Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція «Місцеве самоврядування: сучасні тенденції розвитку»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
 
ННІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
 
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Місцеве самоврядування: сучасні тенденції розвитку»
м. Київ, 03 грудня 2018 р.


Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти!
 
03 грудня 2018 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України за ініціативи кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності відбудеться Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція «Місцеве самоврядування: сучасні тенденції розвитку».
Співорганізаторами конференції виступлять:
Тернопільська обласна державна адміністрація
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Житомирський державний технологічний університет
 
Форма участі:очна, дистанційна.
 
 Планується робота за напрямками:
Секція 1
-       Децентралізація та управління місцевим розвитком;
-       Сучасні виклики становлення місцевого самоврядування в Україні;
-       Філософські, політичні, правові та соціальні аспекти формування громадянського суспільства в сучаснихумовах становлення української державності.
Секція 2
-       Економічний розвиток територіальних громад в Україні: вітчизняний та зарубіжний досвід;
-       Інноваційні процеси як основа формування та розвитку спроможності територіальних громад;
-       Соціально-економічний розвиток територій;
-       Регіональна політика держави в сучаснихумовах.
Секція 3
-       Формування кадрового потенціалу в системі місцевого самоврядування в Україні;
-       Роль вищих навчальних закладів у формуванні спроможності місцевого самоврядування в Україні;
-       Проблеми професійної підготовки спеціалістів у аграрних ВНЗ в контексті сучасних вимог.
Секція 4
-       Теорія   і   практика управління підприємствами   агропромислового комплексу;
-       Краєзнавчі дослідження та краєзнавчийтуризм.
На базі матеріалів, що будуть подані авторами, планується випуск
збірника тез (електронне видання).
Останній термін подання тез – 25 грудня 2018 р.(включно).
Адреса заходу: зал для відеоконференцій, ауд. № 218, корпус № 10 Національного університету біоресурсів і природокористування України.
м.Київ, вул. Героїв оборони, 11.


Вимоги для оформлення тексту: до участі у конференції приймаються тези обсягом до 3 повних сторінок, набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Поля з усіх сторін 20 мм.; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів: в тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «», тире: – , апостроф: ’.
Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7, с. 123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2, с. 32;9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк. 258, 231 зв].
Список використаних джерел – подається після основного тексту в кінці тез у
 алфавітному порядку, згідно до вимог (Бюлетень ВАК України № 3, 2008; Бюлетень ВАК України № 11, 2011). Не припустимо подавати декілька джерел під одним пунктом у списку літератури.
Розташування структурних елементів тез: Ініціали та прізвище (з правого боку), під ним у дужках місто, напр.: (Київ); назва тез великими літерами, 14 кеглем, напівжирним шрифтом, по центру.
Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на наукове редагування, а також літературне виправлення тез (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
Окремим файлом подаються:
1. Заявка_Прізвище
2. Тези_Прізвище
Оргвнесок – участь у конференції безкоштовна.
 
Електронні варіанти тез, інформацію про авторів та фотографію надсилати на електронну адресу: [email protected] (тема повідомлення: Всеукраїнська науково-практична конференція).
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (050)-296-67-77 (Обиход Катерина).

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook