Піддубний Олексій Юрійович

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 23.05.1979
ОСВІТА: 2001 – КНУ ім.. Т.Г. Шевченка, юридичний факультет, спеціальність «Правознавство»
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 1999-2003 – юрисконсульт, заступник голови правління з правових питань ВАТ «Гідроелектромонтаж»
2003-2006 - аспірантура Національного аграрного університету
2007-2016 – асистент, старший викладач, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука
З 2016 року – завідувач кафедри цивільного та господарського права НУБіП України
НАВЧАЛЬНА РОБОТА: «Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій», «Правові проблеми біоресурсів і природокористування», «Правове забезпечення рибогосподарської діяльності», «Правове забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції» (юридичний факультет, ОС «Магістр»), «Ветеринарне право та законодавство» (факультет тваринництва та водних біоресурсів, ветеринарний факультет, ОС «Магістр»)
НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:
Навчальні посібники та підручники:
• Адміністративна юрисдикція в АПК. Підручник / Кол.авторів: В.І. Курило, О.Ю. Піддубний, М.Ю. Кравчук. Під заг. ред. В.І.Курила.-К.: ІРІДІУМ, 2012. – 228 с. (Гриф МОН)
• Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк, О.Ю. Піддубний [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 608 с.
• Піддубний О.Ю. Правове забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції: навчально-методичний посібник / О.Ю. Піддубний. - К. НУБіП України, 2012. – 41 с.
• Піддубний О.Ю. Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій: навчально-методичний посібник / О.Ю. Піддубний. - К. НУБіП України, 2012. – 59 с.
• Ветеринарне право України : підручник / за ред. В.М. Єрмоленка (затверджено МОН України (лист № 1/11-18294 від 18 листопада 2014 р.). – К.: НУБіП України, 2015. – 300 с.

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:
• Правове регулювання у рибництві
http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=756
• Стандартизація і правознавство
http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=731
• Ветеринарне законодавство України
http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=728
НАУКОВІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ:
Монографії:
• Піддубний О.Ю. Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання: монографія /О.Ю. Піддубний - К.: Ірідіум, 2009. – 128 с.
• Піддубний О. Ю. Проблеми правовідносин у сфері біотехнологій : монографія / О. Ю. Піддубний. - Київ : Ірідіум, 2014. - 351 c.
• Прaвoве регулювaння екoлoгічнoї безпеки у сільськoму гoспoдaрстві Укрaїни : мoнoгрaфія / М.A. Дейнегa, Ю.A. Крaснoвa, Т.С. Нoвaк, O.Ю. Піддубний. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 350 с.
• Піддубний О.Ю. Реалізація правовідносин у сфері біотехнологій / О.Ю. Піддубний. - Біоресурси і природокористування. - 2014. - Т.6, № 5-6. С. 185-196
Статті:
• Піддубний О.Ю. Правовідносини щодо використання біологічних технологій у тваринництві / О.Ю. Піддубний. - Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право» – К., 2014. – Вип. 197. Частина 1. – C.122-131
• Піддубний О.Ю. Поняття і принципи правового регулювання використання і сталого розвитку біоресурсів / О.Ю. Піддубний. - Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право» – К., 2014. – Вип. 197. Частина 3. – C.113-122
Тези:
• Піддубний О.Ю. Принципи природокористування в умовах сучасного технологічного укладу/ О.Ю. Піддубний. - Біоресурси планети і біобезхпека навколишнього середовища: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів Мінародної наукової конференції: Секція 10: Земельні ресурси, екологія, право (5-6 листопада 2013 року, м, Київ, Україна) / За ред. Д.С. Добряка, В.І. Курила. – К.: МВЦ «Медінформ», - 2013. – с. 76-79
• Піддубний О.Ю. Механізм правового регулювання відносин у сфері біотехнологій: співвідношення еколого-правових та адміністративно-правових аспектів / О.Ю. Піддубний. - Актуальні проблеми екологічних,земельних та аграрних правовідносин : теоретико-методологічні й прикладні аспекти : матеріали "круглого столу" ( м. Харків, 5 груд. 2014 р.) / за заг. Ред. А.П. Гетьмана; нац. Юрид. Ун-т. Ім. Ярослава Мудрого. - Х. 2014 - с. 150-153
• Піддубний О.Ю. Механізм правового регулювання відносин у сфері біотехнологій: співвідношення еколого-правових та адміністративно-правових аспектів / О.Ю. Піддубний. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку аграрного, земельного та екологічного права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 травня 2015 р.), присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.З. Янчука / за ред. проф. - В.М. Єрмоленка К. Видавничий центр НУБіП України, 2015. – с334-338
• Піддубний О.Ю. Сучасні тенденції у законодавстві про поводження з ГМО / О.Ю. Піддубний. - Екологічне право в системі міждисциплінарних зв’язків: методологічні засади.: Матеріали круглого столу (Харків, 4 грудня 2015 року) за заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т. ім. Ярослава Мудрого – Х.: Право, 2015. – с. 75-80
• Піддубний О.Ю. Правове регулювання безпечності та якості харчових продуктів як комплексний правовий інститут/ О.Ю. Піддубний. - Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного праа: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 327 травня 2016 року) / за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Чернівці: Кондратьєв А.В., 2016 . – 374 с.
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ: четвер 10.00-12.00
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: член Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій НУБіП України К26.00416 «Юридичні науки»

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook