Науковий гурток «Фізіологія і патологія молочної залози»

Керівник гуртка:
Бородиня В. І.

Кандидат ветеринарних наук, доцент

 

Студентський науковий гурток «Фізіологія і патологія молочної залози» кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин факультету ветеринарної медицини  Національного університету біоресурсів і природокористування України є добровільним науковим об’єднанням студентів утвореним з метою організації та сприяння їх науково-дослідницькій, дослідно-конструкторській та винахідницькій діяльності.
Гурток створений на підставі рішення Загальних зборів студентів (збори групи студентів, які виявили бажання створити гурток) та за наказом ректора від 12 липня 2010 р. № 656. Керівником студентського наукового гуртка було призначено доц. Бородиню В І., яка разом із студентами-гуртківцями активно виконує наукову роботу з дня його створення і до теперішнього часу.
Гурток діє на засадах добровільності, рівноправності усіх її членів, самоврядування, законності та гласності. У своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету та Положенням про студентський науковий гурток.
Гурток є незалежним від впливів політичних, релігійних та громадських об’єднань.
Метою діяльності гуртка є реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів Університету;
Основними завданнями гуртка є:
-    організація науково-дослідницької, дослідно-конструкторської та винахідницької діяльності;
-    створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів гуртка;
-    залучення до участі в наукових конференціях, семінарах, експедиціях та інших науково-дослідницьких і просвітницьких заходах;
-    створення сприятливих умов для активного залучення студентів до наукової діяльності;
-    сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;
-    сприяння фізичному розвитку студентів та формування високих моральних принципів;
-    розвиток взаємозв’язків з благодійними фондами, організаціями і об’єднаннями в Україні та за її межами;
-    забезпечення і захист прав та інтересів членів гуртка;
-    сприяння інноваційній діяльності членів гуртка;
-    участь у громадському житті університету.
Для більш ефективного і всебічного опанування науковими питаннями і оптимізації освоєння наукової інформації, студентам-гуртківцям потрібно проводити пошук і моніторинг інформації з використанням персонального компʼютера і локальної телекомунікаційної мережі на основі платформи Moodle, локальних (Інтранет), корпоративної в науково-освітній сфері (Українська науковоосвітня телекомунікаційна мережа УРАН), глобальної мережі (Інтернет), різноманітних пошукових систем, що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті тощо.
Участь студентів у науковому гуртку
- зацікавлює та заохочує студентів до науково-професійного і творчого зростання;
- стимулює розвиток наукових здібностей студентів, розвиває логічне мислення, сприяє їх становленню, як майбутніх дослідників;
- готує молодого фахівця до вирішення проблемних професійних завдань в системі спеціальних знань та умінь в науковій, освітянській та практичній (клінічній) сферах ветеринарної медицини.

У 2017 році в другому турі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Коваленко Анастасія здобула 2 місце за роботу на тему "Гіперестрогенізм у фреток".

 

 

Засідання студентського гуртка "Фізіології і патології молочної залози"

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook