Шевченко Лариса Василівна

Доктор ветеринарних наук, професор
Шевченко Лариса Василівна

Тел.: (044)527-81-56

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Л.В. Шевченко У 1995 році з відзнакою закінчила факультет ветеринарної медицини НАУ за спеціальністю «Ветеринарна медицина». У 1996 році році закінчила магістратуру НАУ за спеціальністю «Ветеринарна медицина».
З січня по жовтень 1997 року працювала на посаді асистента кафедри виробничого навчання при дослідній станції м’ясного скотарства «Ворзель».
З 1997 по 1999 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі гігієни тварин НАУ. 
З 1999 по 2003 рр. працювала асистентом кафедри гігієни тварин ім. А.К. Скороходька. 
В 2000 році під керівництвом професора Захаренка М.О. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 16.00.06 – ветеринарна санітарія та гігієна на тему: «Вплив аліфатичних амінів та сорбенту хумоліт на резистентність та метаболічний статус організму тварин».
З 2003 до 2006 та з 2010 до 2012 року працювала на посаді доцента кафедри гігієни тварин. У 2006 році Л.В. Шевченко присвоєно вчене звання доцента кафедри гігієни тварин.
З 2006 по 2010 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри гігієни тварин та екології тваринництва ім. А.К. Скороходька.
У 2011 році Шевченко Л.В. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія на тему: «Наукове обґрунтування застосування каротиноїдів у системі профілактики порушень функціонального стану організму сільськогосподарських тварин». У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора ветеринарних наук. Науковий консультант, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН, професор Захаренко М.О.
З 2013 по 2020 рік працювала на посаді професора кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька, а з 2020 року по нинішній час на посаді професора кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Педагогічна діяльність Шевченко Л.В. полягає в підготовці та викладанні курсів з дисциплін «Ветеринарна деонтологія», «Санітарна екологія», «Гігієна кормів і кормових добавок», «Кормові нутріцевтики» для студентів ОС магістр спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», а також дисциплін «Методика дослідної справи у ветеринарній гігієні та санітарії», «Безпечність та якість  кормів» для освітньо-наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
Шевченко Л.В. є співавтором ряду навчальних посібників «Гігієна та годівля собак» (2010 р.), «Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств» (2011 р.), «Профілактика хвороб тварин», (2014 р.), «Системи утримання тварин», (2016 р.). 
Шевченко Л.В. керує науковою роботою аспірантів та здобувача науково-освітнього рівня доктор філософії. Під її керівництвом захищено понад 20 випускних робіт ОС бакалавр та магістр спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».
Шевченко Л.В. є автором та співавтором понад 190 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 105 статей у фахових виданнях України а також наукових журналів за кордоном, у тому числі з індексом цитування Web of Science (Emerging Sources Citation Index, PubMed) Український екологічний журнал.
Шевченко Л.В. є співавтором 5 монографій: «Комплексні сполуки мікроелементів у тваринництві та ветеринарній медицині» (2013 р.), «Низькомолекулярні небілкові азотовмісні сполуки та способи зниження їх негативного впливу на організм тварин» (2013 р.), «Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств» (2015 р.), «Сучасні джерела каротиноїдів та перспективи їх використання», (2015 р.).
На основі результатів наукових досліджень Шевченко Л.В. отримала 30 патентів на корисну модель, у тому числі «Спосіб профілактики порушень функціонального стану організму новонароджених телят» (2010 р.,), «Спосіб отримання молочних продуктів функціонального призначення», (2010 р.,). Вона співавтор 5 тлумачних словників; 34 тез; 8 навчальних посібників; 12 науково-практичних рекомендацій виробництву; 1 типової програми; 25 методичних посібників та 21 методичних вказівок.
Результати наукових досліджень Л.В. Шевченко доповідалися на засіданнях Координаційно-методичних рад, конференціях, експонувались на виставках, широко впроваджені і виробництво.
Шевченко Л.В. є членом спеціалізованих вчених рад Д26.004.08 та Д26.004.14, а також головою комісії факультету ветеринарної медицини НУБіП України з біоетики. 
Шевченко Л.В. є членом проектних груп з підготовки ліцензійних справ спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС Магістр та освітньо-наукового ступеня доктор філософії, розробці навчальних планів даної спеціальності.
Напрям наукових досліджень – вивчення ролі природних каротиноїдів, препаратів на основі нанотехнологій в системі профілактики порушень функціонального стану організму сільськогосподарських тварин, дослідження шляхів забруднення пестицидами та антибактеріальними препаратами об'єктів навколишнього середовища, харчових і побічних продуктів тваринного походження.

Orcid ID

Google Scholar

Researcher ID 

Scopus ID

 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook