Критерії оцінювання

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО ЗАЛІКУ

     Результати творчого заліку оцінюють за шкалою від 0 до 100 балів. Підсумкову кількість балів встановлюють додаванням результатів оцінок членів фахової комісії. Якщо за результатами творчого заліку набрано менше 51 бала, то випробування вважається не пройденим, його не зараховують, а вступника до участі в конкурсному відборі не рекомендують.

 

з/п

Показники

Бали

Творча робота

1.

Логічність, послідовність розкриття теми

0 – 10

2.

Глибина розкриття теми

0 – 10

3.

Оригінальність авторського задуму

0 – 10

4.

Кількість, доречність та повнота відтворення фактів

0 – 10

5.

Лексична відповідність дібраних мовних засобів

0 – 10

6.

Композиційна цілісність

0 – 10

7.

Дотримання орфографічних норм

0 – 10

8.

Дотримання пунктуаційних норм

0 – 10

9.

Стилістична (мовленнєва) вправність

0 – 10

10.

Відповідність вимогам жанру

0 – 10

 

100

Співбесіда

1.

Логіка побудови висловлювання (тексту)

0 – 10

2.

Повнота розкриття теми

0 – 10

3.

Уміння послідовно викладати думки

0 – 10

4.

Ерудованість, обізнаність у суспільних, релігійних і культурних питаннях

0 – 10

5.

Усвідомлене використання знань у стандартних та нестандартних ситуаціях

0 – 10

6.

Аналіз, оцінка інформації

0 – 10

7.

Уміння робити висновки, узагальнення

0 – 10

8.

Використання загальновідомих доказів із самостійною аргументацією

0 – 10

9.

Встановлення зв’язків і залежностей між явищами, фактами

0 – 10

10.

Контроль за власною діяльністю

0 – 10

 

100

Творчий доробок

 

1.

Високий рівень обізнаності у суспільно-політичних та культурних реаліях

0 – 10

2.

Комунікабельність та готовність до ведення діалогу

0 – 10

3.

Уміння готувати публіцистичний текст із використанням художньо-літературних засобів

0 – 10

4.

Уміння ставити і розв’язувати проблеми

0 – 10

5.

Здатність зібрати та критично осмислити суспільно важливу інформацію

0 – 10

6.

Навики до систематизації та узагальнення інформації

0 – 10

7.

Здібності до критичного аналізу зібраного фактажу

0 – 10

8.

Творчий підхід до розкриття обраної тематики

0 – 10

9.

Вміння робити висновки та узагальнення

0 – 10

10.

Вміння працювати зі словом

0 – 10

 

100

 

Зверніть увагу!
Результати творчого заліку оголошують та розміщують на сайтах Приймальної комісії і гуманітарно-педагогічного факультету.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015