Антрапцева Надія Михайлівна

 Професор кафедри загальної, органічної та фізичної хімії,  доктор хімічних наук, 
заслужений викладач НУБіП України

Закінчила Московський хіміко-технологічний інститут

ім. Д.І. Менделєєва факультет технології неорганічних речовин  (1972 р.). Спеціальність технологія неорганічних речовин і мінеральних добрив,  кваліфікація інженер-технолог.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження умов синтезу та фізико-хімічних властивостей подвійних фосфатів цинку-кобальту» (1984 р., спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія).

Захистила докторську дисертацію на тему: «Синтез і термоліз гідратованих твердих розчинів і подвійних фосфатів двовалентних металів» (1998 р., спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія).

Працює в Національному університеті біоресурсів і природокористування України з 1979 р.: 1979-1999 рр. на кафедрі неорганічної та аналітичної хімії (ст. наук. співробітник, аспірант, асистент, з 1989 р. доцент, з 1999 р. професор). З 2000 р. очолює кафедру загальної хімії.

Навчальна робота

Проф. Антрапцева Н.М. забезпечує хімічну підготовку фахівців ОС «Бакалавр»  за інженерними та технологічними спеціальностями:

           - Лісове господарство

           - Садово-паркове господарство

           - Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології)

           - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

           - Харчові технології

Проводить заняття зі студентами заочного відділення НУБіП України  в міжкафедральній навчальній лабораторії на базі Лубенського лісотехнічного коледжу.

Навчально-методична робота

Проф. Антрапцева Н.М. є співавтором підручників «Хімія» та «Загальна хімія», 14 типових програм навчальних дисциплін, 26 навчально-методичних посібників, понад 80 лабораторних практикумів та методичних розробок профільованих для студентів НУБіПУ різних спеціальностей.

Працює над впровадженням в навчальний процес сучасних форм, методів та методик підвищення якості навчання студентів. Опублікувала з цієї проблеми понад 70 науково-методичних статей; є постійним учасником Міжнародних та Всеукраїнських конференцій з теорії та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищий школі. 

Наукова робота

Напрям наукових досліджень, що виконуються під керівництвом проф. Антрапцевої Н.М. – “Хімія моно- і поліфосфатів двовалентних металів та їх твердих розчинів” – входить до плану робіт Наукової ради з проблеми “Неорганічна хімія” НАН України.

За результатами виконаних досліджень підготовлено монографію, більш ніж 600 наукових публікацій, у тому числі понад 350 статей, 6 науково-методичних рекомендацій для науково-дослідних інститутів, агропромислових підприємств та вищих навчальних закладів України, 140 патентів на винаходи, п’ять аспірантів захистили кандидатські дисертації.

За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та плідну науково-педагогічну діяльність відзначена Почесними грамотами Міністерства аграрної політики України (2003, 2008), Подякою Голови Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації (2008), Почесними грамотами НУБіП України.

Навчально-методичні праці, видані у 2017-2015 рр.:

- Посібники

1. Antraptseva N.M. Сhemistry: educational manual / N.M. Antraptseva, N.V. Solod,  O.O. Kravchenko.- К.: ДП "Експо-друк", 2017. - 360 с.

2. Антрапцева Н.М.Основи загальної та неорганічної хімії: навчальний посібник / Н.М. Антрапцева, О.Д. Кочкодан. – К.: ДДП «Експо-Друк», 2017. – 242 с. 

3. Антрапцева Н.М. Хімія в схемах і таблицях: довідник / Н.М. Антрапцева, Н.В. Солод, О.О. Кравченко. - К. : ДП "Експо-друк", 2017. - 351 с.

4. Antraptseva N.M. Chemical terminological dictionary for students  of  technical  directions / N.M. Antraptseva, N.V. Solod,  O.O. Kravchenko.- К.: ДП "Експо-друк", 2016. - 314 с.

- Методичні матеріали

1. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. .Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки з основами теорії (для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи) для студентів  спеціальності 181 – Харчові технології. – К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. – 195 с.

2. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів спеціальностей 205 – Лісове господарство, 206 – Садово-паркове господарство. - К.: ДДП «Експо-Друк», 2017. - 170 с.

3. Антрапцева Н.М., Жила Р.С. Хімія. Методичні вказівки (для лабораторних робіт  і самостійної роботи) студентів спеціальностей: 133 – Галузеве машинобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія,    275 – Транспортні технології (Автомобільний транспорт), 208 – Агроінженерія» .- К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. - 200 с.

4. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму для студентів спеціальностей 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 207 – Водні біоресурси і аквакультура. - К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. – 205 с.

5. Антрапцева Н.М., Жила Р.С. Хімія. Методичні вказівки з основами теорії для виконання лабораторного практикуму (спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). -  К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. - 224 с.

6. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Неорганічна та аналітична хімія. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство»). -  К. : ДДП «Експо-Друк», 2017. - 304 с.

7. Antraptseva N.M., Solod N.V., Kravchenko O.O.  Chemistry. Laboratory practice (with basic theory) for bachelor students speciality 133    “Industrial Mechanical Engineering”. – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 236 с.

8. Антрапцева Н.М., Солод Н.В., Кочкодан О.Д. Аналітична хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей  181 – «Харчові технології», 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207 – «Водні біоресурси і аквакультура». – К.:Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 156 с.

9. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Загальна хімія. Методичні вказівки (з основами теорії) для виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи студентів  спеціальностей 205 - "Лісове господарство", 206 - "Садово-паркове господарство" – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 177 с.

10. Антрапцева Н.М., Жила Р.С. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторного   практикуму та самостійної роботи студентів спеціальностей 141 –  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 192 с.

11. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Хімія. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та основи теорії для студентів  спеціальностей 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 207  – «Водні біоресурси і аквакультура». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 207 с.

12. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Неорганічна  хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи  для студентів спеціальності  203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 228 с.

13. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Хімія. Тестові завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 207 – «Водні біоресурси і аквакультура» 205– «Лісове господарство» 206 – «Садово-паркове господарство» – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 112 с.

14. Антрапцева Н.М, Кочкодан О.Д., Жила Р.С. Хімія. Тестові завдання для самостійної роботи студентів спеціальностей 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 133 – галузеве машинобудування, 192 – будівництво та цивільна інженерія» - 166 с.

15. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В., Кравченко О.О. Аналітична хімія. Основи теорії та методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму і самостійної роботи для студентів спеціальності 203 – «Садівництво та виноградарство». – К.: Видавничий  центр НУБіПУ, 2016. - 168 с.

16. Антрапцева Н.М., Солод Н.В.,  Жила Р.С.,  Кочкодан О.Д., Кравченко О.О.  Аналітична хімія. Електронний лабораторний практикум для студентів  напрямів підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”, 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 –  “Водні біоресурси і аквакультура”- К., 2015. – 217 с. www: http://library.nubip.edu.ua

17. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Солод Н.В. Основи загальної хімії. Лабораторний практикум та завдання для самостійної роботи для студентів напрямів 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство». - К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2015. - 172с.

18. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д. Загальна та неорганічна хімія. Навчаль-но-методичний посібник для студентів напрямів 6.051701  “Харчові технології та інженерія”, 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 6.090201 –  “Водні біоресурси і аквакультура”- К.: Видавничий центрНУБіПУ, 2015. - 201 с.

19. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Пономарьова І.Г. Аналітична хімія. Робочий зошит з основами теорії для студентів напряму 6.090103 - "Лісове і садово-паркове господарство" - К.: Видавничий центр НУБіПУ, 2015. - 126 с.

20. Антрапцева Н.М., Жила Р.С., Пономарьова І.Г. Хімія. Лабораторний практикум з основами теорії для студентів напрямів 6.050503 – «Машинобудування», 6.070101 – «Транспортні технології», 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання АП виробництва», 6.060101 – «Будівництво». - К.: НУБіПУ, 2015. - 194 с.

21. Антрапцева Н.М., Жила Р.С., Пономарьова І.Г. Хімія з основами електрохімії. Лабораторний практикум та тестові завдання для самостійної роботи студентів напрямів 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК», 6.050202 – «Автоматизація». - К.: НУБіПУ, 2015. - 211 с.

 

Основні наукові праці, опубліковані у 2017-2015 рр.:

-  Монографія  

Антрапцева Н.М.Тверді розчини фосфатів мікроелементів: Монографія / Н.М. Антрапцева, Н.В. Солод. – К.: ДДП «Експо-Друк», 2017. – 240 с. 

- Статті

1. Antraptseva N.M., Solod N.V., Zhyla R.S. Peculiarities of thermal solid-phase transformations of hydrogen phosphates Cо(II)-Mn(II) // Functional materials, 2018. - V. 25, N1. - P. 167-173 (Scopus)

2. Antraptseva N.M., Кoval L.B., Novak I.S. Thermal properties of Zn and Co(II) dihydrogenphosphates solid solution // Іnternational Journal Chemistry of Metals and Alloys, 2017. – Vol. 10, No. 1. – P. 1-6.

3. Антрапцева Н.М., Жила Р.С., Била Г.М. Склад та хімічна природа продуктів взаємодії розчинів солей кальцію і кобальту(ІІ) з амоній гідрофосфатом // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2017. – V.1 – P. 39-43.

4. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Семененко Т.С. Взаємодія в системі Сa(NO3)2-Co(NO3)2-(NH4)2HPO4-H2O // Укр. хім. журн., 2017. – Т.83, №9. – С. 29-33.

5. Біла Г.М., Антрапцева Н.М. Науковий гурток як база для підвищення якості освіти // Сб. статей «Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности». – Х.: ХПУ, 2017. – С. 247-251.

6. Bila G.N., Antraptseva N.M.. Іntegration of innovative technologies into system of training of students of engineering specialities // Сборник научных статей "Перспективы развития высшей школы" / редкол.: В.К.Пестис [и др.]. - Гродно: ГГАУ, 2017. – С. 221-223.

7. Москвич Б.Р., Антрапцева Н.М., Костенко А.М.. Состав продуктов взаимодействия в системе CoCl2 - (NH4)2HPO4 - H2O // Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. - Аcтрахань: АГТУ, 2017. – Ч.1 – С. 100-102.

8. Антрапцева Н.М., Торопова Г.К. Енергетичний стан кристалогідратної води в цинк-кобальт(II) фосфатах тетрагідратах // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2017. – V.1 – P. 43-48.

9. Антрапцева Н.М., Била Г.М. Проблемно-дискуссионная методика как средство повышения мотивации студентов инженерных специальностей к изучению химии // Сборник научных статей "Перспективы развития высшей школы" / редкол.: В.К.Пестис [и др.]. - Гродно: ГГАУ, 2017. – С. 326-328.

10. Антрапцева Н.М., Бабін О.В. Термічні властивості цинк фосфату дигідрату // // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Vienna, Austria. – 2017, V.2 – Р. 266-271.

11. Морозова В.С., Козачук Т.В., Антрапцева Н.М. Синтез и химическая природа протонированных фосфатов магния-кобальта(II) // Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. - Аcтрахань: АГТУ, 2017. –Ч.1 – С. 97-99.

12. Антрапцева Н.М., Била Г.Н., Торопова А.К. НИРС в системе подготовки современного инженера–технолога // Экономика. Общество. Человек: Сборник научных трудов. Вып. XXXII / науч. ред. д-р экон. наук, проф. Е.Н. Чижова; Белгор. гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова; Белгор. регион.отд-е РАЕН. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. – С.20-27.

13. Антрапцева Н.М., Новак І.С., Біла Г.М. Синтез твердого розчину середніх фосфатів кобальту(ІІ) і мангану(ІІ) // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Vienna, Austria. – 2017,V.2 – Р. 245-249.

14. Антрапцева Н.М., Біла-Зіялова Г.М., Торопова А.К. Термоліз твердого розчину Cо(II) і Zn гідратованих фосфатів // Укр. хім. журнал. –  2016. – Т.82, №9-10. – С. 27-33.

15. Antraptseva N.M, Solod N.V. Thermal properties of solid solution of manganese(II) - cobalt(II) diphosphate // Functional materials. - 2016. - V.23 - №4 - P. 657 - 664. (Scopus)

16. Антрапцева Н.М. Термічні твердофазні перетворення твердого розчину гідратованих кобальт(ІІ) і цинк фосфатів //International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016.  – V.1  – P. 22-26.  

17. Біла-Зіялова Г.М., Антрапцева Н.М., Калібабчук В.А. Особливості проблемно-дискусійної методики викладання хімії студентам інженерних спеціальностей //International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016. – V.1 –  P. 332-336.

18. Антрапцева Н.М., Манчук Н.М., Виноградов И.В. Электропроводность твердого раствора фосфатов цинка и марганца в условиях повышенных температур // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016. – V.1 – P. P. 27-31.

19. Коваль Л.Б., Антрапцева Н.М., Корольчук Я.А. Термические свойства фосфатного антикоррозионного пигмента //International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2016. – V.1 – P. 127-131.

20. Турко О.В., Антрапцева Н.М. Состояние воды в фосфатах цинка-кобальта(II) тетрагидратах // Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. - Астрахань: АГТУ, 2016. – С. 312-314.

21. Новак И.А., Антрапцева Н.М. Состав продуктов термообработки Mn(H2PO4)2·2H2O в изотермических условиях // Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. - Астрахань: АГТУ, 2016. – С. 341-343.

22. Морозова В.С., Антрапцева Н.М., Коваль Л.Б. Изучение условий синтеза твердого раствора гидратированных фосфатов кобальта(II) и магния // Сб. научных статей Астраханского госуд. технического ун-та. -  Астрахань: АГТУ, 2016. – С. 356-359.

23. Антрапцева Н.М., Била-Зиялова Г.Н. Термические твердофазные превращения двойного фосфата цинка-кальция // Агротехнологии XXI века. Сборник научных статей. - Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2016. - С. 61-64.

24. Антрапцева Н.М., Била-Зиялова Г.Н., Повшук В.В. Исследование состава продуктов тепловой обработки манган(ІІ)-цинк  дигидрофосфатов // University of food technologies – Plovdiv. Scientific works. UFT Academic Publishing House. – Plovdiv, 2016. – V. LXІІІ. – Р. 142-247.

25. Антрапцева Н.М.,  Била-Зиялова Г.Н., Торопова А.К. Физико-химическое обоснование ресурсосберегающего синтеза гидрофосфатов магния-кобальта(ІІ) // University of food technologies – Plovdiv. Scientific works. UFT Academic Publishing House. – Plovdiv, 2016. – V. LXІІ. – Р. 211-216. 

26. Antraptseva N.M., Solod  N.V., Povshuk V.A.  Electrical conductivity of solid solution of Cо(II)-Zn dihydrogenphosphate and its thermolysis products // Functional materials, 2015. - V. 22, №3. - P. 322-326 (Scopus).

27. Antraptseva N.M., Solod N.V. State of water and thermal properties of zinc and cobalt(II) phosphate solid solution // Functional materials, 2015. - V. 22, №4. - P. 224-229 (Scopus).

28. Антрапцева Н.М., Била Г.Н., Торопова А.К.  Физико-химическое обоснование синтеза протонированного манган(ІІ) фосфата // University of food technologies – Plovdiv. Scientific works. UFT Academic Publishing House. – Plovdiv, 2015. – V. LXІІ. – Р. 208-213. 

29. Антрапцева Н.М., Била Г.Н., Турко О.В. Низкотемпературная дегидратация цинк-манган(II) фосфатов тетрагидратов // University of food technologies – Plov-div. Scientific works. UFT Academic Publishing House. – Plovdiv, 2015. – V. LXІ. – Р. 214-218.

30. Била Г.Н., Антрапцева Н.М. Особенности химической подготовки студентов направления «Пищевые технологии и инженерия» // University of food technologies – Plovdiv. Scientific works. UFT Academic Publishing House. – Plovdiv, 2015. – V. LXІ. – Р. 302-307. 

31. Била Г.Н., Антрапцева Н.М. , Коваль Л.Б.  Организация самостоятельной работы студентов направления «Пищевые технологии и инженерия» // University of food tech-nologies – Plovdiv. Scientific works. UFT Academic Publishing House. – Plovdiv, 2015. – V. LXІ. – Р. 312-316. 

32. Антрапцева Н.М., Коваль Л.Б., Гутник А.В.  Физико-химическое  обоснование направленного синтеза конденсированных фосфатов Мn(II)-Zn // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2015. – V.1 – P. 20-25.

33. Коваль Л.Б., Антрапцева Н.М., Корольчук Я.О. Синтез твердого розчину гідрогенфосфатів мангану(ІІ) і магнію тригідратів // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2015. – V.1 – P. 51-55.

34. Антрапцева Н.М., Била Г.Н.  Обоснование условий синтеза полимерных фосфатов Со(ІІ)-Zn c заданным строением аниона // Агротехнологии XXI века. Сборник научных статей. - Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. - Ч. 4. - С.228-232.

35. Аретинская Т.Б., Антрапцева Н.М. Использование  двойных фосфатов  микро-элементов для выращивания дубового шелкопряда // Агротехнологии XXI века. Сборник научных статей. - Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. - Ч.1. -  С. 198-201

36. Турко О.В., Антрапцева Н.М., Новак И.А. Предпосевная обработка семян при выращивании сеянцев сосны обыкновенной в лесных рассадниках // Агротехнологии XXI века. Сборник научных статей. - Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. - Ч.1. - С. 210-213.

37. Антрапцева Н.М. Новые акценты в организации самостоятельной работы студентов // Совершенствование системы подготовки кадров в высшем учебном заведении в контексте современных вызовов. Сборник научных статей. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2015. – С. 66-68.

38. Антрапцева Н.М. Совершенствование методики преподавания химии в вузе: опыт и перспективы // Совершенствование системы подготовки кадров в высшем учебном заведении в контексте современных вызовов. Сборник научных статей. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2015. – С. 64-66.

39. Біла Г.М., Антрапцева Н.М., Турко О.В. Розвиток інтелектуальних  можли-востей студентів при навчанні хімії у вузі // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2015. – V.1 – P. 74-78

40. Антрапцева Н.М., Торопова Г.К. Термічні  властивості  дигідроген-фосфатів цинку-магнію і продуктів їх зневоднення // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Varna, Bulgaria. – 2015. – V.1 – P. 25-31.

 

- Патенти

1. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Жила Р.С Спосіб одержання конденсованих цинку-кобальту(ІІ) фосфатів з лінійною будовою аніона. Патент України на корисну модель № 120447. Опубл. 21.01.2018. Бюл. № 1.

2. Антрапцева Н.М., Кочкодан О.Д., Жила Р.С. Бінарні цинку-купруму фосфати тетрагідрати.  Патент України на корисну модель № 120421. Заявл. 16.06.2017 (заявка № u 2017 06077) Опубл. 25.10.2017. Бюл. № 20.

3. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Гетерометальні цинк-манган(ІІ)-купрум(ІІ) дигідрогенфосфати дигідрати. Патент України на корисну модель № 103928. Заявл. 05.06.2015 (заявка № u 2015 05557). Опубл. 12.01.2016. Бюл. № 1.

4. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Спосіб одержання твердого розчину безводних мангану(ІІ) і кобальту(ІІ) дифосфатів. Патент України на корисну модель № 110238. Заявл. 26.05.2016 (заявка № u 2016 05684). Опубл. 26.09.2016. Бюл. № 18.

5. Антрапцева Н.М., Танчик С.П, Біла-Зіялова Г.М. Спосіб одержання подвійних дигідрофосфатів марганцю-кобальту дигідратів. Патент України на корисну модель № 110237. 26.05.2016 (заявка № u 2016 05683). Опубл. 26.09.2016. Бюл. № 18.

6. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Твердий розчин магній-цинк дигідрогенфосфатів тетрагідраті. Патент України на корисну модель № 110239. 26.05.2016 (заявка № u 2016 05685). Опубл. 26.09.2016. Бюл. № 18.

7. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Гетерометальні манган(ІІ)-магній дифосфати пентагідрати. Патент України на корисну модель № 112784. Опубл. 26.12.2016. Бюл. № 24.

8. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Спосіб одержання твердого розчину гідрогенфосфатів магнію і цинку. Патент України на корисну модель № 112785. Опубл. 26.12.2016. Бюл. № 24.

9. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Спосіб одержання гетерометалічних дифосфатів цинку-кобальту(ІІ) пентагідратів. Патент України на корисну модель № 102976. Заявл. 05.06.2015 (заявка № u 2015 05553). Опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22.

10.  Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Спосіб одержання подвійних середніх кобальт(ІІ)-цинк фосфатів октагідратів. Патент України на корисну модель № 102977. Заявл. 05.06.2015 (заявка № u 2015 05554). Опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22.

11. Антрапцева Н.М., Танчик С.П., Солод Н.В. Твердий розчин гідратованих манган(ІІ) і кобаль (ІІ) дифосфатів.  Патент України на корисну модель № 103275. Заявл. 05.06.2015 (заявка № u 2015 05556). Опубл. 10.12.2015, Бюл.№23.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook