Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.004.01

Голова спеціалізованої вченої ради:

Кваша Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, проректор з навчальної і виховної роботи; професор кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.03.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Ільчук Микола Максимович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри підприємництва та організації агробізнесу Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Гогуля Ольга Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04.

Члени спеціалізованої вченої ради:

Галушко Валерій Павлович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.03;

Горьовий Василь Павлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту імені професора Й. С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04;

Гудзь Олена Євгенівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04;

Гуцаленко Любов Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та оподаткування Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.08;

Давиденко Надія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.08;

Діброва Анатолій Дмитрович, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету; професор кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.03;

Єрмаков Олександр Юхимович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та соціального розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04;

Залізко Василь Дмитрович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України; спеціальність 08.00.03;

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04;

Ларіна Ярослава Степанівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04;

Мостенська Тетяна Леонідівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04;

Олійник-Данн Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи та страхування Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.08;

Попова Ольга Леонтіївна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; спеціальність 08.00.03;

Прокопенко Валерія Юріївна, доктор економічних наук, професор, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут інноваційних освітніх технологій»; спеціальність 08.00.08;

Резнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04;

Талавиря Микола Петрович, доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту економіки і менеджменту; завідувач кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.03;

Ткачук Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, кафедри економіки і підприємництва Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.04;

Худолій Любов Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи і страхування Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.08;

Шірінян Лада Василівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.08;

Шинкарук Лідія Василівна, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України; спеціальність 08.00.03;

Шпичак Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НААН, головний науковий співробітник ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України; спеціальність 08.00.03.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015