Двірська Оксана Василівна

 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ : 16 січня 1980р.

ОСВІТА: 2009 р. - Університет економіки і права «КРОК», спеціальність «Правознавство», кваліфікація магістр права.

2016 – 2019р. – аспірантура Університет економіки і права «КРОК».

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 2002 – 2004 - адвокатське бюро «Феміда» з помічник адвоката.

2006р. -  по теперішній час - приватна юридична практика.

2009р. – 2019 р.- Університет економіки і права «КРОК» - асистент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Університету економіки та права «КРОК»

2013 р. – 2019 р. - голова циклової комісії цивільно-правових дисциплін юридичної підготовки Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університет економіки і права «КРОК»

2015 р. – 2019 р. -  старший викладач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Університету економіки та права «КРОК»

2019 р.  -  по теперішній час - асистент кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.

НАВАЧАЛЬНА РОБОТА: цивільне та сімейне право, нотаріат в Україні (юридичний факультет), корпоративне право ( ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж», цивільний процес, нотаріат в Україні ( ВСП «Рівненський коледж НУБіП України».

Навчально-методичні розробки:

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Трудове право» для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 103 с.

2.     Методичні вказівки  до виконання курсових робіт з профільних дисциплін для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 25 с.

3.   Методичні вказівки  для самостійної роботи студентів з дисципліни «Цивільне та сімейне право» (загальна частина) для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 31 с.

4.   Методичні вказівки  для самостійної роботи студентів з дисципліни «Цивільне та сімейне право» (особлива частина) для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 28 с.

5.   Методичні вказівки  для самостійної роботи студентів з дисципліни «Цивільний процес»  для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 20 с.

6.      Методичні вказівки  для самостійної роботи студентів з дисципліни «Судочинство в господарських судах»  для студентів спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 15 с.

7.        Методичні вказівки  для дистанційного навчання  студентів з дисципліни «Цивільне  право» (особлива частина) для студентів спеціальності 6.3040101 «Правознавство»  - Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 30 с.

Наукові та професійні інтереси – актуальні проблеми медичного та фармацевтичного права.

Наукові публікації:

1.        Правове регулювання діяльності колекторських компаній в Україні // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 11. – К., 2012. – С. 52-60.

2.          Двірська О. В. Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку. Правничий вісник Університету «КРОК». Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».  Вип. 21.  Київ. 2015. С. 68 – 80.

3.        Двірська О. В. До проблеми визначення принципів медичного права України. «Юридичний бюлетень». Херсон.  № 7. 2018р. С.42-49.

4.        Двірська О. В. Методи медичного права. Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».  Вип. 33.  Київ. 2018.

5.        Двірська О. В. Медичне право як наука, галузь права та навчальна дисципліна : теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного Університету. Серія «Юриспруденція»  Одеса. № 37 2019р. С.13-17.

6.        Двірська О. В. Перспективи розвитку медичного права в Україні та впровадження Європейського досвіду в його формуванні. Міжнародний науково-практичний правовий журнал «Legea si Viata». Молдова. № 5 2019р. С.66-70.

Тези доповідей

1. Медіація – інструмент досудового врегулювання господарських спорів // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 14.За матеріалами Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття» – К., 2012. – С. 14-18.

2. Проблеми становлення медіації як одного із альтернативних способів вирішення господарських спорів // «Право як ефективний суспільний регулятор»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». – Частина 1 - Львів, 2013. – С.77-78.

3. Правова характеристика процедур примирення при вирішенні господарських спорів та конфліктів // Актуальні проблеми приватного права» : матеріали Міжвузівської студентської конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. С.24 -28.

4. Двірська О. В. Принципи організації роботи аптечних закладів в Україні та Європі : порівняльний аспект. Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства : Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції . Вищий навчальний заклад « університет економіки та права «КРОК». К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015р. С.113 -117.

5. Двірська О. В. Правове регулювання належної виробничої практики лікарських засобів. Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: Збірник наукових матеріалів  Міжнародної науково-практичної конференції. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».  К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015р. С. 38-41.

6. Двірська О. В. Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі. Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник наукових матеріалів Науково-практичної конференції . Вищий навчальний заклад« Університет економіки та права «КРОК».  К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016р. С.25-26.

7. Двирская О. В. Становление медицинского права в Украине. Принеманские научные чтения (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека): Сборник научных материалов 6-й Международной научно-практической конференции. Белорусь г. Гродно, 2016р. С.30-32.

8. Двірська О. В. Становлення та розвиток медичного права в Україні . Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізацій них процесів: Збірник наукових матеріалів  ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Київський Національний Університет ім.. Т.Г. Шевченка. 2016р. С.35-37.

9. Двірська О. В. Медичне право як комплексна галузь права. Українські перспективи у світовому розвитку: Збірник наукових матеріалів  Науково-практичної конференції молодих учених. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».  К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016р. С.55-57.

10. Двірська О. В. Проблема самостійності і комплексності медичного права. Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні: Збірник наукових матеріалів П'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – НЮУ ім. Я. Мудрого), Полтавського юридичного інституту, 2016р. Т.2. С.4-5.

11. Двірська О. В. Окремі аспекти забезпечення прав пацієнтів в Україні: питання теорії та практики. Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі (до 20-ї річниці прийняття Конституції України): Збірник наукових матеріалів міжнародного круглого стола. 2016 р., м. Київ. Університет економіки та права «КРОК», 2016р. С.41-43.

12. Двірська О. В. До питання запровадження навчальної дисципліни «Медичне право» для студентів вищих юридичних навчальних закладів при підготовці приватних детективів. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 2017р. м. Київ . Університет економіки та права «КРОК», К., 2017р. С.88-91.

13. Двірська О. В. До питання фальсифікації лікарських засобів. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Збірник наукових матеріалів науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів. 2017 р., м. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника, - І., 2017р. С.20-25.

14. Двірська О. В. До питання предмету медичного права. Наукові тренди сучасності: Збірник наукових матеріалів Науково-практичної конференції молодих учених. 2017р., м. Київ. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». К., 2017. С.220-222.

15. Двірська О. В. Медичне право як навчальна дисципліна. Розвиток медичного права в контексті євроінтеграційних процесів та глобалізацій них процесів: Збірник наукових матеріалів ІІІ Всеукраїнської конференції 2018 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. м. Київ. 2018р. С.58-60.

16. Двірська О. В. До питання про галузеву належність медичних правовідносин в радянський період української державності. Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. м. Запоріжжя 22-23 лютого Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2019 р. С.11-13.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook