Склад НПП кафедри

завідувач кафедри
Мартин Андрій Геннадійович

Тел.: 258-05-24

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

доктор економічних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, Почесний землевпорядник України

 

 

Відомий фахівець у галузі земельних відносин, землеустрою, оцінки земель, земельного кадастру, земельного права, а також регуляторної політики. Після закінчення у 2000 році із відзнакою Національного аграрного університету за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» працював у Головному науково-дослідному та проектному інституті землеустрою, проекті Світового Банку «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру», навчався у докторантурі НУБіП України. У 2007 році отримав кваліфікацію спеціаліста права на юридичному факультеті Національного аграрного університету. Проходив навчання у Польщі та Німеччині.
Напрям наукових досліджень: регулювання земельних відносин, ринок земель, просторовий розвиток, землеустрій, оцінка земель, удосконалення земельного законодавства. Викладає дисципліни «Землеустрій», «Математичні методи і моделі в землеустрої», веде спеціальні навчальні курси у оцінювачів, ліцитаторів, інженерів-землевпорядників. Автор більш ніж 130 наукових праць, в тому числі 9 монографій. Підготував десять кандидатів наук. Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Безпосередній розробник багатьох нормативно-правових актів, які регулюють земельні відносини в України.
Дисертація кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічне удосконалення структури земельних угідь Полтавської області» (2004).
Дисертація доктора економічних наук на тему «Регулювання ринку земель в Україні» (2013).
Спеціальні кваліфікації:
• сертифікований інженер-землевпорядник;
• сертифікований інженер-геодезист;
• оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
• ліцитатор з проведення земельних торгів;
• фахівець з продажу державного майна у процесі приватизації.
Громадська діяльність:
• член Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України;
• член Науково-експертної ради Державної служби геодезії, картографії та кадасту;
• член Громадської ради при Міністерстві регіонального розвтку, будівництва та житлово-комунального господарства;
• член Експертно-апеляційної ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;
• член Кваліфікаційної комісії з видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста;
• член Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
• член Наглядової ради з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок;
• член Екзаменаційної комісії з проведення кваліфікаційних іспитів на отримання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів;
• член Громадської ради Державного агентства земельних ресурсів України;
• заступник Голови Ради Асоціації «Земельна спілка України;
• член Правління ВГО «Спілка землевпорядників України»;
• член Правління та член Експертної ради ВГО «Спілка оцінювачів землі».

 Член редколегій науково-виробничих журналів «Землевпорядний вісник», «Землеустрій та кадастр», «Землеустрій, кадастр та моніторинг земель».

 

 

доцент кафедри
Кустовська Оксана Володимирівна

Тел.: (+38-044) 259-97-31

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила у 2000 році Національний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Напрям наукових досліджень: економіка землекористування, управління сільським розвитком, консолідація земель, консалтинг у сфері землеустрою.
Дисертація кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічне обґрунтування формування сільськогосподарських землекористувань» (2008).
Викладає дисципліни для ОС «Магістр»: «Економіка землевпорядкування та землекористування», «Ліцензування і патентування наукової продукції», «Технології автоматизованого проектування в землеустрої», «Управління муніципальними землями»; для ОС «Бакалавр» – «Інженерна інфраструктура територій». Науковий керівник магістерських робіт та дипломних проектів студентів факультету землевпорядкування, які навчаються на ОС «Магістр» та слухачів факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів агропромислової і природоохоронної галузей зі спеціальності «Землеустрій та кадастр».
Виконавець науково-дослідних робіт «Обґрунтувати принципи, способи та сучасний стан оцінки земель сільськогосподарського призначення», «Розробка наукових основ економіки землекористування та землевпорядкування».
Автор понад 85 наукових праць, з них 2 навчальних посібників, 5 монографій, 37 методичних рекомендацій для вивчення дисциплін, виконання лабораторних і практичних робіт, понад 35 наукових статей у фахових виданнях.
Є наставником академічної групи студентів факультету землевпорядкування та ведучою наукового гуртка «Просторовий розвиток та інженерна інфраструктура територій».

 

 

доцент кафедри
Гунько Людмила Анатоліївна

Тел.: (+38-044) 259-97-31

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Закінчила у 1995 році Національний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Напрям наукових досліджень: еколого-ландшафтний землеустрій, охорона земель сільськогосподарського призначення, організація земель сільськогосподарських підприємств. Працює в центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України. Стаж державної служби складає 9 років. Експерт державної землевпорядної експертизи.
Дисертація кандидата економічних наук на тему «Еколого-ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах» (2008).
Викладає дисципліну «Землевпорядне проектування» для ОКР «Бакалавр». Автор монографії «Еколого-ландшафтне впорядкування землекористування сільськогосподарських підприємств в умовах нових земельних відносин», навчальних посібників «Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою», «Планування розвитку територій», «Управління якістю землевпорядних робіт», 10 статей у фахових виданнях.
Спеціальні кваліфікації:
• сертифікований інженер-землевпорядник;
• оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

 

доцент кафедри
Чумаченко Олександр Миколайович

Тел.: (+38-044) 259-97-31

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

кандидат економічних наук, доцент

Закінчив у 2004 році Національний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Напрям наукових досліджень: охорона земель сільськогосподарського призначення, оцінка втрат від деградації земель, порівняльний аналіз систем землекористування європейських країн. Проходив стажування у Великобританії.
Дисертація кандидата економічних наук на тему «Еколого-економічна оцінка втрат від деградації земельних ресурсів (на прикладі земель сільськогосподарського призначення)» (2010).
Викладає дисципліни на ОС «Магістр»: «Комп’ютерні технології в землевпорядкуванні», «Інформаційні технології в наукових досліджень»; на ОС «Бакалавр» – «Основи землеустрою», «Державний земельний кадастр», «Математичні методи і моделі в землеустрої».
Науковий керівник магістерських робіт та дипломних проектів студентів факультету землевпорядкування, які навчаються на ОС «Магістр» та слухачів факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів агропромислової і природоохоронної галузей зі спеціальності «Землеустрій та кадастр». Автор понад 40 наукових праць, в тому числі навчального посібника «Землевпорядне проектування в районах розвинутої ерозії ґрунтів», трьох монографій, 10 методичних рекомендацій для вивчення дисциплін, виконання лабораторних і практичних робіт. Опублікував понад 15 наукових статей у фахових виданнях. Наставник академічної групи студентів факультету землевпорядкування та ведучий наукового гуртка «Землевпорядник».
Спеціальна кваліфікація – сертифікований інженер-геодезист.
 

докторант
Кошель Антон Олександрович

Тел.: (+38-044) 259-97-31

Електронна пошта: [email protected]

кандидат економічних наук

Основні напрями наукових досліджень: страхування ризиків при використанні земель сільськогосподарського призначення; застосування геоінформаційних технологій для забезпечення автоматизованих кадастрових систем.

 

 

 

 

 

асистент
Колганова Ірина Григорівна

Тел.: (+38-044) 259-97-31

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Закінчила у 2005 році Національний аграрний університет за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Працює у відділі наукового забезпечення землевпорядних та землеоціночних робіт державного підприємства «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Має значний практичний досвід розроблення схем землеустрою, проектів обґрунтування сівозмін, робочих проектів землеустрою. Веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Землевпорядне проектування» та «Стандартизація та нормування у землеустрої».
Виконує дисертаційне дослідження на тему інноваційно-інвестиційного напряму розвитку землеустрою на місцевому рівні.
Співавтор навчальних посібників «Планування розвитку територій», «Історія земельних відносин і землеустрою в Україні», «Стандартизація та нормування у землеустрої», монографії «Землевпорядне проектування: Впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань та їх угідь». Опублікувала 11 наукових статей з питань землеустрою, земельного кадастру, земельного права та охорони земель, 12 навчально-методичних видань, а також є співавтором двох типових програм з навчальних дисциплін затверджених Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України, що включені в підготовку фахівців напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».
Наставник академічної групи студентів факультету землевпорядкування.
 

завідуючий лабораторією
Кукушев Зафир Щерев

Тел.: (+38-044) 259-97-31

Електронна пошта: [email protected]

 У 1978 році закінчив Вищий машинно-електротехнічний інститут, м.Софія, Болгарія, за спеціальністю інженер радіоелектоніки.
Є Міжнародним майстром FIDE з шахів з 2002 року.

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook