Співробітники кафедри

Професор кафедри аквакультури, доктор сільськогосподарських наук
Бех Віталій Валерійович

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

     У 1992 році закінчив Калінінградський технічний інститут рибної промисловості та господарства за спеціальністю іхтіологія та рибництво, де здобув кваліфікацію іхтіолог-рибовод. З 1992 по 1995 аспірант очної форми навчання у Інституті рибного господарства. У 1996 році головний спеціаліст головного управління розвитку рибництва, рибальства та сировинних ресурсів Міністерства рибного господарства України. З 1996 по 1997 рр. провідний спеціаліст управління промислового рибництва ВДКО «Укррибгосп». З 1997 по 1998 навчався у магістратурі Національного економічного університету за державним замовленням Головдержслужби при Кабінеті міністрів України. З 1998 по 1999 рр. провідний спеціаліст управління зовнішньоекономічних зв’язків та маркетингу Держкомрибгоспу України. З 1999 по 2004 завідувач Лабораторії генетики і селекції риб Інституту рибного господарства. В 2003-2004 рр. стипендіат програми НАТО «Наука заради миру» в Інституті Іхтіобіології Польської академії наук, м. Голиш. В період з 2004 по 2009 заступник директора з координації і апробації наукових розробок Інституту рибного господарства. З 2009 по 2019 р. працював завідувачем відділу селекції та біотехнології Інституту рибного господарства НААН. З листопада 2019 року займає посаду професора кафедри аквакультури НУБіП України.
    В період 2005-2019 рр. неодноразово приймав участь як міжнародний консультант ФАО у Киргизстані, а також, як національний координатор з програм розвитку рибного господарства в Україні. Автор понад 100 наукових праць. В 2017-2019 рр. член робочої групи з реформування рибного господарства України. Активний член Мережі науково-дослідних центрів з аквакультури Центральної та Східної Європи (NACEE).
    Докторську дисертацію за сільськогосподарськими науками захистив зі спеціальності рибництво захистив у 2013 році. Вчене звання професора отримав у 2016 році.
     Очолює кафедру аквакультури з 2020 р.

 

 

 

 

Завідувач кафедри аквакультури, доктор сільськогосподарських наук, професор
Вовк Надія Іллівна

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

У 1973 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю біологія, отримала кваліфікацію біолог-мікробіолог, викладач біології і хімії.

Пройшла трудовий шлях від інженера Всесоюзного науково-дослідного Інституту генетики та селекції промислових мікроорганізмів та молодшого співробітника Українського науково-дослідного Інституту рибного господарства до завідуючої лабораторії іхтіопатології та фізіології риб Інституту рибного господарства УААН України, професора  кафедри загальної зоології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України. У грудні 2011 р. назначена на посаду в.о. завідувача кафедри аквакультури.

Після закінчення заочної аспірантури успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальностями: 03.00.07 – мікробіологія; 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія і імунологія, а у  2002 р. – докторську за спеціальністю 03.00.16 – екологія. 

Автор понад 160 наукових праць, у тому числі  6 авторських свідоцтв, 2 монографії, 7 посібників, 3 підручники (один із них - в трьох томах), 17 методичних розробок та типових програм навчальних дисциплін; здійснює  наукове керівництво аспірантами.

Н.І. Вовк нагороджена Державним комітетом рибного господарства України Трудовою відзнакою «Почесний працівник рибного господарства» та Почесною грамотою Державного комітету рибного господарства України.

Наукова діяльність пов’язана з дослідженням водних екосистем, етіології та поширення хвороб риб у водоймах різного типу і спрямована  на розробку екологічно безпечних методів профілактики хвороб риб та підвищення рибопродуктивності.

      Викладає курси з дисциплін «Іхтіопатологія» для студентів ОС «Бакалавр» та «Біологія продуктивності об'єктів аквакультури» для студентів ОС «Магістр».

 

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри аквакультури
Андрющенко Антоніна Іванівна

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

Доцент, старший науковий співробітник, Почесний доктор Інституту рибного господарства НААН України, Ветеран рибного господарства, Почесний працівник рибного господарства, Ветеран рибогосподарської галузі, Відмінник освіти України, нагороджена Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. 

Закінчила з відзнакою Київський державний університет  ім. Т.Г. Шевченка (1967 р.) та аспірантуру, захистивши кандидатську дисертацію у 1973 р.

Трудовий шлях пройшла від молодшого наукового співробітника до заступника директора Інституту рибного господарства УААН України.

В університеті працює з 1996 року. За період роботи підготувала понад 160 дипломників-фахівців за ОС «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр», за її керівництва аспірантами захищено дві дисертації кандидата біологічних та кандидата сільськогосподарських наук. Автор понад 210 наукових праць, з них: 7 монографій (у співавторстві), 5 підручників (з них один - у трьох томах) та 8 навчальних посібників (з грифами МОН, МАП та за рішенням Вченої ради НУБіП України), понад 20 навчально-методичних видань і довідників.

Фахівець в галузі аквакультури, стосовно технологій відтворення та вирощування осетрових, коропових, лососевих риб та нових об’єктів прісноводної аквакультури.

Коло наукових інтересів пов’язано з удосконаленням технологій культивування цінних об’єктів аквакультури, вивченням їх генетичної різноякісності, створенням колекційних стад осетрових риб.

 

 

Доцент кафедри аквакультури, кандидат сільськогосподарських наук
Коваленко Василь Олександрович

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

           Закінчив з відзнакою Херсонський сільськогосподарський інститут (1980 р.). З 1980 по 2002 pp. працював у Донецькому обласному рибокомбінаті на посадах рибмайстра, рибовода-селекціонера по коропу, головного рибовода, заступника голови Правління ВАТ “Донрибокомбінат” з виробництва.

Нагороджений галузевими відзнаками «Ветеран рибної галузі» (2008 р.) та «Почесний працівник рибної галузі» (2009 р.). Отримав подяку Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2016 р).

На кафедрі працює з 2002 року. Автор 78 наукових і 16 навчально-методичних праць, співавтор 3 нормативно-технологічних документів, 5 рацпропозицій і 1 винаходу у рибництві. Підготував понад 100 дипломників-фахівців за ОС "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр". За його керівництва проводяться аспірантські дослідження за темами кандидатських робіт.

      Наукова діяльність спрямована на удосконалення біотехнології штучного відтворення риб, підвищення ефективності селекційно-племінної роботи у рибництві та технологій вирощування товарної риби.

 

 

Доцент кафедри аквакультури, кандидат ветеринарних наук
Кононенко Руслан Володимирович

Тел.: (044) 527-89-65

Електронна пошта: [email protected]

      Закінчив Національний аграрний університет, факультет ветеринарної медицини за спеціальністю «Лікар ветеринарної медицини». З 2005 по 2008 p.p. - аспірант Національного аграрного університету.

          На кафедрі працює з 2008 року. У 2009 р. успішно захистив дисертацію та одержав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук. Автор та співавтор понад 50 наукових і навчально-методичних праць, навчальний посібників та підручників, 4-ох патентів на винахід та науково-практичних рекомендацій

      Нагороджений Почесною грамотою Державного агенства рибного господарства України та Грамотою ДП "Укрриба" за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, високі показники у роботі, вагомий особистий внесок у розвиток рибної галузі, а також Почесною грамотою Національного університету біоресурсів та природокористування України за заслуги перед університетом. 

      Наукова діяльність спрямована на створення і апробацію використання мінеральних добавок на основі хелатів мікроелементів для тварин, а також на розробку та впровадження інноваційних технологій в аквакультурі.

 

Доцент викладач кафедри аквакультури, кандидат сільськогосподарських наук
Марценюк Вадим Петрович

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

   Закінчив Херсонський сільськогосподарський інститу за спеціальністю "Зооінжеерія".

   У 2006 році став лауреатом премії президента України для молодих вчених за наукову роботу "Генетико-популяційні методи удосконалення і використання генофонду сільськогосподарських тварин".

   Автор та співавтор понад 80 науквих і навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 6 патентів на винаходи, близько 60 наукових статей у фахоих виданнях України та закордону.

   Наукова робота спрямована на комплексні дослідження та оцінку малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційного покоління.

 

 

 

 

 

Старший викладач кафедри аквакультури, кандидат сільськогосподарських наук
Кононенко Ірина Сергіївна

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

        У 2011 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, рибогосподарський факультет і отримала диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Водні біоресурси» та здобула кваліфікацію дослідника аквакультури. 

       Протягом 2013-2016 рр. заочно навчалася в аспірантурі Інституту рибного господарства НААН України. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.03 - рибництво.

       На кафедрі працює з 2012 року. Автор та співавтор близько 20 наукових праць, в тому числі навчальних, методичних посібників та підручників, патенту на винахід.

      Наукова діяльність пов'язана з кріоконсервуванням статевих продуктів осетрових видів риб та вивченням технологічних особливостей вирощування потомства осетрових із використанням кріоконсервованої сперми. 

 

Асистент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук
Охріменко Олеся Володимирівна

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

      Закінчила у 2008 році Національний університет біоресурсів і природокористування України, отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Водні біоресурси» і здобула кваліфікацію дослідника аквакультури. 

     З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України (кафедра аквакультури). У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.06 - екологія та отримала звання кандидата сільськогосподарських наук. З 2014 року працює на посаді асистента кафедри.

      Автор та співавтор 23 наукових праць, у тому числі методичних рекомендацій.

  Наукова діяльність пов′язана з дослідженнями особливостей функціонування екосистем водойм-охолоджувачів атомних енергетичних об'єктів та розробкою методів покращення їх екологічного стану.

 

Асистент кафедри аквакультури
Шарило Дмитро Юрійович

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

     У 2014 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, рибогосподарський факультет та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Водні біоресурси" та здобув кваліфікацію дослідника аквакультури.

   З 2017 р. навчається в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокористування України (кафедра аквакультури) за спеціальністю "Водні біоресурси".

      Коло наукових інтересів пов'язано з вивченням та освоєнням нових високопродуктивних промислових видів риб. 

 

Майстер виробничого навчання
Поліщук Надія Валеріївна

Тел.: (044) 527-86-79

Електронна пошта: [email protected]

     У 2018 р. закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, факультет тваринництва та водних біоресурсів та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Водні біоресурси та аквакультура", кваліфікація - дослідник аквакультури.

   З 2018 року навчається в аспірантурі Національного університету біоресурсів і природокристування України (кафедра аквальтури) за спеціальністю "Водні біоресурси та аквакультура". Є автором та співавтором близько 10 наукових праць. Коло наукових інтересів пов'язано із вивченням та удосконаленням способів підвищення продуктивності промислових видів риб.

   На кафедрі аквакультури працює з 2019 р. на посаді майстра виробничого навчання.

 

    

 

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook