Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітній ступінь «Бакалавр»

 

Галузь знань

Спеціальність (Освітня програма)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість* одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

01

Освіта

015.18

Професійна освіта (технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

50

4

14290

03

Гуманітарні науки

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (Англійська мова та друга іноземна мова)

50

25

4

5

15420

7210

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна мова)

08

Право

081

Право

125

125

4

5

17600

9860

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка (Економіка підприємства)

100

80

4

4,5

16632

7680

Економіка (Економічна кібернетика)

50

30

4

5

16080

7680

053

Психологія

100

4

14290

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

60

60

4

4,5

16632

7680

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

130

90

4

4,5

16632

7680

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

150

140

4

4,5

16632

7680

073

Менеджмент

150

60

4

4,5

16632

7680

10

Природничі науки

101

Екологія

75

75

4

5

16080

7680

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

50

50

4

5

16080

7680

122

Комп’ютерні науки

50

50

4

5

16080

7680

123

Комп’ютерна інженерія

50

50

4

5

16080

7680

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

170

120

4

5

12290

6150

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології)

25

25

4

5

14420

7210

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

150

100

4

5

14420

7210

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50

35

4

5

14420

7210

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

100

50

4

5

16080

7680

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

100

100

4

5

12290

6150

187

Деревообробні та меблеві технології

50

100

4

5

12290

6150

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

50

50

4

5

12290

6150

193

Геодезія та землеустрій

90

85

4

5

16080

6780

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

190

120

4

5

12290

6150

202

Захист і карантин рослин

75

50

4

5

15420

7210

203

Садівництво та виноградарство

60

30

4

5

12290

6150

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

125

60

4

5

14420

7210

205

Лісове господарство

175

240

4

5

11420

7210

206

Садово-паркове господарство

100

60

4

5

14420

7210

207

Водні біоресурси та аквакультура

75

75

4

5

14420

7210

208

Агроінженерія

200

200

4

5

12290

6150

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

250

4

17600

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

50

50

4

5

14290

6150

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

25

25

4

5

14290

7150

27

Транспорт

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

100

100

4

5

12290

6150

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

25

4

14290

 


* плановий показник

Освітній ступінь «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти 

 

Галузі знань

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість* одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

150

6

17600

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

50

6

17600

 


* плановий показник

 

Освітній ступінь «Магістр» на основі ОС «Бакалавр»

 

Галузі знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість* одного року навчання, грн.

Шифр

Найменува-ння

Код

Назва

Назва

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навчання

Заочна форма навча-ння

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

освітньо-професійна програма

освітньо-наукова програма

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

75

65

1,5

1,5

15220

7860

03

Гуманітарні науки

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

Англійська мова та друга іноземна мова

10

10

1,5

1,5

17000

9030

Німецька мова та друга іноземна

10

10

1,5

1,5

17000

9030

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

25

1,5

17000

Економіка підприємства

60

60

1,5

1,5

17000

9400

Прикладна економіка

25

25

1,5

1,5

17000

9400

07

Управління та адмініструва-ння

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

180

180

1,5

1,5

17000

9400

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

100

100

1,5

1,5

17000

9400

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

60

40

1,5

1,5

17000

9400

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

85

45

1,5

1,5

17000

9400

Адміністративний менеджмент

50

50

1,5

1,5

17000

9400

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

40

-

1,5

2

-

17000

-

Управління інноваційною діяльністю

25

25

1,5

1,5

17000

9200

Управління навчальним закладом

25

25

1,5

1,5

15220

7860

Дорадництво

25

1,5

17000

074

Публічне управління та адміністрування

Державна служба

25

50

1,5

2,5

17000

11000

075

Маркетинг

Маркетинг

60

60

1,5

1,5

17000

9400

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Біржова діяльність

20

10

1,5

1,5

17000

9400

08

Право

081

Право

Право

50

100

1,5

1,5

18600

9980

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологічний контроль та аудит

30

1,5

17000

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

50

1,5

1,5

17000

9400

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

25

1,5

17000

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

15

1,5

17000

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

50

1,5

2

1,5

15220

7860

Обладнання лісового комплексу

50

50

1,5

2

1,5

15220

7860

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електрифікація і автоматизація сільського господарства

50

50

1,5

2

1,5

17000

9030

Електротехнічні системи електроспоживання

20

20

1,5

2

1,5

17000

9030

Енергетика сільськогосподарського виробництва

100

70

1,5

2

1,5

17000

9030

15

Автоматизація та приладобуду-вання

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

40

25

1,5

2

1,5

17000

9030

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

50

1,5

1,5

15220

9980

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

30

1,5

1,5

17000

9400

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

30

1,5

1,5

15220

7860

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

30

30

1,5

1,5

15220

7860

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

40

1,5

1,5

15220

7860

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

25

1,5

15220

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

90

85

1,5

1,5

17000

9400

20

Аграрні науки та продоволь-ство

201

Агрономія

Агрономія

98

60

1,5

1,5

15220

7860

Агрохімія і ґрунтознавство

42

35

1,5

1,5

15220

7860

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

20

10

1,5

1,5

15220

7860

202

Захист і карантин рослин

Захист рослин

75

45

1,5

1,5

17000

9030

Карантин рослин

50

1,5

17000

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

45

30

1,5

1,5

15220

7860

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

90

60

1,5

1,5

17000

9030

205

Лісове господарство

Лісове господарство

140

115

1,5

1,5

17000

9030

Мисливське господарство

25

25

1,5

1,5

16420

9030

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

75

1,5

1,5

17000

9030

207

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

75

1,5

1,5

17000

9030

208

Агроінженерія

Агроінженерія

200

125

1,5

2

1,5

15220

9030

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

100

1,5

18710

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

25

1,5

17970

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

50

50

1,5

1,5

15220

7860

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

50

1,5

15220

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

30

30

1,5

1,5

15220

9030

 


* плановий показник

 

 

Освітній ступінь «Магістр» на основі ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр»

 

Галузі знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість* одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Назва

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємства

-

25

-

2,0

-

9400

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

-

75

-

2,0

-

9400

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

-

40

-

2,0

-

9400

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

-

35

-

2,0

-

9400

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство

Лісове господарство

-

40

-

2,0

-

9030

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

-

45

-

2,0

-

9030

 * плановий показник

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій