Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.004.20

Голова спеціалізованої вченої ради:

Дорош Ольга Степанівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Мартин Андрій Геннадійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Паламарчук Лариса Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Будзяк Василь Миронович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету; спеціальність 08.00.06;

Буряк Руслан Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06;

Добряк Дмитро Семенович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; спеціальність 08.00.06;

Дорош Йосип Мирославович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06;

Дребот Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; спеціальність 08.00.06;

Євсюков Тарас Олексійович, доктор економічних наук, доцент, декан факультету землевпорядкування; професор кафедри геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06;

Карпук Анатолій Іванович, доктор економічних наук, доцент, директор Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»; спеціальність 08.00.06;

Олійник-Данн Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи та страхування Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06;

Рогач Світлана Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства імені професора І. Н. Романенка Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06;

Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту економіки і менеджменту; завідувач кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.06;

Третяк Антон Миколайович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, директор Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України; спеціальність 08.00.06;

Третяк Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу експериментального проектування землекористування Інституту землекористування Національної академії аграрних наук України; спеціальність 08.00.06.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)