Неформальна освіта

Згідно Положення про екзамени та заліки в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, затвердженого вченою радою НУБіП України 27 грудня 2019 р., протокол №5:

 

"2.7. Рівень знань здобувачів вищої освіти,  здобутих за програмами неформальної освіти (стаття 8 пункт 3 Закону України «Про освіту»), має бути підтверджений відповідними документами (наприклад, вивчення англійської мови –  сертифікатами рівня В1 і вище; навчання на курсах BAS (Business Automation Software) – сертифікат САБ (спілки автоматизаторів бізнесу); навчання на курсах Мережевої академії Cisco  ̶  галузевим сертифікатом Cisco; навчання на курсах підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок – кваліфікаційне свідоцтво  та ін.).

2.8. Наявність підтверджуючих документів є підставою для зарахування окремої лабораторної роботи, теми лекційного чи практичного заняття, змістового модуля чи всього навчального матеріалу дисципліни, якщо програма неформальної освіти відповідає робочій програмі дисципліни.  

2.9. Рішення про зарахування знань, здобутих за програмами неформальної освіти, приймає лектор дисципліни спільно із завідувачем кафедри.

2.10. Зарахування всього навчального матеріалу дисципліни не звільняє здобувача вищої освіти від складання екзамену з цієї дисципліни".

Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (27 квітня 2022 р.) завантажити


 


Від самого початку військової агресії рф команда Міністерства освіти і науки України активно займається напрацюванням нових цифрових рішень у сфері освіти. Ми прагнемо, щоб здобувачі освіти мали можливості продовжувати освітній процес у зручних для них умовах та із залученням сучасних технологій. У цьому зв’язку інформуємо про таке. МОН дійшов домовленостей з провідними світовими освітніми онлайн[1]платформами Coursera, Udemy та Edx щодо безкоштовного надання ними онлайн-курсів для здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

З огляду на різні можливості закладів освіти до застосування наразі відкритих онлайн курсів, через осіб, які відповідальні за впровадження онлайн[1]освіти у Вашому закладі будуть надаватися рекомендації щодо різних моделей ефективного впровадження онлайн-контенту в освітні програми. Такі рекомендації будуть спрямовані на максимально ефективне застосування онлайн курсів в українських закладах освіти, проте не обмежуватимуть їхню академічну свободу. Наразі вже нормативно визначено одну з можливих форм застосування відкритих онлайн курсів - визнання результатів проходження цілого курсу: в Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 року за №328/37664 зареєстровано наказ МОН від 08 лютого 2022 року №130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти» (далі – Порядок). Відповідно до зазначеного Порядку, для забезпечення проведення процедур визнання результатів неформального та/або інформального навчання, заклад освіти розробляє власний порядок визнання та самостійно визначає конкретні організаційні та інші аспекти процедур визнання, уповноважує на їх виконання відповідні структурні підрозділи, призначає уповноважених осіб і визначає методи оцінювання. Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 8 Порядку заклад фахової передвищої або вищої освіти має право зарахувати здобувачу освіти до 25% відповідної освітньої програми результати навчання, здобуті ним в ході неформальної та/ або інформального навчання, а для спеціальностей галузі знань 12 «Інформаційні технології» - до 35%.

 

Підтверджуючі документи - 2021 р., 2024 р.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook