Навчально-наукова лабораторія біотехнології та клітинної інженерії

Адреса: вул. Героїв Оборони 13, начальний корпус № 4, ауд. 1

Тел.: +38 (044) 527-84-29

 

  ННЛ біотехнології та клітинної інженерії є структурним підрозділом кафедри екобіотехнології та біорізноманіття. Лабораторія функціонує відповідно до структури ННІ затвердженої наказом ректора від 09.01.1998 за № 4 та розташована в навчальному корпусі № 4 (підвальне приміщення).

 

  Основними напрямами діяльності ННЛ біотехнології та клітинної інженерії є:

 • проведення наукових досліджень у галузі біотехнології, фізіології, біохімії, мікробіології, молекулярної біології та клітинної інженерії згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними відповідними законами України на певний період;
 • виконання робіт науково-методичного характеру – оволодіння сучасними методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і проведення наукових досліджень;
 • дослідження проблем вторинного метаболізму рослин, генотипування, оптимізація процесів мікроклонального розмноження цінних культур, дослідження рослинно-мікробної взаємодії, різноманіття мікробного метагеному, агрономічно-цінних штамів мікроорганізмів, структурна та просторова функціональна роль ДНК організмів;
 • впровадження результатів (власних) наукових досліджень у навчальний процес та у виробничу практику аграрної та природоохоронної сфер;
 • висвітлення результатів діяльності лабораторії у наукових виданнях України та за кордоном;
 • залучення до участі у вирішенні завдань, поставлених перед лабораторією, провідних учених за її профілем;
 • співпраця з науковими установами України з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів тощо;
 • забезпечення виконання робіт за бюджетними науковими тематиками.

 

  Завданнями лабораторії є:

 • сприяння науково-педагогічним працівникам кафедри у виконанні плану науково-дослідної, науково-методичної та навчальної роботи;
 • підготовка навчальних та науково-методичних розробок з урахуванням інноваційних методик викладання дисциплін закріплених за кафедрою;
 • об’єднання зусиль науково-педагогічних та наукових працівників, науково-технічного персоналу, студентів і слухачів Університету для виконання наукових досліджень у галузі біотехнології, фізіології, біохімії, мікробіології, молекулярної біології та клітинної інженерії згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними відповідними законами України на певний період;
 • допомога студентам в оволодінні теорією та практикою відповідних дисциплін, а також у їх самостійній роботі з науковою та науково-методичною літературою.

  На базі навчально-наукової лабораторії біотехнології та клітинної інженерії студенти, аспіранти виконують молекулярно-біологічні розділи магістерських робіт.
  Лабораторія оснащена приладами та інструментами, необхідними для підготовки магістерських робіт і проведення наукових досліджень. Студенти, аспіранти та співробітники університету мають можливість працювати і виконувати дослідження, пов’язані з культурою in vitro. В лабораторії знаходиться колекція рослин у культурі in vitro, яка налічує близько 40 різних видів та сортів, серед яких представники ягідних, декоративних, технічних та екзотичних рослин.

  

  У розпорядженні аспірантів, молодих вчених, студентів магістратури, є система візуалізації EVASFL, мікроцентрифуга-вортекс AG 22331, мінікамера для електрофорезу SE-1, Рh-метриEcoScan pH5 Eutech, термостати електричні ТС-80М, трансілюмінатори, ультрамікротом УМТП-5, мікротом санний, спектрофотометр ІЧ, центрифуги MiniSpinEppendorf та, VAC-601, автоклав, автоматичний промивач планшет BioRad, ампліфікатор ДНК "Терцик" з дисплеєм, електронні ваги Radwag.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook