Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.004.21

Голова спеціалізованої вченої ради:

Танчик Семен Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Цюк Олексій Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.01.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Павлов Олександр Сергійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.01.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Балаєв Анатолій Джалілович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора М. К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.07;

Бровко Федір Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.01;

Доля Микола Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології; професор кафедри ентомології імені професора М. П. Дядечка Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.13;

Жеребко Володимир Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.13;

Забалуєв Віктор Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри ґрунтознавства і охорони ґрунтів імені професора М. К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.01;

Курченко Ірина Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук України; спеціальність 03.00.07;

Літвінов Дмитро Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії агарних наук України»; спеціальність 06.01.01;

Малієнко Анатолій Митрофанович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії агарних наук України»; спеціальність 06.01.13;

Манько Юрій Прокопович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.13;

Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.07;

Патика Тетяна Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фітопатології імені академіка В. Ф. Пересипкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.07;

Примак Іван Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.01;

Сафронова Лариса Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії інновацій і трансферу технологій Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук України; спеціальність 03.00.07;

Сінченко Віктор Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України; спеціальність 06.01.13;

Странішевська Олена Павлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.13;

Ткаліч Юрій Ігорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри загального землеробства та ґрунтознавства Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України; спеціальність 06.01.13;

Тонха Оксана Леонідівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент, декан агробіологічного факультету; доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора М. К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.07.

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій