПП

 

 

 

доцент кафедри, кандидат технічних наук
Волошин Семен Михайлович

Тел.: 044 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

   Кандидат технічних наук, захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю за спеціальністю "Електротехнології та електрообладнання у агропромисловому комплексі" в 2007 році.

  Має 20 років науково-педагогічного стажу діяльності. Автор понад 20 наукових та методичних праць. Навчальні посібники у співавторстві “Мікропроцесорні системи”, “Автоматизовані системи контролю і управління електроспоживанням ” тощо. Має наукові праці у індексованій наукометричній базі Scopus (http://surl.li/plgzb).

  Основні напрями наукових досліджень: вбудовані системи; ІоТ; програмування мікроконтролерів; роботизовані системи; автономні джерела електропостачання; Smart Grid.

Викладає дисципліни:

 • "Інформаційні технології"
 • "Програмування мікропроцесорів та вбудованих систем"
 • "Проєктування комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем"
 • "Робототехнічні операційні системи"
    Портфоліо НПП

 

 

доцент, кандидат педагогічних наук
Блозва Андрій Ігорович

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

 кандидат педагогічних наук, доцент.

Достроково захистив кандидатську дистертацію "Методика формування технічної інформованості майбутніх інженерів у процесі вивчення експлуатаційно-технологічних дисциплін".

Очолює навчальну лабораторію "Академія Cisco", курує напрям роботи з навчальними курсами Cisco.

Основні напрями наукової роботи:
 - застосування комп’ютерних технологій у процесі вивчення експлуатаційно-технологічних дисциплін;
 - системне програмування та компютерні мережі. 

Викладає дисципліни:  

1.       Комп'ютерні мережі (Екк)

2.       Комп'ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні) (КІ+2,3КІ(с.т.)

3.       Комп'ютерні мережі (2КІ(с.т.)

4.       Організація комп’ютерних мереж (ПІ)

5.       Теорія і проектування комп'ютерних систем і мереж (КІ Маг)

6.       Робототехнічні операційні системи (КІ Маг)

 

    Портфоліо НПП
 

доцент, кандидат педагогічних наук
Осипова Тетяна Юріївна

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

Викладацький стаж більше 20 років. Захистила кандидатську дисертацію "Інформаційно-методичне забезпечення вивчення спеціальних дисциплін майбутніми екологами у вищих аграрних навчальних закладах" за напрямом 13.00.10 - "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"

Викладає дисципліни: “Обчислювальна математика і програмування” − для спеціальності “Біотехнологія”, “Комп’ютерні технології та основи програмування” − для спеціальності “Біотехнологія”, “Інформаційні технології в агрономії” для спеціальності  “Агрономія, “Інформаційні технології в селекції” для спеціальності  “Селекція і генетика с/г культур”, “Комп’ютерні технології в садівництві та овочівництві” для спеціальності  “Плодоовочівництво і виноградарство”.

Напрям наукової діяльності:
    - Інформаційні системи екологічного моніторингу,
    - Обчислювальна математика і програмування.

Викладає дисципліни:  

1.       Обчислюв.матем.і програмування (Бт)

2.       Комп’ютерні технології та основи програмування (Бт)

3.       Інформаційні технології (Агр)

4.       Комп’ютерні технології обробки інформації (аспіранти)

 

    Портфоліо НПП
 

доцент, кандидат технічних наук
Кулініч Олег Миколайович

Тел.: 044 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 20.02.17 - Експлуатація, відновлення озброєння та військової техніки у 1995 році. Отримав вчене звання доцента кафедри Бойового застосування засобів криптографічного та технічного захисту інформації у  2006 році.

   Стаж науково-педагогічної діяльності склада. 28 років. Має більше 50  наукових публікації, навчальних та навчально-методичних посібників в фахових та міжнародних журналах, що індексуються в наукометричних базах даних.  Сфера наукових інтересів: криптографічний та технічний захист інформації, системи автоматизованого проектування, цифрова та аналогова схемотехніка.

Викладає дисципліни:

 • Теорія і проектування комп'ютерних систем і мереж (КІ маг).
 • Системи моніторингу загроз та атак  (КІБ).
 • Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах (КІБ).
 • Основи технічного захисту інформації (КІБ).

 

    Портфоліо НПП

 

 
 

доцент, кандидат технічних наук
Місюра Максим Дмитрович

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат технічних наук, захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.07 - автоматизація процесів керування (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 26 січня 2011 року.

Має 22 роки науково-педагогічного стажу діяльності. Автор понад 20 наукових та методичних праць, серед яких “Methodology for Placing Components of a Video Surveillance System for Smart City Based on a Composite Cost Optimization Model”, навчальні посібники у співавторстві “Системи візуалізації та розпізнавання образів”, “Технології проектування комп’ютерних систем (частина 1)” тощо.

Основні напрями наукових досліджень: комп'ютерні системи, інтелектуальні системи управління, автоматизовані системи управління.

Викладає дисципліни:

 • Технології проектування комп’ютерних систем (КІ).
 • Технології проектування цифрових систем (КІ).
 • Програмування в середовищі сучасних ОС (КІ).
 • Технології програмування комп’ютерних систем (КІ маг).
 • Технології проектування систем ІоТ (КІ маг).

 

    Портфоліо НПП

 

 

 

 

старший викладач
Матус Юрій Володимирович

Тел.: (044) 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

Область наукових інтересів:
- Комп’ютерна схемотехніка та інженерія;
- Архітектура комп’ютерів та мереж;
- Ефективне використання інженерно-комп’ютерних та мікропроцесорних систем.

Викладає дисципліни:

1.       Інформаційні технології (Агр)

2.       Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів (КН)

3.       Спеціалізовані комп’ютери (КІ+1(с.т.)

4.       Техніка і технології в АПК (КІ+3КІ(с.т.)

5.       Архітектура комп'ютерів (ПІ)

 

 

    Портфоліо НПП
 

асистент
Назаренко Володимир Анатолійович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Наукові інтереси та теми:

 • Розумне Місто та додатки
 • IoT, UAV і дизайн технічних систем
 • HCI - UX, UI та Product Design
 • Зелені технології
 • AI - ML, CV, DS, NLP
 

професор кафедри, доктор технічних наук (сумісник)
Смірнов Олексій Анатолійович

Тел.:

Освіта:

1. Харківський військовий університет, (1999, спеціаліст, МО 11007898, 7.091401 – Системи управління і автоматики, Інженер комп’ютеризованих систем, управління і автоматики )

2. Кіровоградський кібернетико-технічний коледж (2008, бакалавр, КС 33904944, 6.050100 – Економіка і підприємництво, Бакалавр з фінансів)

3. Центральноукраїнський національний технічний університет (2021, магістр, М21 №116511, освітня програма 123 «Комп’ютерна інженерія», магістр з комп’ютерної інженерії, галузь знань Інформаційні технології, спеціальність Комп’ютерна інженерія).

 

Вчений ступінь і наукове звання: доктор технічних наук (спеціальність 21.05.01 –  «Інформаційна безпека держави», (125 – «Кібербезпека», згідно таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)) (2014 р), професор (2014 р).

Галузь наукової діяльності: кібербезпека, телекомунікації, комп’ютерні мережі, інженерія програмного забезпечення.

Є членом Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, напрямок  05 – електроніка, радіотехніка та телекомунікації.

Є членом наступних Спеціалізованих вчених рад  – Д 26.062.17 (Національний авіаційний університет, Київ); – Д 26.861.06 (Державний університет телекомунікацій, Київ).

 

 

 

старший викладач
Матієвський Володимир Валерійович

Тел.: 044 - 527-8199

Електронна пошта: [email protected]

Освіта: у 2001 році закінчив із відзнакою Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика» та здобув кваліфікацію магістра.

У 2023 році закінчив із відзнакою ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» по освітній програмі «Комп’ютерні мережі» за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

Професійна сертифікація та стажування:

2023 - CCNA ENSA (Побудова, безпека і автоматизація корпоративних мереж) в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»; «TEACHERS` SMARTUP: SUMMER EDITION. SMART UP YOUR SKILLS!» в Sigma Software University; «Teacher’s Internship: Software Architecture & Design програма held by EPAM Systems»

2022 - Курс «Англійський для науковців» в Національному центрі «Мала академія наук України» TEACHER'S DEVOPS COURSE by SoftServe IT Academy

2021 - Курс ««Основи Agile тScrum» by Luxoft

2020- CCNA CyberOps в Центрі підготовки інструкторів академій Cisco НТУ «Дніпровська політехніка», «Основи комутації, маршрутизації та бездротового зв'язку в Центрі підготовки інструкторів академій Cisco НТУ «Дніпровська політехніка», «Вступ до мереж (CCNA 7: Introduction to Networks) в Центрі підготовки інструкторів академій Cisco НТУ «Дніпровська політехніка»

Основні напрямки наукової діяльності: оптимізація діяльності кібербезпекових систем із допомогою методів машинного навчання; Формування методологічної культури майбутніх учителів інформатики засобами технологій проблемно-орієнтованого навчання.

Викладає дисципліни:

- Безпека та аудит безпроводових та рухомих мереж;
- Адміністрування комп"ютерних мереж;

- Компютерні мережі;

  

              Портфоліо НПП 

 

 

Старший викладач
Комар Катерина Вячеславівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Наукові інтереси:

    автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням забезпечення екологічної безпеки;

    впровадження smart-технологій в транспортну інфраструктуру міського середовища.

 

Публікації у наукових фахових виданнях:

    Вайганг Г.О., Комар К.В. Основні переваги та недоліки транспортної системи м. Києва SYSTEMY I SRODKI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO EFEKTYWNOSC I BEZPIECZENSTWO WYBRANE ZAGADNIENIA RZESZÔW – 2018 –C. 109-114

    Комар К.В. Вплив експлуатаційних показників якості дороги на рівень забруднення придорожнього середовища Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні м Київ 6-7 грудня 2018 р. НАУ, 2018. С. 26.

    Матейчик В.П., Вайганг Г.О., Комар К.В. Вплив експлуатаційних показників якості дороги на рівень забруднення придорожнього середовища. Секція Екологічна безпека у транспортній галузі та екобезпека урбоекосистем, технології захисту навколишньго середовища ІV Всеукраїнського конкурсу «МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2018»

    Комар К.В. Аналіз впливу параметрів вулично-дорожньої мережі на стан безпеки транспортної системи міста. LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. НТУ, 2019. С. 108.

    Матейчик В.П., Лавров О.А., Нагайчук В.М., Комар К.В. Особливості моделювання шумового забруднення придорожнього середовища транспортними потоками з використанням Plant Simulation. Науково- технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», 2019. Вип. 3(43). С.91-99.

    Комар К.В. Комп’ютерні засоби моніторингу довкілля в системі підготовки фахівців транспортної галузі ”Problems and process of reforming education in the field of engineering sciences in Ukraine and EU countries”: Internship proceedings, November 4 – December 13, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. Pp.67-74

 

Підвищення кваліфікації:

    Курс лекцій. Тема: Формування екологічних компетенцій, в умовах глобальних ризиків. Свідоцтво №020709 15000093/17. Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів НТУ, 2017 р.

    Міжнародне стажування: ”Problems and process of reforming education in the field of engineering sciences in Ukraine and EU countries”: Internship proceedings, November 4 – December 13, 2019. Wloclawek, Republic of Poland. (180 годин)

    Курс вебінарів: "Грантові проєкти фінансової перспективи ЄС 2021-2027: формування бюджету". Сертифікат №0568.21. Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), Україна та ГО “Асоціація проектних менеджерів України”.

           Портфоліо НПП

 

асиcтент
Остроушко Богдан Павлович

Тел.:

Освіта: повна вища освіта, ОС "Магістр" спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія" ОПП "Компютерні системи і мережі". Закінчив НУБіП України у 2023 році.

Викладає на дисциплінах:

-

 

аспірантка денної форми навчання
Плиска Любов Дмитрівна

Тел.: 527-81-99

Електронна пошта: [email protected]

   Освіта: 2018 року закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобула освітній ступінь Магістр за спеціальністю – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

    У 2018 році – успішно склала іспити до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність – "Комп’ютерні науки". Тема дисертаційного дослідження: «Методи, моделі та інформаційні технології в СППР по інвестуванню у кібербезпеку об’єктів інформатизації».

Наукові інтереси:

 • Моделювання та проектування інформаційних систем.
 • Кібербезпека.
 • Інформаційні технології
 

аспірант денної форми навчання
Клименко Олексій Євгенович

Тел.: (044) 5278199

Електронна пошта: [email protected]

Освіта: 2020 року закінчив з червоним дипломом Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобув освітній ступінь Магістр за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

 У 2022 році – поступив до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність  "Комп’ютерні науки". Тема дисертаційного дослідження: «Методи, моделі та інформаційні технології автоматизації сучасної комп'ютерної мережі».

Наукові інтереси:
Комп'ютерні мережі.
Інформаційні технології.

 

аспірант денної форми навчання
Гамаюнов Нікіта Дмитрович

Тел.: (044) 527-87-23

Електронна пошта: [email protected]

аспірант денної форми навчання за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»

Освіта: 2021 року закінчив з червоним дипломом Національний університет біоресурсів і природокористування України та здобув освітній ступінь Магістр за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».


У 2022 році – поступив до аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність  "Комп’ютерні науки". Тема дисертаційного дослідження: «Методи, моделі та інформаційні технології інтелектуалізованого розмежування доступу суб'єктів до об'єктів доступу».


Наукові інтереси:

Розробка програмного забезпечення.

 

 

 

 

 

старший лаборант
Охріменко Вікторія Віталіївна

Тел.: (044) 527-81-99

 Закінчила НУБіП України у 2016 році за спеціальністю "Менеджмент організації" ОС "Магістр"

Працює на факультеті інформаційних технологій з 2016 року.

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook