Студентський науковий гурток "Гідробіологія"

Звіт про роботу гуртка

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Кафедра гідробіології та іхтіології

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва,

к.с.-г.н., доц. Дмитро УМАНЕЦЬ

 

____________________________

 

“______”__________ 2023 р.

 

 

 

 

Звіт

 

про роботу студентського наукового гуртка

«ГІДРОБІОЛОГІЯ»

 

за 2022-2023 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2023

 

 

Мета гуртка: поглиблення теоретичних знань щодо перебігу біологічних процесів у водоймах та набуття практичних навиків з методів камеральної обробки гідробіологічних проб з дисципліни Гідробіологія

1.    Керівник гуртка: доцент Хижняк М.І., Рудик-Леуська Н.Я.

2.    Староста гуртка: студентка 4 курсу Балабайка Вікторія.

3.    Наявність плану роботи – план роботи гуртка розглянутий та затверджений на засіданні кафедри – Протокол №1 від 14.08.2022 р.

4.    Студенти яких факультетів задіяні в роботі гуртка – тваринництва та водних біоресурсів, напрям підготовки «Водні біоресурси»

5.    Кількість, тематика та дати проведення засідань гуртка

Протягом 2023-2024н.р. (станом на травень) проведено 7 засідань наукового студентського гуртка:

ПЛАН

роботи наукового студентського гуртка «Гідробіологія» кафедри гідробіології та іхтіології на 2023-2024 р.

№ п/п

Тема засідання

Дата проведення

1

Планктон. Біологічне різноманіття водоростей. Автотрофні організми

вересень

2

Фітопланктон і фотосинтез. Розвиток фітопланктону у водоймах рибогосподарського призначення

жовтень

3

Методи стимулювання і підтримання розвитку фітопланктону у водоймах рибогосподарського призначення. Визначення біологічної продуктивності водойм

листопад

4

Гетеротрофні організми. Зоопланктон і зообентос, поширені види і форми

грудень

5

Вибір тем для доповідей на студентську конференцію та їх обговорення

лютий

6

Методи біологічної індикації якості води водойм рибогосподарського призначення. Підготовка до студентської науково-практичної конференції.

березень

7

Біологічна продуктивність водойм рибогосподарського призначення

квітень

 

Керівники гуртка доц. к.с.-г.н.                                         М.І. Хижняк  

                                                                                               Н.Я. Рудик-Леуська

Робота наукового студентського гуртка «Гідробіологія» кафедри гідробіології та іхтіології на 2023–24 н.р.

№ п/п

Тема засідання

Дата проведення

1

Фітопланктон водойм рибогосподарського призначення та методи його стимулювання.

24.09.2023,

Протокол №1

2

Біологічна продуктивність фітопланктону ставів різних зон рибництва 

22.10.2023,

Протокол №2

 

3

Зоопланктон водойм рибогосподарського призначення та методи його стимулювання.

20.11.2023

Протокол №3

 

4

Біологічна продуктивність зоопланктону ставів різних зон рибництва 

17.12.2023

Протокол №4

5

Зообентос водойм рибогосподарського призначення та методи його стимулювання.

18.02.2024

Протокол №5

6

Вибір тем та наукові матеріали до доповідей на студентську конференцію

25.03.2024

Протокол №6

7

 

Біологічна продуктивність зообентосу ставів. Розрахунок біологічної продуктивності та продукційного потенціалу водойм рибогосподарського на основі визначення продукційних показників гідробіологічних угруповань

 

22.04.2024

Протокол №7

 

 

Керівники гуртка доц. к.с.-г.н.                                         М.І. Хижняк  

                                                                                               Н.Я. Рудик-Леуська

 

6.    Участь студентів в роботі студентських конференцій

Студенти гуртка підготували тези за літературними джерелами та наукового пошуку й доповідали та подали тези доповідей на Всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію.

Теми доповідей:

—  Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

Блаженко Єлизавета., ФТВБ, ОС «Бакалавр»

—  Світло та його роль у водоймах

Полінкевич Юлія, ФТВБ, ОС «Бакалавр»

—  рН середовища водних екосистем та його вплив на життєдіяльність гідробіонтів 

Мєняйлова Вероніка., ФТВБ, ОС «Бакалавр»

—  Екологічний режим річки Сіверський Донець в умовах антропогенного навантаження

Пашкевич Ольга,  ФТВБ, ОС «Бакалавр»

—  Сучасний екологічний стан річки Західний Буг

Бояр Олександр, ФТВБ, ОС «Бакалавр»

—  Гідробіологічний режим мілководь Кременчуцького водосховища

Меркулова Вікторія, ФТВБ, ОС «Бакалавр»

—  Водосховища як водні екосистеми та їх особливості

Кривонос Інна, ФТВБ, ОС «Бакалавр»

—  Сучасний екологічний стан та населення Хаджибейського лиману

Целік Катерина, ФТВБ, ОС «Бакалавр»

Студентка 2 курсу Блаженко Єлизавета представила наукову роботу «Забруднення водойм рибогосподарського призначення та його вплив на гідробіонтів» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

 

 

 

Керівники гуртка доц. к.с.-г.н.                                         М.І. Хижняк  

                                                                                               Н.Я. Рудик-Леуська

 

 

 

 

 

ПЛАН

роботи наукового студентського гуртка «Гідробіологія» кафедри гідробіології та іхтіології на 2023– 2024 н.р.

№ п/п

Тема засідання

Дата проведення

1

Обговорення плану роботи. Планктон. Біологічне різноманіття. Розвиток планктону рибницьких ставів.

вересень

2

Фітопланктон і фотосинтез. Фактори, що лімітують розвиток фітопланктону

жовтень

 

 

листопад

Розвиток фітопланктону у водоймах рибогосподарського призначення та методи його стимулювання.

Методи біологічної індикації якості води за фітопланктоном

3

Зоопланктон. Методи стимулювання і підтримання розвитку зоопланктону у водоймах рибогосподарського призначення

грудень

 

 

Визначення біологічної продуктивності водойм  за зоопланктоном

4

Вибір тем для доповідей на студентську конференцію

лютий

5

Зообентос, поширені види і форми. Методи біологічної індикації якості води водойм рибогосподарського призначення за зообентосом

березень

6

Методи стимулювання і підтримання розвитку зоопланктону та зообентосу у водоймах рибогосподарського призначення.

Підготовка до конференції.

 

березень

квітень

Оцінка продукційного потенціалу водойм. Підготовка до конференції.

7

Розрахунок біологічної продуктивності водойм рибогосподарського призначення на основі біотичного балансу. Підсумки конференції.

квітень

 

Керівники гуртка доц. к.с.-г.н.                                         М.І. Хижняк  

                                                                                               Н.Я. Рудик-Леуська

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК СТУДЕНТІВ

наукового гуртка «ГІДРОБІОЛОГІЯ» кафедри гідробіології та іхтіології 2022-2023 н.р.

 

№ п/п

ПІБ

Курс

1

Балабайка Вікторія

4

2

Блаженко Єлизавета

4

3

Полінкевич Юлія

2

4

Мєняйлова Вероніка

2

5

Пашкевич Ольга

4

6

Бояр Олександр

1

7

Меркулова Вікторія

3

8

Кривонос Інна

3

9

Целік Катерина

3

10

Любченко Євгеній

1 курс, магістр

 

Староста гуртка – Балабайка Вікторія

Керівники гуртка доц. к.с.-г.н.                                         М.І. Хижняк  

  
 

 
 
 
  
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook