Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України
Карповський Валентин Іванович

Тел.: 527-83-44, 527-89-40

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Валентин Іванович Карповський відомий вчений з фізіології та патофізіології тварин. Народився 28 червня 1955 року в м. Бершадь Вінницької області. Після закінчення Гайсинського медичного училища та служби на Балтійському флоті вступив до Української сільськогосподарської академії, яку закінчив з відзнакою у 1982 році і отримав кваліфікацію лікаря ветеринарної медицина. Кандидатську дисертацію захистив 1994 р. на тему: "Патологія обміну речовин при хронічному отруєнні великої рогатої худоби нітратами і способи її профілактики" за спеціальностями 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин і 16.00.04 ветеринарна фармакологія з токсикологією, науковий керівник д.вет. н., професор, академік НААН України Хмельницький Г.О.. Вчене звання доцента по кафедрі нормальної і патологічної фізіології присвоєне 1995 р.. Докторську дисертацію захистив 2011 р. на тему: "Типи вищої нервової діяльності великої рогатої худоби та характер адаптаційних реакцій на дію зовнішніх подразників" за спеціальностями 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин і 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, науковий консультант д.вет. н., професор, чл.–кор. НААН України, академік АНВО України Мазуркевич А.Й. Вчене звання професора по кафедрі фізіології, патофізіології та імунології тварин присвоєне 2013 р. У 2012 році став лауреатом премії ім. С,З,Ґжицького та обраний академіком Академії наук вищої освіти України.
З 1982 р. по 1994 р. працював асистентом кафедри фармакології та патофізіології Українського державного аграрного університету. З 1995 року працював на посаді доцента кафедри нормальної і патологічної фізіології, і одночасно виконував обов’язки заступника декана факультету ветеринарної медицини. У жовтні 2001 року був обраний на посаду завідувача кафедри фізіології тварин, а з червня 2007 року завідувач кафедри фізіології, фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України. В цей же період працював на посадах заступника декана а потім декана факультету якості та безпеки продукції АПК.
Є автором 234 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 23 патентів, 7 монографій, 10 навчальних підручників та посібників з грифом Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти та науки України, підготовлені навчальні програми: Фізіологія сільськогосподарських тварин та Фізіологія тварин.
Він є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Національному університеті біоресурсів і природокористування України та Львівському Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького, а також асоціації ветеринарних патологів України та є головою асоціації ветеринарних фізіологів.

Валентин Іванович є лауреатом премії ім. С. З. Ґжицького Національної академії аграрних наук України, а також відзначений Почесною грамотою за особливі заслуги перед Національним аграрним університетом, асоціацією спеціалістів ветеринарної медицини нагороджений відзнакою «За вагомий внесок в розвиток ветеринарної медицини дрібних домашніх тварин в Україні», нагороджений відзнакою Міністерства внутрішніх справ України «За співпрацю».
Напрям наукових досліджень – фізіологія вищої нервової діяльності та адаптації.

 

Доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України
Мазуркевич Анатолій Йосипович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Мазуркевич Анатолій Йосипович (18.09.1940, с. Травлин  Шепетівського р-ну, нині Хмельницької обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1993), проф. (1993), чл.-кор. НААНУ (1995). Заслуж. діяч н. і т. України (1998). Закінч. Укр. с.-г. академію (Київ, 1966), лауреат Міжнародної премії «Дружба» (1996), відзначений Подякою Кабінету  Міністрів України (2005), Почесною Грамотою Міністерства агрополітики України (2005),. В рейтингу “Символ професійності” у 2005 р. відзначений в номінації “За вклад в науку” (2005) та «Внесок в підготовку фахівців ветеринарної медицини» (2010), відзнакою Американського біографічного Інституту «Золота медаль для України» (2009), а також медаллю “1500-річчя Києва”, лауреат премії ім. С. З. Ґжицького Національної академії аграрних наук України. Голова Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів з 1996 р.
Пройшов підготовку в аспірантурі (1968-1971) при кафедрі фармакології і паразитології, науковий керівник професор С.В. Баженов. Після закінчення аспірантури (1971) успішно захистив дисертацію з присвоєнням наукового ступеня кандидата ветеринарних наук (1972), залишений для роботи  в НАУ асистентом (1971-1977), потім старший викладач (1977-1978), доцент (1978-1993), старший науковий співробітник (1988-1991), доцент (1991-1993)  кафедри фармакології і патофізіології.
У 1993 р. успішно захистив дисертації з присвоєнням наукового ступеня доктора ветеринарних наук. Очолював кафедру фармакології і патофізіології (1993), а згодом – новостворену кафедру нормальної і патологічної фізіології (1993-2005). Вчене звання професора присвоєне у 1993 р. За   сумісництвом працював на посаді  заступника декана (1976-1984),  декана  факультету ветеринарної медицини (1984-1988; 1994 –2000).
З 2001 по 2008 рр. перебував на виборній посаді академіка-секретаря відділення ветеринарної медицини УААН та за сумісництвом – професора кафедри в НАУ (2005-2008).
З 2008 по 2010 рр. працював в НУБіП України директором науково-дослідного інституту здоров’я тварин, проректором  НУБіП України з наукової та інноваційної діяльності  (2010-2011) та по сумісництву - професором кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин. З 2011 р. і по цей час є  професором кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин, науковим керівником проблемної наукової лабораторії фізіології та експериментальної патології тварин.
Підготовив 6 докторів наук, із яких: Сорока Н. М. (2004) – завідувачка кафедри в НУБіП України; Замазій М.Д. (2004) – завідувачка кафедри в Сумському НАУ: Ніщеменко М. П. (2005) – завідувач кафедри в Білоцерківському НАУ; Чумаченко В. В. (2007) – завідувач відділом в ДНДКІ біотехнології штамів мікроорганізмів МінАП України; Карповський В.І. (2010) – завідувач кафедри в НУБіП України; Трокоз В.О. –  професор кафедри НУБіП України (2013). Під керівництвом проф. Мазуркевича А.Й. пройшли підготовку і успішно захистили кандидатські дисертації: Чмель  А. Л. (1990), Данілов В. Б. (1993), Сорока Н. М. (1994), Солонін П. К. (2000), Розстальний А. В. (2001), Голопура С. І. (2002), Малюк М. О. (2003), Василик Н. С. (2004), Грищук А. В. (2006), Журенко О. В. (2007).
Діяльність проф. Мазуркевича А. Й. в науці розпочалась у 1968 р., коли він став аспірантом тодішньої Української сільськогосподарської академії, де під керівництвом проф. Баженова С.В. він захистив кандидатську дисертацію  за темою: «Показатели межуточного обмена азотистых веществ и углеводов в печени крупного рогатого скота при  экспериментальном рбамидном токсикозе» (К., 1972, 182 с.).
Дослідження, проведені ним в період з 1972 по 1993 рр., а також в подальшому його учнями, спрямовані на вивчення змін в організмі жуйних, які виникають під впливом продуктів трансформації сечовини та нітратів за фізіологічних умов та в умовах гострої і хронічної інтоксикації організму. Результатом цих досліджень став захист ним дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за темою:  «Пошкоджуючi фактори i адаптацiйно-компенсаторнi реакції в органiзмi великої  рогатої худоби при експериментальному отруєннi нітратами i сечовиною» (К., 1993. - 327 с.). За результатами експериментальних досліджень розроблені нові високоефективні препарати (нітритопротектори) для профілактики нітратних отруєнь.  Подальші дослідження ролі окремих органів і тканин організму тварин висвітлені в наукових працях вченого та  учнів наукової школи  А.Й. Мазуркевича.

Впродовж останніх років тематика наукових досліджень наукової школи А.Й. Мазуркевича спрямована на вивчення властивостей стовбурових клітин тварин залежно від видової їх приналежності, а також від умов отримання, культивування, зберігання та застосування їх в клітинній терапії для відновлення структури патологічно змінених тканин тваринного організму.  З даної наукової проблематики під керівництвом проф. Мазуркевича А.Й.  успішно захистили кандидатські дисертації Ковпак В.В. (2010), Харкевич Ю.О. (2012), Журба В.І. (2013), Бобось О.Л. (2013), Золтан Н.І. (2014).

А.Й. Мазуркевич – автор або співавтор більше 330 друкованих праць, тому числі 17 підручників, навчальних посібників та монографій, Державного стандарту вищої освіти з напряму „Ветеринарна медицина”, ряду рекомендацій науково-методичного та науково-практичного змісту. Має 19 патентів та авторських свідоцтв, являється співавтором 3 нових лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні.

 

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, лауреат премії імені С. З. Гжицького
Трокоз Віктор Олександрович

Тел.: (044) 527-89-40

Електронна пошта: [email protected]

Віктор Олександрович Трокоз – вчений в галузі фізіології тварин. Народився 1959 р. на Рівненщині. Після закінчення середньої школи вступив до Української сільськогосподарської академії, яку закінчив у 1981 році і отримав кваліфікацію зооінженера. Кандидатську дисертацію захистив 1989 р. на тему: "Вплив масажу молочної залози на багатоплідність, молочність і умовно-рефлекторну діяльність у свиноматок" і отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Науковий керівник – д-р біол. наук, професор В.В. Науменко.
Вчене звання доцента по кафедрі фізіології тварин присвоєне 2005 р. Докторську дисертацію захистив 2013 р. на тему: “Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження” за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, науковий консультант – д-р. вет. наук, професор, членкор. НААН, академік АНВО України А.Й. Мазуркевич. Вчене звання професора по кафедрі фізіології, патофізіології та імунології тварин присвоєне 2014 р. У 2012 році став лауреатом премії ім. С.З. Ґжицького, а у 2014 р. та обраний академіком Академії наук вищої освіти України.
У 1981–1986 рр. працював на посаді асистента кафедри фізіології сільськогосподарських тварин Української сільськогосподарської академії, у 1986–1987 рр. – аспірант цієї ж кафедри. У 1987–2003 рр. – старшим науковий співробітником та завідувач лабораторії лісового шовку Боярської лісової дослідної станції Національного аграрного університету, провідний науковий співробітник Національного аграрного університету. З 2003 по 2013 рр. – доцент кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України. З 2013 р. дотепер – професор цієї ж кафедри.
Трокоз В.О. – автор понад 500 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 109 патентів (авторських свідоцтв) на винаходи, корисні моделі та наукові праці, 7 монографій, 8 навчальних підручників та посібників з грифом Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти та науки України, 3 навчальних програм для підготовки спеціалістів за напрямами «Ветеринарна медицина», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Лісове господарство», ряду робіт методичного спрямування.
Він є членом Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка та асоціації ветеринарних фізіологів України, спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Під науковим керівництвом професора В.О. Трокоза успішно захищено 3 кандидатських дисертації зі спеціальності 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин (В. Шестеринська, П. Карповський, В. Карповський).
Нагороджений Почесною грамотою за Заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України, є лауреатом премії ім. С.З. Ґжицького Національної академії аграрних наук України, нагороджений відзнакою Державного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України ІІІ-го ступеня», удостоєний Золотої медалі XXIІ Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2010».
Напрям наукових досліджень – фізіологія вищої нервової діяльності і лактації тварин, фізіологія корисних комах, фізіологічні основи використання біологічно активних речовин.
Список публікацій: http://scholar.google.com.ua/citations?user=cEx_fZsAAAAJ&hl=uk
ORCID iD: orcid.org/0000-0001-8619-195X
ResearcherID: D-7612-2017
 

 

кандидат ветеринарних наук, доцент
Данілов Василь Бенедиктович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Данілов Василь Бенедиктович народився 3 жовтня 1961 року в с. Озеро Володимирецького району Рівненської області.
В період з 1969 року по 1977 рік навчався в Озерській середній школі і закінчив 8 класів. З 1 вересня 1977 року вступив і почав навчатись у Млинівському зооветеринарному технікумі Рівненської області і закінчив названий технікум з відзнакою у 1981 році, отримавши диплом фельдшера ветеринарної медицини. За час навчання у технікумі виконував ряд громадських доручень і за відмінне навчання та активну громадську діяльність отримував «Ленінську стипендію».
Після закінчення технікуму працював на посаді головного лікаря ветеринарної медицини колгоспу «Зоря» (с.Хорупань, Млинівський р-н, Рівненська обл.).
З 23 березня 1981 року по 23 березня 1983 року служив у лавах Радянської армії (м. Рава-Руська, Прикарпатський військовий округ, сержант) і після звільнення в запас працював фельдшером на Каноничській ветеринарній дільниці Володимирецького району Рівненської області.
З 1 вересня 1983 року по 14 липня 1988 року навчався в Українській сільськогосподарській академії (нині НУБіП України), був старостою курсу. Після закінчення академії з відзнакою проходив один рік стажування на кафедрі фармакології і патофізіології, потім став асистентом даної кафедри і в період з 1990 року по 1993 рік навчався в очній аспірантурі при названій кафедрі.
Данілов В.Б. у 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обмін речовин між кров’ю і тканинами при гострому експериментальному отруєнні бугайців нітратами” та здобув наукову ступінь кандидата ветеринарних наук (науковий керівник - д.в.н., проф. Мазуркевич А.Й.).
Після закінчення стажування та аспірантури працював в НУБіП України на посаді асистента кафедри, а з 1996 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин. Читає заняття для бакалаврів та магістрів з дисциплін «Патофізіологія тварин», «Клінічна патофізіологія», «Патофізіологія вищої нервової діяльності».
Данілов В.Б. впродовж 2001-2015 років та з жовтня 2015 року і по сьогодні -  заступник декана факультету ветеринарної медицини. Також працював заступником відповідального секретаря Приймальної комісії університету, заступником проректора з питань діяльності ВНЗ І-ІІІ рівня акредитації. Крім цього, він з 1996 року виконує обов’язки Генерального секретаря Всеукраїнського товариства ветеринарних патологів.
Данілов В.Б. особисто та у співавторстві опублікував більше 110 наукових та науково-методичних праць: з низ 5 патентів на винахід («Спосіб профілактики отруєнь», №1790377 від 22.09.1992 р.; «Спосіб годівлі поросят», №16978 від 29.08.1997 р.; «Спосіб годівлі телят», №16979 від 29.08.1997 р.; «Спосіб отримання фракцій мононуклеарних клітин кісткового мозку котів із високою проліферативною активністю», №47783, А61К35/28; «Спосіб створення біологічного трансплантата на основі індукованих в остеогенному напрямку мезенхімальних стовбурових клітин собак in vitro», №49229, А61К35/28; 7 підручників та посібників для ВНЗ 1-4 р.а., більше 30 методичних вказівок.
Данілов В.Б. разом із співробітниками кафедри активно працює над виконанням наукової тематики, яка пов’язана з вивченням властивостей стовбурових клітин тваринного походження в процесі їх отримання, культивування та застосування у ветеринарній медицині.
Має нагороди: Почесна грамота Голови Державного департаменту ветеринарної медицини України (1998 р.), Почесна грамота Міністра освіти і науки України (2006 р.), Почесна грамота Київського міського голови (2005р.), Почесна грамота ректора НУБіП України (2001 р.), медаль Державного комітету ветеринарної медицини України за заслуги у ветеринарній медицині (2010 р.).
 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Кладницька Лариса Володимирівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Кладницька Лариса Володимирівна в 1988 р. вступила до Української сільськогосподарської академії і в 1993 р. отримала диплом спеціаліста зі спеціальності “Ветеринарна медицина”. З 1995 р. по 1998 р. навчалася в очній аспірантурі на кафедрі фізіології тварин. Кандидатську дисертацію захистила в 1998 р. на тему «Фізіологічна відповідь організму собак за різних способів нанесення антигенного подразнення» " і отримала науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Науковий керівник – д-р біол. наук, професор В. В. Науменко. Вчене звання доцента по кафедрі фізіології тварин присвоєне 2001 р.

У 1998–2001 рр. працювала на посаді асистента кафедри фізіології тварин Національного аграрного університету, з 2001 р. дотепер – доцент кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Вона є членом Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка, та Ортопедичної комісії Кінологічної спілки України з дисплазії. Відзначена Почесною грамотою Державного комітету ветеринарної медицини України «За заслуги в розвитку ветеринарної медицини України», НУБіП України за Заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України, є лауреатом премії ім. С. З. Ґжицького Національної академії аграрних наук України.
Кладницька Л.В. – автор близько 170 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 патенту на винахід, 1 монографії, 6 навчальних підручників та посібників з грифом Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти та науки України, 3 навчальних програм для підготовки спеціалістів за напрямами «Ветеринарна медицина», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», ряду робіт методичного спрямування.
В даний час виконує докторську дисертацію “Функціонування імунної системи тварин за умов дії алогенних мезенхімальних стовбурових клітин”, науковий консультант - д.в.н., професор, член-кореспондент НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України Мазуркевич А.Й.
Напрям наукових досліджень – біологічні властивості стовбурових клітин тварин, фізіологія вищої нервової діяльності тварин, дисплазія кульшових та ліктьових суглобів собак.

 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Журенко Олена Василівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Після закінчення Національного аграрного університету у 1995 році з відзнакою отримала кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини. Кандидатську дисертацію захистила у 2007 р. на тему: "Клінічні прояви та морфо-функціональні зміни в організмі тварин при моделюванні сетаріозу" за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія (науковий керівник – д.вет.н., професор Мазуркевич А.Й.). Вчене звання доцента кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин присвоєне у 2009 р.
З 1995 р. по 2007 р. працювала асистентом кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного аграрного університету. З 2009 року до тепер працює на посаді доцента кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України.
З 2009 р. по 2012 р. була вченим секретарем Проблемної вченої ради НДІ здоров’я тварин.
З 2010 р. по теперішній час є заступником відповідального секретаря Наукового вісника НУБіП України, серія «Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва». Є секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14.
Є автором понад 140 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 патентів, 2 монографій, 5 навчальних підручників та посібників з грифом Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти та науки України, підготовлені навчальні програми: Фізіологія сільськогосподарських тварин та Фізіологія тварин.
Є науковим керівником магістерських робіт дослідницького спрямування.
Напрям наукових досліджень – фізіолого-біохімічні механізми підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин. 

 

Кандидат ветеринарних наук, доцент
Криворучко Дмитро Іванович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Дмитро Іванович Криворучко народився 14 серпня 1977 року в м. Фастів Київської області. Після закінчення Першого Київського медичного училища вступив до Національного аграрного університету, який закінчив з відзнакою у 2004 році і отримав кваліфікацію магістра ветеринарної медицини. Кандидатську дисертацію захистив у 2009 р. на тему: "Участь молочної залози корів різних типів вищої нервової діяльності у білковому обміні під час лактації" за спеціальностями 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, науковий керівник д. вет. н., професор Карповський В.І. Вчене звання доцента кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин присвоєне у 2013 р.
З 2004 р. по 2005 р. працював асистентом кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного аграрного університету. З 2009 р. по 2012 р працював на посаді старшого викладача кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин. З 2013 року і до тепер працює на посаді доцента кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Є автором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 12 патентів, 4 монографій, 5 навчальних підручників та посібників з грифом Міністерства аграрної політики України та Міністерства освіти та науки України, підготовлені навчальні програми: Фізіологія сільськогосподарських тварин та Фізіологія тварин.
Напрям наукових досліджень – вища нервова діяльність тварин.


 

 

Секретар кафедри, кандидат ветеринарних наук, доцент
Криця Яна Петрівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Криця Яна Петрівна народилася 1981 року в м. Луганськ. У 2003 році з відзнакою закінчила Луганський національний аграрний університет за спеціальністю "Ветеринарна медицина". З 2003 по 2006 рр. навчалася в очній аспірантурі на кафедрі біології тварин Луганського НАУ. Дисертацію захистила в Національному аграрному університеті в 2007 р. на тему «Імунний статус і його корекція у коней чистокровної та української верхових порід» і отримала науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Науковий керівник – д-р біол. наук, професор Г.Д. Каци. Вчене звання доцента присвоєне в 2013 р.

З 2007 р. по 2008 р. працювала асистентом кафедри технології виробництва продукції крупного тваринництва та бджільництва, з 2008 р. по 2013 р – доцентом кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва Луганського НАУ. З 2013 року і по цей час працює доцентом кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 12 патентів.


Напрям наукових досліджень – фізіологічні основи підвищення продуктивності тварин.
 

 

Кандидат ветеринарних наук, докторант
Ковпак Віталій Васильович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Ковпак Віталій Васильович народився 15.06.1980 р. в селі Кобринова Гребля Тальнівського району, Черкаської області. У 1997 р. закінчив загальноосвітню середню школу №1 , м. Тальне. З 1998 по 2004 рік був студенту ветеринарного факультету Національного аграрного університету. Після закінчення університету працював молодшим науковим співробітником відділу координації науково-дослідних робіт Інституту ветеринарної медицини УААН, м. Київ.
З 1.09.2006 р. - аспірант кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України. Після закінчення аспірантури працював науковим співробітником кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України. 16.06.2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Біологічні властивості стовбурових клітин залежно від способу їх отримання та видової належності» під керівництвом д.в.н., професора Мазуркевича А.Й.
З 1.09.2011р. по 31.08.2014р. працював старшим викладачем кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України.
З 1.09.2014 поступив на навчання до докторантури кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин НУБіП України. Тема дисертаційного роботи: “Морфологічні і функціональні зміни у підшлунковій залозі за експериментального цукрового діабету у тварин та методи їх відновлення”, науковий керівник - д.в.н., професор Мазуркевич А.Й..
З 1.10.2014р. працює старшим викладачем кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин.
Напрям наукових досліджень – біологічні властивості стовбурових клітин тварин.Автор та співавтор 70 наукових праць, в тому числі: 1 підручник, 1 монографія, 2 навчальних посібники, 11 патентів на корисну модель.
 

 

 

Кандидат ветеринарних наук, докторант
Постой Руслана Вікторівна

Тел.:

Напрям наукових досліджень – фізіологія лактації та вищої нервової діяльності.

Автор та співавтор понад 32 наукових праць та науково-методичних розробок. 

 

Кандидат ветеринарних наук, старший викладач
Харкевич Юрій Олександрович

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

Є автором і співавтором понад 30 наукових праць, 9 патентів України на корисну модель, 2 навчальних посібників («Клітинні технології у ветеринарній медицині» та «Ветеринарна імунологія. Практикум»), 1 монографії, понад 10 методичних рекомендацій.
Напрям наукових досліджень – біологічні властивості стовбурових клітин тварин.  

 

 

Старший лаборант
Гудзь Тетяна Анатоліївна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 

Старший лаборант
Дейнека Тетяна Михайлівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 

Лаборант
Вересенко Олена Петрівна

Тел.:

Електронна пошта: [email protected]

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook