Горіславська Інна Вікторівна

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 12.07.1977 р.
ОСВІТА: закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста права (диплом КВ № 11773027).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації (у Національному університеті біоресурсів і природокористування України) – більше 10 років.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА: Основні навчальні дисципліни:
- проводить лекції та практичні заняття для студентів юридичного факультету, зокрема «Цивільне та сімейне право» студентам денної та заочної форми навчання КР «Бакалавр» 2 та 3 курсу; «Правове регулювання ЗЕД» для магістрів юридичного факультету першого року навчання; керує навчальними та виробничими практиками, випускними дипломними роботами та має аспіранта.

Навчальна та навчально-методична література: є автором понад 20-ти навчальних та навчально-методичних робіт, серед яких:
• Транспортне право: навчальний посібник / М В. Гаєвець, І. В. Горіславська, Ю. С. Канарик, Л. О. Панькова, Н.А. Поліно, О. П. Світличний – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2015. – 368 с.
• Горіславська І. В. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та їх виконання з дисципліни «Цивільне та сімейне право» до теми «Спадкове право» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» денної та заочної форм навчання з дисципліни «Цивільне та сімейне право». » / І. В. Горіславська / – К.: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України». – 2015. – 102 с.
• Горіславська І. В. Методичні рекомендації до семінарських занять : порядок підготовки та виконання з дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство» денної та заочної форм навчання з дисципліни «Цивільне та сімейне право» / І. В. Горіславська / – К.: ЦП «КОМПРИНТ». – 2014. – 96 с.
ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:
1. Цивільне та сімейне право Частина 1(2 модуля) (Курс сертифікований) http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=179 Курс перенесено на elearn.nubip.edu.ua: http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=572
2. Цивільне та сімейне право Частина 2 (2 модуля) http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=238 – подані документи на сертифікацію.
3. Цивільне та сімейне право Частина 3 (2 модуля) http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=239 – подані документи на сертифікацію.
4. Цивільне та сімейне право Частина 4 (2 модуля) http://zemres.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=240 – на стадії завершення.
НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:
є автором понад близько 70-ти навчально-методичних та наукових робіт, серед яких монографії, наукові публікації, тези доповідей:
1. Горіславська І. В., Клименко А. І. До питання правового регулювання ризиків діяльності у галузі генної інженерії / І. В. Горіславська, А. І. Клименко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». Частина перша / Ред.кол.: С. М. Ніколаєнко (голова) ат ін. –– К., 2016.
2. Горіславська І. В. До питання правового регулювання медичного страхування / І. В. Горіславська / Актуальні питання реформування правової системи України : Матеріали ХIІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 червня 2015 року м. Луцьк - с. Світязь, Волинська область, Україна / уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 256 с. 117 – 119.
3. Горіславська І. В., Баран М. До питання правового регулювання відшкодування шкоди завданої внаслідок медичного втручання / І. В. Горіславська, М. Баран // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право». Частина перша / Ред.кол.: С. М. Ніколаєнко (голова) ат ін. –– К., 2015. –– Вип. 218. –– 266 с. С. 163-169.
4. Аграрне право України : підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк, І. В. Горіславська, І. М. Заріцька, В. І. Курило, Т. С. Новак, Л. О. Панькова, Ю. С. Петлюк, О. Ю. Піддубний, О. П. Світличний, В. І. Семчик, Д. М. Старостенко, І. О. Шумак ; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. Автором підготовлено Розділ 26 «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств», Розділ 28 «Правове регулювання страхування у сільському господарстві» (С. 464– 475).
5. Горіславська І. В. Аграрні страхові правовідносини як комплексний інститут аграрного законодавства / І. В. Горіславська / Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. –– С. 28–29.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ: щосереди з 14-00 до 15-00.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: є секретарем Ради роботодавців юридичного факультету НУБіП України.

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook