Левицька Інна Ванадіївна

 Електронна адреса [email protected]
                                  [email protected]
Дата народження: 14 листопада 1968 року
Загальний трудовий стаж: 36 років
Науково-педагогічний стаж: 24 роки
Освіта: Київський торговельно-економічний інститут (1985-1990 рр.),
спеціальність – бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, спеціальність 08.06.04 – економіка, організація і управління, 2004рік.

Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємництва та менеджменту, 2008 рік.

Науковий ступінь: доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Управління основним капіталом в корпораціях» (харчова промисловість), 2011 рік

Вчене звання: професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи , 2014 рік

Науково-педагогічна діяльність:
1998-2002 рр. завідувач практикою навчального відділу Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
2002-2004 рр. – асистент кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
2004-2008 рр. – доцент кафедри економіки та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
2008-2018 – завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
з 2018-2019 завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Вінницького національного аграрного університету
з 2019-2021 професор кафедри аграрного консалтингу та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України
з 2021 - понині завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України

Викладає дисципліни (2022/2023 н.р.):
Проектування закладів готельно-ресторанного господарства (ОС «бакалавр»)
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві (ОС «бакалавр»)
Економіка підприємств готельно-ресторанного бізнесу (ОС «бакалавр»)
Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу (ОС «бакалавр»)
Розвиток туристичних дестинацій (ОС «магістр»)

Наукова та навчально-методична робота:
Автор та співавтор 280 наукових та навчально-методичних праць, з них 200 наукових публікацій в т.ч. 160 наукових статей; 12 монографій, 4 навчальних посібники з яких 3 з грифом МОН України

Нагороди та відзнаки:
2008 р. – Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
2010 р. – Грамота Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національно-економічного університету
2011 р. – Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національно-економічного університету
2014 р. – Грамота Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національно-економічного університету
2015 р. – Грамота Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національно-економічного університету
2018 р. – Почесна грамота Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради

Підвищення кваліфікації та стажування:
2022 рік
2022 р. – стажування «Інноваційні підходи в освіті і науці» 180 год. Латвійський Університет наук про життя та технологій 5 жовтня по 4 листопада 2022 р..НУБіП наказ №125 С від 04.10.2022 р.
2022 р. – підвищення кваліфікації експерта НАЗЯВО 30 год. (сертифікат №0017/2022 (213))
2022 р. – підвищення кваліфікації фахівців з обліку і оподаткування 60 год. НУБіП (сертифікат №ОО 0052/2022)
2021 рік
2021 р. – підвищення кваліфікації 180 год. Латвійський Університет наук про життя та технологій 1 листопада -10 грудня 2021 р.
2021 р. – підвищення кваліфікації Житомирський обласний туристичний інформаційний центр Програма додаткової професійної освіти «Гід-екскурсовод: основи туристичного супроводу ( сертифікат)
2021 р. - підвищення кваліфікації 30 год. Reikarts Hotel Group "LEVEL UP REIKARTZ" з 18-31 жовтня 2021 р. (Сертифікат TQOJAG-CE000288)
2021 р. - підвищення кваліфікації 180 год. Державний університет «Житомирська політехніка», кафедра туризму та готельно-ресторанної справи свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) ПК 05407870/0093-21
2020 рік
2020 р. – підвищення кваліфікації 60 год. Національний університет біоресурсів і природокористування України, наказ 1888 – с від 30.11.2020 р. ( свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/013226-20
2018 рік
2018 р. - «Стажування для освітян + школа англійської мови» у Західно-Фінляндському Коледжі (Länsi-Suomen Opisto), м. Гуйттінен, Фінляндія, сертифікат про проходження стажування - 108 год. та сертифікат курсу англійської мови (Сертифікат)
Список основних публікацій
Монографії:
1. Левицька І.В. Маркетингове забезпечення рівня конкурентних переваг у формування прибутковості підприємства// Соціально-трудові та економічні пріоритети розвитку виробничих систем у прискоренні євроінтеграції: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., проф. Нижника В.М. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 670 с. – С.427-466.
2. Левицька І.В. Сучасні фактори впливу на розвиток туризму Подільського регіону// Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах забезпечення сталого розвитку: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 450 с. – С.153-163.
3. Левицька І.В. Маркетингове управління процесом формування туристичного продукту суб’єктами господарської діяльності// Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах забезпечення сталого розвитку: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 450 с. – С.164-183.
4. Левицька І.В. Моніторинг стану розвитку готельно-ресторанного бізнесу України / І.В.Левицька // Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах забезпечення сталого розвитку : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – 450 с. – С. 300-315.
5. Levytska I.V. THE HAZARD ANALYS CRITIKALCONTROL POINTS (HACCP) IN THE CONTEXT INCREASE COMPETITIVENESS FOOD COMPANIES UKRAINE: Collective monograph /Levytska I.V., Vlasenko I.V/ STRATEGY OF SOCIO – ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS / LesEditionsL'Originаlе, Paris, France 2016 /- 100 s
6. Левицька І.В. Стратегія розвитку регіонального туризму: монографія /І.В.Левицька , Н.В.Корж, А.Г.Кізюн, Н.В.Онищук // Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013 – 200 с.
7. Левицька І.В. Підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу за рахунок інвестування в основні засоби: Менеджмент суб’єктів господарювання: теорія та практика /кол. монографія за заг.ред. д.е.н. проф. Тарасюк Г.М./ Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 448 (с.252-264)
8. Левицька І.В. Управління основним капіталом в корпораціях: монографія /І.В.Левицька, Н.В.Корж// - Вінниця: «ПП «ТД Едельвейс і К», 2013. – 368 с.
9. Левицька І.В. Відтворювальні процеси: теорія і практика: монографія /І.В.Левицька// - Тернопіль: ТзОВ «Тернограф» 2010. – 272 с.
10. Левицька І.В. Характеристика сільськогосподарського виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України / І.Федулова, І.Левицька // Сільське господарство - харчова промисловість - сільські території [колективна монографія] / За ред. Тетяни Мостенської, Барбари Хмілєвськи, Юліана Балана, Марека Вігер. - Київ-Варшава: «Прінт Груп», 2009. С. 17-24
11. Левицька І.В. Фінасовий аналіз та інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України в контексті їх взаємовпливу / Левицька І.В., Форкош Н.М.// Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економічного розвитку держави та регіонів : [колективна монографія у 2 т. / за редакцією д.е.н. проф. А.В.Череп] – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2010. – С.245-252
12. Левицька І.В. Підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу за рахунок інвестування в основні засоби / І.В.Левицька // Менеджмент суб’єктів господарювання: теорія та практика: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 433 с. – С. 252-265

Підручники і посібники з грифом МОН України
1. Левицька І.В. Готельна справа: Навчальний посібник / І.В.Левицька , Н.В.Корж, Н.В.Онищук // Вінниця: «ПП «ТД Едельвейс і К», 2015.- 580 с.
2. Левицька І.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / В.В.Боковець/ Вінниця: ВФЕУ, 2013. – 289 с.
3. Левицька І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник / Л.О.Чорна, Н.В.Корж/ Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2008.- 369 с.
Посібники:
1. Левицька І.В. Економіка туризму: Навчальний посібник / А.О.Климчук, Д.І.Басюк, Г.М.Тарасюк, О.С.Москвічова // Вінниця: «ПП «ТД Едельвейс і К», 2020.- 486 с.
Статті:
1. Levytska I. Cloud Gaming: An Antipandemic Case for Restaurants / L. Bovsh L. Hopkalo, alla Rasulova. Rateryna Kompanets/ Journal of Environmental Management and Tourism / Vol 13 No 6 (2022): JEMT, Volume XIII, Issue 6(62), Fall 2022 https://journals.aserspublishing.eu/jemt/issue/view/240Scopus
2. Levytska I. Strategic management of the enterprise: analysis of sectoral determinants / Inna Kuznetsova Olha Balabash Tetyana Skrypko Svitlana Zaika / Independent Journal of Management & Production (IJMP)/ v. 13, n. 3, Special Edition ISE, S&P -May 2022 https://sdbindex.com/Documents/index/00000143/00001-54829 Web of Science
3. Levytska I. Accountability on Sustainability in Central and Eastem Europe: An Empirical Assessment of Sustainability-Related Assurance / Oleh Pasko, Inna Balla, Inna Levytska, Nataliia Semenyshena/ Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe/ Issue No.3/24, 27-53 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2387 Web of Science
4. Levytska I. Evaluation and removal of demotivating criteria in organizational support of the enterprise staff incentive mechanisv «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. / H. Tarasiuk, A. Klymchuk, V. Postova, A. Chahaida /Збірник наукових праць Випуск 2 (37)/ 2021 https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3312 Web of Science
5. Levytska I. Stakeholder engagement in sustainability reporting: the case study of Ukrainian public agricultural companies / Pasko, O., Marenych, T., Diachenko, O., Balla, I. / Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2021-7(1), 58-80 https://are-journal.com/are/article/view/399 Web of Science
6. Levytska I. Strategy of tourism development for the middle-sized town: from scenarios to strategic maps / А. Klymchuk. N. Biletska, N. Kotseruba/ Journal of Environmental Management and Tourism – 2020. - Volume XI, Issue 6(46) – S. 1445-1454 https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5532 Scopus
7. Levytska I. Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based on mathematical modelling methods / Basyuk D., Ivchenko L., Semenyshyna S., Koliadenko S./ Intellectual Economics. – 2020. – Vol/ 14, No 1. – P. 130-143 https://ojs.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5714 Scopus
8. Levytska I. Simulation of Behavior of Hotel and Restaurant Business Staff in the Conditions of COVID-19 / L. Bovsh L. Hopkalo, I. Komarnitskyi/Viral Pandemic Journal of Environmental Management and Tourism 2021. Vol 12, №1 (2021) JEMT 1 (49) Spring 2021 https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5894 Scopus
9. Levytska I. Flexible Methodologies As Tools For Implementing Dynamic Changes In The Management System / А. Klymchuk, O. Kovalenko, N. Brytanska , O. Mazur /36th IBIMA International Conference on 4-5 November 2020 Granada, Spain
https://ibima.org/accepted-paper/flexible-methodologies-as-tools-for-imp... Scopus, Web of Science
10. Levytska I. New Challenges And Threats To The Tourism Industry In The Fighting Against COVID-19 / А. Klymchuk, V. Postova,, N. Kotseruba
/ 36th IBIMA International Conference on 4- 5 November 2020 Granada, Spain https://ibima.org/accepted-paper/new-challenges-and-threats-to-the-touri... Scopus, Web of Science
11. Levytska I. Logistical Component of Sustainable Development of Regions in the Context of Decentralization Processes: Ukrainian Case / Onyshchenko, O., Yudenko, Ye., Rarok, O., Pokotylska, N./ - 2020- & Korbutiak, A/ Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2250-2274. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1423 Web of Science
12. Левицька І.В. Управління персоналом готельно-ресторанної сфери в умовах воєнного стану / Климчук А.О./Науковий журнал НУБіП України «Економіка та управління бізнесом / № 3. К., 2022. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/16559
13. Levytska I. Hotel and restaurant business under war conditions: key challenges and survival strategies / Klymchuk А.О / Науковий журнал НУБіП України Економіка і управління бізнесом. №4. 2022. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/issue/view/718
14. Levytska I. Current situation of the tourist industry in Ukraine: problems of development and ways of improvement / Mykytsei T.D./ Науковий журнал НУБіП України «Біоекономіка і аграрний бізнес» . №1 – 2020 с.
15. Levytska I.V. Monitoring of assessment, motivation and stimulation processes of personnel in the system of effective management of the machine-building enterprise / Klymchuk А.О. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. №3 (47) – 2020. - С. http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/issue/view/59
16. Levytska I.V. The relatsonship between HR-marketing and HR-brending in the management of the organization / Klymchuk А.О / Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. №4 (47) – 2020. - С.
17. Левицька І.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств: сучасний стан та напрями підвищення / Науковий журнал НУБіП України «Біоекономіка і аграрний бізнес» . №1 – 2020 с.
18. Левицька І.В. Основні елементи формування механізму забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств/ Науковий журнал НУБіП України «Біоекономіка і аграрний бізнес» . №2 – 2020 с.
19. Levytska I.V. Functions of salary at machine-building enterprises in formation of motives and stimules of personnel / Klymchuk А.О. Klymchuk А.V/Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. №4 – 2019. - С. 154-159
20. Левицька І.В. Revenue management в готельному бізнесі / Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. – 2019. – Випуск 3 (43) – С. 46–57
21. Левицька І.В Trends in personnel management development / Тарасюк г.м., Череп О.Г./ Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. − 2019. − №3 (43), С.126-131
22. Левицька І.В Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством / Климчук А.О.Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». – Вип. 7-8 (218-219) - 2019 - С. 68-74
23. Левицька І.В. Оцінка ефективності діяльності ресторанного господарства України /Климчук А.О./ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 3 – 2019. – С. 56-61
24. Левицька І.В. Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулюванні персоналу підприємства /Климчук А.О./ Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. – 2018. – Випуск 4 (32) – С. 46–57.
25. Левицька І.В. Стратегія ефективного використання економічного потенціалу підприємств туристично-рекреаційної сфери/ Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць. – Вип. № 10 (209) – К. : НДЕІ. 2018. – С.54-62
26. Левицька І.В. Механізм формування конкурентоспроможності готельних підприємств /Климчук А.О./ Науковий журнал «Бізнес інформ» №9 (488). - 2018. – С. 238 – 246
27. Левицька І.В. Сучасний стан забезпечення держави м´ясом та тенденції його споживання населенням України /Власенко В.В./ Журнал соціально-економічні проблеми і держава», - 2017.-Випуск 1 (16) (фахове електронне видання)
28. Левицька І.В. Стратегічне управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу /Постова В.В./ Молодий вчений: наук. журн. – Херсон: Гельветика, 2017. - Випуск 2 (42), –С.271-275
29. Левицька І.В. Інноваційні стратегії підприємства /Постова Н.Н./ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017.- Т.3, С.110-119
30. Левицька І.В. Визначення території, як потенційної туристичної дестинації /Постова В.В./ Вісник Хмельницького національного університету Економічні науки. – 2017.- №6, Т.3 (253) С.12-18

Години консультацій:
за умов аудиторного навчання:
понеділок 9.00-13.00
вівторок 9.00-13.00
середа 9.00-13.00
за умов дистанційного навчання:
понеділок – п'ятниця 16.00-18.00

 

 

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook