Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14

Голова спеціалізованої вченої ради:

Мазуркевич Анатолій Йосипович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри хірургії та патофізіології тварин імені академіка І. О. Поваженка Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.13.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Сорока Наталія Михайлівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри паразитології та тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.11.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Журенко Олена Василівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.11.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Бергілевич Олександра Миколаївна, доктор ветеринарних наук, доцент, професор кафедри громадського здоров’я Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.09;

Галат Владислав Федорович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри паразитології та тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.11;

Замазій Андрій Анатолійович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки Полтавської державної аграрної академії Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.09;

Засєкін Дмитро Адамович, доктор ветеринарних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту здоров’я тварин, професор кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А. К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.09;

Камбур Марія Дмитрівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології тварин Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.13;

Карповський Валентин Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.13;

Корнюшин Вадим Васильович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу паразитології Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України; спеціальність 16.00.11;

Мазур Тетяна Василівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.11;

Малюк Микола Олексійович, доктор ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри хірургії та патофізіології тварин імені академіка І. О. Поваженка Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.13;

Ніщеменко Микола Прокопович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.13;

Приходько Юрій Олександрович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри паразитології Харківської державної зооветеринарної академії Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.11;

Прус Михайло Петрович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри паразитології та тропічної ветеринарії Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.11;

Ткачук Світлана Алімівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.09;

Трокоз Віктор Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри біохімії і фізіології тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 03.00.13;

Шевченко Лариса Василівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А. К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.09;

Якубчак Ольга Миколаївна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 16.00.09.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)