1932-1952рр.

1932р.

1932-1952 рр. - кафедрою анатомії завідує доцент, згодом всесвітньо відомий порівняльний анатом, професор, академік АН УРСР, Володимир Григорович Касьяненко. В умовах безперервної зміни завідуючих і непостійності асистентського складу організаційна і навчальна робота на кафедрі в основному лягала на плечі В. Г. Касьяненка. Зусилля молодого колективу кафедри були спрямовані на підтримання створених за часів професора Б. О. Домбровського традицій високого рівня викладання дисципліни як щодо глибини теоретичних положень, так і досконалості оволодіння фактичним матеріалом шляхом препарування трупів у секційних залах.

 

Незважаючи на ці специфічні умови колектив кафедри впродовж 1929 – 1934 рр. самовіддано працював над оснащенням кафедри: безперервно поповнювалися остеологічні фонди, зростав і вдосконалювався відділ сухих препаратів навчального музею, був створений відділ препаратів у рідинах, що до 1934 р. вже налічував близько 200 препаратів. Окрасою кафедри став багатий за кількістю і різноманітністю скелетів порівняльно-анатомічний остеологічний музей.

До створення тодішнього музею багато зусиль доклали Г.О. Гіммельрейх і М.Ф. Волкобой. Значну роль по монтажу сухих препаратів провів Б.А. Артеменко. Слід вказати на заслуги у монтажі скелетів технічних робітників кафедри Г.С. Берестяного (1930 – 1933 рр.) та С.А. Задка (1932 – 1938рр.).

1932 р. - розпочато вивчення головної кишки ссавців (Г.О. Гіммельрейх, В. К. Чубар).

Асистенти Г. О. Гіммельрейх і М. Ф. Волкобой (1932 р.) 

29. Budnikow P. und Wolossjuk W. Zur Morphologie des M. subcutaneus trunci. Anat. Anz., 1932. - Bd. 73. - № 9/10 . - S. 204-209. 

1934р.

1934 р. - розпочато вивчення вентральної тулубової мускулатури ссавців (В. Г. Касьяненко, М. Ф. Волкобой, Г. М. Отрошенко, Г. С. Абельянц).


Кафедра анатомії(1934 р.)

Музей кафедри анатомії (1934 р.)

 

1935-1940 рр. - був створений відділ корозійних препаратів (Г.О. Гімельрейх). Нажаль після Великої Вітчизняної війни ця колекція не збереглася. 

1935р.

30. Kassjanenko W. Uber einige Eigentumlichkeiten der Reduktien der Ulna und Fibula beim Pferde. Anat. Anz., 1935. - Bd. 79. - № 12/15 - S. 268-277.

31. Kassjanenko W. Calcaneus secundarius. Talus accesorius und Os trigonum tarsi beim Pferde. Anat. Anz., 1935. - Bd. 80. - № 1/4. - S. 1-10.

32. Himmelreih H. Zur Vergleichenden Anatomie der Schlundwendmuskeln des Pferdes. Anat. Anz., 1935. - Bd. 81. - № 4/6. - S. 105-114.

1936р.

1936 р. - закладаються основи нового функціонально-морфологічного напряму досліджень локомоторного апарату ссавців (В.Г. Касьяненко, Г.О. Гіммельрейх). 

1937р.

 

 

1937р. - Володимир Григорович Касьяненко захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Це була перша кандидатська дисертація захищена на кафедрі анатомії.

 

 

 

33. Касьяненко В.Г. Сравнительно-анатомическое исследование листов влагалища прямой мышцы живота у некоторых млекопитающих (канд. дисс). - К., 1937. - 79 с.

1938р.

1938р. - Володимир Григорович Касьяненко захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. Це була перша докторська дисертація захищена на кафедрі анатомії.

34. Касьяненко В. Г. Скакательный сустав лошади в свете ее биологической эволюции и доместикации (доктор, дисс). - К., 1938. - 90 с.

35. Касьяненко В. Г. Про зчленування тарзального суглоба коня. (Equus caballus Z.) і деяких багатопалих ссавців // Наукові записки Київ. вет. ін-ту, 1938. - Т. І. - Вып. І. - С 97-127.

36. Касьяненко В.Г. Про деякі особливості будови тарзального суглоба гіпаріона, викопних коней України та сучасних диких однокопитних // Наук. зап. Київ. вет. ін-ту, 1938. - Т. І. - С 3-16.

37. Гіммельрейх Г. О. Про rete carpi volare коня та судини, що його утворюють // Наук. зап. Київ. вет. ін-ту, 1938. - Т. І . - С 128-133.

38. Волкобой М.Ф. До питання про топографію пахвинного проводу (hiatus inguinalis) свійських ссавців // Наук. зап. Київ. вет. ін-ту, 1938 - Т. 1. -С 134-141.

39. Волкобой М.Ф. Судини стінок грудної протоки коней. // Наук. зап. Київ. вет. ін-ту, 1938. - Т. І. - С 17-27.

40. Волкобой М.Ф. Випадок повної відсутності лівої зовнішньої яремної вени ( v. Jugularis externa sin.) у собаки // Наук. зап. Київ. вет. ін-ту, 1938. - Т. І. - С 24-28.

 1939р.

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищає Герман Олександрович Гіммельрейх, науковий керівник професор Касьяненко В.Г.

41. Гіммельрейх Г.А. К сравнительной анатомии мышц глоточных стенок хищников (канд. дисс.). - К., 1939. - 201 с.

 

 

Професор В.Г. Касьяненко, доценти М.Ф. Волкобой та Г.О. Гіммельрейх з групою студентів у анатомічній залі (1939 р.)

 

1940 р. - кафедра анатомії до 20-річчя інституту видрукувала третій том наукових праць Київського ветеринарного інституту. У збірнику були видрукувані праці співробітників кафедри: В.Г. Касьяненко, Г.О. Гіммельрейх, М.Ф. Волкобой, Г.М. Отрошенко, Г.С. Абельянц, В.К. Чубар, М.З. Неміровський, Ю.Б. Чернов.

1940р.

 


Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищає Микола Федорович Волкобой, науковий керівник професор Касьяненко В.Г.

42. Волкобой М.Ф. Порівняльно-анатомічне дослідження грудного відділу m. transversus trunci та особливості будови зв'язкового апарату ребер у деяких (канд. дисс.). - К. 1940. - 180 с. 

 

 

43. Волкобой М.Ф. Про деякі особливості кістково-вертебральних сполучень у свійських ссавців // Наук. праці Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. II. - С. 61-67.

44. Гіммельрейх Г.О. До порівняльної анатомії м'язів глоткових стінок хижаків // Наук. праці Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. III. - С. 25-31.

45. Волкобой М.Ф. Порівняльно-анатомічне дослідження грудного відділу m. transversus trunci та особливості будови зв'язкового апарату ребер у деяких ссавців (канд. дисс.). - К. 1940. - 180 с.

 

 

   

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищає Василь Корнійович Чубарь, науковий керівник професор Касьяненко В.Г.

46. Чубарь В.К. Sinus paranasalis лошади (Е. cabalus L.) в свете истории их индивидуального развития (канд. дисс). - К., 1940. - 190 с.    

 

 

 

47. Касьяненко В.Г. Про особливості індивідуального розвитку деяких ергонтичних кореляцій в передплесні коня (Е. cabalus L.) // Наук. Праці. Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. III. - С 10-24.

48. Волкобой М.Ф. До морфології нижнього зубчастого мускула (m. ser-ratus ventralis) ссавців // Наук. праці Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. III. - С. 32-48.

49. Абельянц Г.С. Порівняльно-анатомічне дослідження m. infrahyoidei деяких ссавців. (Про m.m. infrahyоidei собаки) // Наук. праці Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. III. - С 57-65.

50. Чубарь В.К. До історії індивідуального розвитку sinus paranasalis у коня (Е. caballus Z.) // Наук. праці Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. III. - С. 66-74.

51. Отрошенко Г.М. До порівняльної анатомії кістково-абдомінальних порцій внутрішнього косого черевного м'яза деяких ссавців // Наук. праці Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. III. - С. 49-56.

52. Касьяненко В.Г. Основні дати історії кафедри нормальної анатомії Київського ветеринарного інституту за 20 років його існування (1920-1940) // Наук. праці Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. III. - С. 1-9.

53. Неміровський М.З. Venae cardinales posteriores - як варіант задньої порожнистої вени у собаки (Сanis fam. Z.) і свині ( Sus. scr. dom. L.) // Наук. праці Київ. вет. ін-ту, 1940. - Т. III. - С. 75-79.

54. Чернов Ю.Б. До техніки виготовлення анатомічних муляжів ( роботу виконано в 1926 році) // Наук. праці. Київ. вет. ін-ту, 1940. -Т. III. - С 80-87. 

 

1941р.

22 червня 1941 р. - німецькі літаки бомбардували Київ. Почалася Велика Вітчизняна війна … і евакуація … у м. Свердловськ – студенти (250 чоловік) та викладачі прибули 5 (25) вересня 1941 року. Тут Київський ветеринарний інститут три роки існував на правах ветеринарного факультету Свердловського сільськогосподарського інституту.

1943р.

55. Касьяненко В.Г., Чубарь В.К. Анатомо-хирургическое исследование области холки лошади // Труды Троиц. вет. ин-та и военно-вет. лабор. Урал ВО, 1943. - Вып. 4. - С. 40-47.

 

1944р.

1944 р. - Професор В. Г. Касьяненко та доцент В. К. Чубар для кавалерії Радянської Армії випустили монографію «Анатомо-хирургическое исследование области холки лошади». За цю працю професор В.Г. Касьяненко був нагороджений орденом Червоної Зірки.


У цьому ж році відбулася реевакуація з міста Свердловська і розпочалося навчання у вцілілих після війни приміщеннях інституту. Лише головний навчальний корпус був зруйнованим і відновлений лише у 1962 році (нині корпус № 3 НУБіП України).

Довоєнний вигляд 3-го навчального корпусу. З 1930 по 1941 рр. головний корпус Київського ветеринарного інституту.

 

Післявоєнний вигляд 3-го корпусу


Першочерговими завданнями, що постали перед професором  В.Г. Касьяненком після повернення до Києва, була потреба сформувати штат кафедри і в стислі терміни створити умови для початку навчання.

Колектив кафедри в перші повоєнні роки поряд з навчальним процесом здійснював напружену роботу по впорядкуванню анатомічного корпусу, створенню кісткових фондів, відновленню музею, бібліотеки та умов для наукових досліджень. Кафедра знаходилася в приміщенні, де до війни розміщувались секційні зали для роботи на трупному матеріалі. Основним його недоліком була відсутність площі для розгортання музею, що негативно позначалося на роботі і в наступні роки.

Основні зусилля колективу були спрямовані на вивчення локомоторного апарату ссавців, дослідження вентральної тулубової мускулатури та головної кишки хребетних. Робота здійснювалася в співдружності з Відділом еволюційної морфології Інституту зоології АН УРСР. У процесі напруженого наукового пошуку чітко сформувався характерний для всього очолюваного В. Г. Касьяненком колективу функціонально-морфологічний напрям. Оригінальність напряму й досягнуті результати наукових досліджень зумовили визнання науковою громадськістю країни досягнень колективу.

56. Касьяненко В.Г., Чубарь В.К. Анатомо-хирургическое исследование области холки лошади.- М.: Огиз., Сельхозиз., 1944. - 144 с.

 

1947р.

57. Касьяненко В.Г. Аппарат движения и опоры лошади (функциональный анализ). - К.: Изд. АН УССР, 1947. - 94 с.

 

1948р.

58. Абельянц Г. С. Некоторые новые данные к вопросу о «механизме» запирания коленного сустава лошади // Тез. докл. научн.-метод. конф. анат., гистол. и эмбриол. зоовет. и с.-х. вузов. - М., 1948. - С. 39-40.

59. Волкобой М.Ф. К морфологии наружного косого туловищного мускула домашних млекопитающих // Тез. докл. научн.-метод. конф. анат., гистол. и эмбриол. зоовет. и с.-х. вузов. - М., 1948. - С. 35-36.

60. Гиммелърейх Г.А. К вопросу о небном апоневрозе, соединительнотканном и мышечном составе стенок ротоглотки некоторых млекопитающих // Тез. докл. научн.-метод. конф. анат., гистол. и эмбриол. зоовет. и с.-х. вузов. - М., 1948. - С. 56-57.

61. Касьяненко В.Г. О некоторых путях специализации суставов конечностей млекопитающих // Тез. докл. научн.-метод. конф. анат., гистол. и эмбриол. зоовет. и с.-х. вузов. - М., 1948. - С. 18-19.

62. Касьяненко В.Г. История анатомии домашних животных// Тез. докл. научн.-метод. конф. анат., гистол. и эмбриол. зоовет. и с.-х. вузов. - М.,1948. - С. 18-19.

63. Осинский П.А. Некоторые данные о строении и функции тазобедренного сустава // Тез. докл. научн.-метод. конф. анат., гистол. и эмбриол. зоовет. и с.-х. вузов. - М., 1948. - С. 33-34.

64. Касьяненко В.Г. Аналіз скелета заплесни деяких ссавців // Праці Ін-ту зоол. АН УРСР, 1948. - Т. І. - С. 39-69.

65. Касьяненко В.Г. Про особливості спеціалізації колінного суглоба у деяких ссавців // Праці Ін-ту зоол. АН УРСР, 1948. -- Т. І. - С. 70-83.

 

V-й Всесоюзний з'їзд анатомів, гістологів та ембріологів, що відбувася 5 - 11 липня 1949 р. у Ленінграді визнає школу В.Г. Касьяненка.

 

1949р.

66. Абельянц Г.С. К сравнительной анатомии и функции коленного сустава некоторых млекопитающих // Тез. док. V-гo Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол. - Л., 1949. - С. 114.

 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищає Абельянц Гліб Сумбатович, науковий керівник професор Касьяненко В.Г.

67. Абельянц Г.С. Коленный сустав некоторых домашних животных (функциональный анализ) (канд. дисс.) - К., 1949. - 160 с.
 

 

 

 

68. Волкобой М.Ф. К морфологии наружного косого брюшного мускуланекоторых млекопитающих // Тр. научн.-исслед. ин-та физиол. животных, 1949. - Кн. 5. - С. 309-316.

69. Касьяненко В.Г. Про особливості будови та функції стопи Duplicidentata // Праці Ін-ту зоол. АН УРСР, 1949. - Т. 2. - С. 58-69.

70. Касьяненко В.Г. О некоторых особенностях эволюции и функции стопы млекопитающих // Тез. док. V-гo Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбрибл. - Л., 1949. - С. 43-44.

71. Гиммельрейх Г.А. О мускулах носоглотки некоторых млекопитающих // Тез. док. V-гo Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол. - Л., 1949. -С. 119-120.

 

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук захищає Павло Олександрович Осинський, науковий керівник професор Касьяненко В.Г.

72. Осинский П.А. Тазобедренный сустав некоторых млекопитающих (функциональный анализ) (канд. Дисс.). - К., 1949. -156 с.
 

 

 

1950р.

73. Абельянц Г. С. Коленный сустав некоторых домашних копытных // Тр. Киев. вет. ин-та, 1950. - Т. X. - С. 192-196.

74. Волкобой М. Ф. О связочном аппарате грудного отдела позвоночника некоторых млекопитающих // Тр. Киев. вет. ин-та, 1950. - Т. X. - С. 177-191.

75. Гиммельрейх Г.А. О небноглоточном мускуле (m. palatopharyngeus) хищников // Тр. Киев. вет. ин-та, 1950. - Т. X. - С. 159-175.

76. Гиммельрейх Г.А. О медиальном мускуле небной занавески (m. medialis veli) // Тр. отд. сравн. морф. АН УССР, 1950. - Т. V. - С. 52-63.

77. Касьяненко В.Г. До порівняльної анатомії і функції стопи ссавців // Праці Ін-ту зоол. АН УРСР, 1950. - Т. III. - С. 61-95.

78. Касьяненко В.Г. Предплюсна лошади (Equus caballus L.) в сравнительно-анатомическом и функциональном освещении // Тр. Киев. вет. Ин-та, 1950. - Т. X. - С. 139-157.

79. Касьяненко В.Г. Функциональный анализ суставов тазовой конечности некоторых млекопитающих // Тр. Ин-та зоол. АН УССР, 1950. - T.V.-С. 20-25.

80. Осинский П.А. Об особенностях строения и функции тазобедренного сустава крупного рогатого скота // Тр. Киев. вет. ин-та, 1950. - Т. X. - С. 197-204.

81. Осинский П. А. О строении и функции добавочной связки тазобедренного сустава лошади // Тр. Киев. вет. ин-та, 1950. - Т. X. - С. 205-208.

 

1951р.

 

 

19 травня 1951 року - професора В.Г. Касьяненка обрано академіком АН УРСР. Він став першим в Україні ветеринарним лікарем за освітою, що був обраний академіком АН УРСР, до того ж минаючи звання член-кореспондента.

 

 

 

 

82. Абельянц Г.С. К сравнительной анатомии и функции коленного сустава некоторых млекопитающих // Тр. V-гo Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол., 1951. - С. 357-358.

83. Гиммельрейх Г.А. О мускулах носоглотки некоторых млекопитающих // Тр. V-гo Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол., 1951. - С.366-368.

84. Касьяненко В.Г. Опыт функционального анализа аппарата движения и опоры некоторых млекопитающих // Тр. V-гo Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол., 1951. - С. 376-378.

85. Касьяненко В.Г. О некоторых особенностях эволюции и функции стопы млекопитающих // Тр. V-гo Всесоюзн. съезда анатом., гистол. и эмбриол., 1951. -С. 176-178.

86. Касьяненко В.Г. Успадкування набутих ознак - закон розвитку організмів. - Вісник АН УРСР, 1951. - № 10. - С 27-35.

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook