2001-2006

 Кафедра ТІДП була створена для забезпечення спеціальності «Правознавство» та інших спеціальностей у складі юридичного факультету за наказом ректора Національного аграрного університету № 358 від 05.09.2001 р.

 

2001-2002 роки

 

 

Першим завідувачем кафедри призначено кандидата юридичних наук, доцента Петро Біленчука. 

Викладачами-першопроходцями були професор Опанас Підопригора О.А., доценти Ігор Панов і Сергій Кудін, старший викладач Юрій Петлюк.

Головні зусилля були спрямовані на формування і забезпечення навчальних програм і підготовку аспірантів та докторантів.

 

 

2002-2003 роки

 

 

З липня 2002 року кафедру очолив кандидат юридичних  наук, старший науковий співробітник Микола Малишко. 

Під його керівництвом була налагоджена наукова і навчально-методична робота кафедри. У 2003 році побачили світ «Экологическое право: Краткий словарь-справочник терминов и источников», «Чернобыльская катастрофа и права человека», 3 методичні розробки (Микола Малишко, Ігор Панов).

 Було організовано і проведено 4 внутрівузівські конференції, присвячені проблемам екологічного і земельного права та правам людини.  

 

 

2004-2006 роки

 

 

 У січні 2004 р. кафедру очолила кандидатка юридичних наук, доцентка Віра Качур.

За її ініціативою у навчальні плани було введено такі правові дисципліни, як «Основи науково-правових досліджень», «Історія політичної і правової думки в Україні», «Порівняльне правознавство», «Проблеми теорії права», здійснено повне навчально-методичне забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою (підготовлено відповідні навчально-методичні комплекси, видано 20  навчально-методичних розробок).

 З 2004 по 2006 рік було видано 1 монографію (Вадим Большаков), 17 наукових статей (Віра Качур, Вадим Большаков. Юрій Петлюк, Ірина Заріцька, Світлана Марченко), 3 тези доповідей (Віра Качур, Ірина Заріцька, Світлана Марченко), організовано і проведено 1 міжнародну і 3 внутрівузівські конференції на базі юридичного факультету.

Значну увагу було приділено студентській науковій роботі на факультеті. У березні 2004 року розпочав роботу студентський науковий гурток з історії держави і права зарубіжних країн під керівництвом Віри Качур. З 2006-2007 н.р. кількість наукових гуртків зросла до двох. 7 студентів взяло участь в роботі міжнародних конференцій, 4 – всеукраїнських, 15 – внутрівузівських, опубліковано 8 студентських наукових праць.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook