Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.004.15

Голова спеціалізованої вченої ради:

Григорюк Іван Панасович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.12.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Макаренко Наталія Анатоліївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.16.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Коломієць Юлія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.20.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Василишин Роман Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, директор Науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва; професор кафедри таксації та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.12;

Кляченко Оксана Леонідівна, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.12;

Корсун Світлана Георгіївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу агроекології і аналітичних досліджень Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»; спеціальність 03.00.16;

Кур'ята Володимир Григорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.12;

Лісовий Микола Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.16;

Лопатько Костянтин Георгійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.20;

Лихолат Юрій Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.16;

Меженський Володимир Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, професор кафедри садівництва імені професора В. Л. Симиренка Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.20;

Патика Микола Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.20;

Пида Світлана Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.12;

Постоєнко Володимир Олексійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової та інноваційної роботи Національного наукового центру «Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича» Національної академії аграрних наук України; спеціальність 03.00.20;

Теслюк Віктор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка М. П. Василенка Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.20;

Тряпіцина Наталія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору біотехнологічних досліджень Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України; спеціальність 03.00.20;

Хомутінін Юрій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.16;

Чайка Володимир Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.16;

Яворовський Петро Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.20.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)