Трохименко Аліна Русланівна

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 07.09.1993 р.

ОСВІТА:
2010-2015 рр. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, кваліфікація «Спеціаліст права»,
спеціальність «Правознавство».

2018-2022 рр. –  аспірантура Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 081 «Право», галузь знань 08 «Право», ступінь «Доктор філософії».

НАУКОВІ ПРОФІЛІ В Е-СЕРЕДОВИЩІ:

Авторський профіль у GOOGLE SCHOLAR 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=P-cAEYEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F45AcLcmhZl9ID7rxE2112mjq25Sdpr1nPNvHYy0rWJ5ulydUAC1TfAShv1DVup-qk-YWReCy8oni_7CXBkBpwIeOO05cpjuhW4nVS31YhHQ6wukumRwVrz3rf8_mVNQ6LbK6N-

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
липень 2011р. – травень 2016 р. – лаборант кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України; 
жовтень 2017 р. – дотепер – асистент кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України.


НАВЧАЛЬНА РОБОТА
081 «Право» ОС «Бакалавр» - «Цивільний процес»;

081 «Право» ОС «Бакалавр» - «Цивільне право»;

073 «Менеджмент» ОС «Бакалавр» - «Господарське право».

Статті в періодичних наукових виданнях іншої держави, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу:

1. Trokhymenko Alina. Management process in the field of standardization and certification of household services.Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 5.  Р. 231–234. (Суб’єкти публічної адміністрації у сфері стандартизації і сертифікації побутових послуг). https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2021/11/VJHR-521-Last.pdf

Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних:

1. Горіславська І.В., Терешко А.Р. Окремі питання правового регулювання страхування сільськогосподарських тварин в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. 2014. Випуск 197 (3). С. 42-48. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/1634

2.Горіславська І.В., Терешко А.Р. Правове регулювання окремих видів аграрних страхових відносин. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. 2014. Випуск 197 (2). С. 43-48. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/2094 

3. Терешко А. Р. Правове регулювання побутових послуг в Україні.  Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 6. Том 4. С. 178–183. http://nvppp.in.ua/vip/2017/6/tom_4/10.pdf

4.Терешко А. Р. Побутові послуги як об’єкт адміністративно-правових відносин. Науково-практичний журнал. Право, людина, довкілля. 2019. № 10 (1). С.120 –127. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/law2019.01.017 

5. Терешко А. Суб’єкти публічної адміністрації  у сфері побутових послуг. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 2. С. 125–129.  

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/2/25.pdf 

6.Терешко А. Форми методи управлінської діяльності у сфері  побутових послуг. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 3. С. 190 –193.

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/3/36.pdf 

7. Svitlychnyy O.Р., Trokhymenko A.R. General characteristics of the composition of administrative torts for violations of legislation in the field of consumer services. Right. Man. Environment. Scientific and practical journal. 2021. Vol. 12.  №1. Р. 158-165. (Загальна характеристика злочинів за порушення законодавства у сфері побутових послуг). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/14942  

Тези наукових доповідей:

1. А.Р. Трохименко. До питання відповідальності сторін у трудових відносинах / А.Р. Трохименко // Забезпечення прав людини в міжнародному та національному судочинстві : міжнар. наук.-практ. конф., 12 грудня 2012 р.: тези доп. — К., 2012. — С. 133–134.

2.  Терешко А.Р. Стандартизація і сертифікація як управлінський процес у сфері  побутових послуг / А.Р. Трохименко //  «Тридцять другі економіко-правові дискусії». Міжнародна науково-практична конференція. м. Львів. 29 листопада 2018 року:  тези доповіді.  Наукова спільнота. Львів, 2018. С.112–115.

3. Терешко А.Р. Деякі питання правового регулювання надання якісних побутових послуг. «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя». Міжнародна науково-практична конференція. м. Київ. 23–25 травня 2018 року: тези доповіді.  Київ, 2018.  Т.1. С. 263–265.

4. Трохименко А.Р. Нормативно-правове регулювання побутових послуг в Україні. «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України». Міжнародна науково-практична конференція. м. Львів. 29–30 січня  2021 року:  тези доповіді.  Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». Львів, 2021. Ч. 2. С. 55–58. 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook