Критерії оцінювання

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ

     Результати творчого заліку оцінюють за шкалою від 0 до 100 балів. Підсумкову кількість балів встановлюють додаванням результатів оцінок членів фахової комісії. Якщо за результатами творчого заліку набрано менше 51 бала, то випробування вважається не пройденим, його не зараховують, а вступника до участі в конкурсному відборі не рекомендують.

 

з/п

Показники

Бали

Творча робота

1.

Логічність, послідовність, глибина розкриття теми

0 – 10

2.

Оригінальність авторського задуму

0 – 10

3.

Кількість, доречність та повнота відтворення фактів

0 – 10

4.

Лексико-стилістична (мовленнєва) вправність

0 – 10

5.

Композиційна цілісність

0 – 10

6.

Дотримання орфографічних та пунктуаційних норм

0 – 10

7.

Відповідність вимогам жанру

0 – 10

 

70

Співбесіда (творчий доробок)

 

Логіка побудови висловлювання (тексту)

0 – 10

 

Повнота розкриття теми

0 – 10

 

Уміння послідовно викладати думки

0 – 10

 

30

Всього

100

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій