Бажанова Вікторія Олегівна

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 12 січня 1990 року
ОСВІТА: З вересня 2007 року до липня 2013 року навчалася на денному відділенні юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Правознавство» (диплом з відзнакою; середній бал: 5,0).
З листопада 2013 року до листопада 2016 року була аспірантом (з відривом від виробництва) кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У листопаді 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Здійснення права власності подружжя» (спеціалізована вчена рада Д12.00.06 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: Кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).
ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: У Національному університеті біоресурсів і природокористування України працює з грудня 2017 року на посаді асистента кафедри цивільного та господарського права.
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: Цивільне право; сімейне право; міжнародне приватне право; право інтелектуальної власності; адміністративне право, медичне право.
ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:
1. Щодо питання визнання договору неукладеним.: м. Київ, Часопис Академії адвокатури України № 11(2’2011). – С. 28-29.
2. Методологія науки цивільного права.: м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка «Проблеми теорії та філософії права», випуск четвертий, 2012. – С. 52-54
3. Спадкування права слідування // Шості цивілістичні читання, присвячені памяті професора О.А.Підопригори: «Розвиток права інтелектуальної власності в умовах інформаційного суспільства».: Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин, м.Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Академія правових наук України, Асоціація цивілістів України, 22 березня 2012 року. – К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 313с. – С. 286-289
4. Здійснення майнових авторських прав подружжя // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. – № 6-2. Том 1. – С. 111-114.
5. Майно приватного підприємства як об’єкт спільної сумісної власності подружжя в цивільному праві України // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 308-312.
6. Право власності подружжя як різновид права спільної сумісної власності // Наше право. – 2014. – № 4. – С. 162-166.
7. Шлюбний договір в Україні та інших країнах світу // Електоронне наукове фахове видання «Порівняльно- аналітичне право». – 2015. – № 2. – С. 81-84. – Режим доступу до документа: http://www.pap.in.ua/2_2015/24.pdf
8. Здійснення майнових прав подружжя на об’єкти патентного права та на засоби індивідуалізації // Jurnalul juridic national: teorie si practica (National law journal: theory and practice. Scientific and practical Publication in law ). – 2015. – № 4/2 (14). – С. 49-53.
ТЕЗИ:
1. Співвідношення договору ренти з іншими цивільно-правовими договорами // «Актуальні питання державотворення в Україні».: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21 квітня 2011 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 467 с. – С. 186-187.
2. Визнання договору неукладеним як один із способів захисту цивільних прав та інтересів // «Актуальні питання теорії і практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права».: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 квітня 2011 року, - Запоріжжя: у двох частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадянська організація «Істина», 2011. – ч. 1 – 116с. – С. 76-77
3. Право на життя – основне особисте немайнове право людини (проблемні аспекти) // «Актуальні питання державотворення в Україні».: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (30 березня 2012 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012 – 678 с. – С. 307-309.
4. Специфіка захисту особистих немайнових авторських прав спадкоємцями // «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання)».: Міжнародна науково-практична конференція, м.Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. // Матеріали міжнародної науково-практичої конференції: у двох томах, Київ, 19 жовтня 2012 року – К.: ТОВ «Білоцерківдрук». 2013. – 848с.(1 том), 424с.(2 том). – С. 385-390
5. Спадкоємці як суб’єкти авторських прав // «Актуальні питання державотворення в Україні».: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013.
6. Щодо питання права власності подружжя // «Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 грудня 2013 р. – К.: У 2 частинах. Центр правових наукових досліджень, 2013. – Частина І. – С. 34-36.
7. Щодо можливості визнання майна приватного підприємства спільним майном подружжя // «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 18-19 квітня 2014 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 65-67.
8. Щодо питання визначення поняття «спільне майно подружжя» // «Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 03 жовтня 2014 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – С. 86-88.
9. Поняття та загальна характеристика спадкового договору в цивільному праві України // «Юридична наука: виклики і сьогодення»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 12 – 13 квітня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 43-45.
10. Здійснення майнових прав подружжя на об’єкти патентного права // «Матвєєвські читання: Звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20 листопада 2015 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – С. 42-43.
11. Договір довічного утримання (догляду) за участю подружжя // «Людина, суспільство і держава в умовах реформ та іновацій»: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 25 лютого 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.:Видавничий дім «АртЕк», 2016. – С. 90-92.
12. Шлюбний договір у законодавстві зарубіжних країн // Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи: Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.:ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – С. 96-98.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook