Галузі знань, спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеню «Магістр»

 

Галузь знань

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітні програми

01 Освіта

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи*

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

03 Гуманітарні науки

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Англійська мова та друга іноземна мова

035.043 Філологія (германські мови та літера   тури (переклад включно), перша – німецький)

Німецька мова та друга іноземна мова

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка підприємства

Прикладна економіка*

Економічна кібернетика

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073 Менеджмент

Адміністративний менеджмент*

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності*

Менеджмент організацій і адміністрування*

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами*

Дорадництво*

Управління інноваційною діяльністю*

Управління навчальним закладом*

Управління персоналом

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*

08 Право

081 Право

Право*

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологічний контроль та аудит

Екологія та охорона навколишнього середовища

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інформаційних систем

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи і мережі

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Обладнання лісового комплексу

Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка*

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація*

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

Нутриціологія

187 Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

Агрономія

Агрохімія і ґрунтознавство

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

202 Захист і карантин рослин

Захист рослин

Карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

205 Лісове господарство

Лісове господарство

206 Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

207 Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія

Агроінженерія

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота*

Соціально-психологічна реабілітація

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування **

 

Примітка: * приймаються особи, які мають базову вищу освіту з будь-якої спеціальності;

                         ** приймаються особи, які мають повну вищу освіту з будь-якої спеціальності.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook