Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітній ступінь «Бакалавр»

Галузь знань

Спеціальність (Освітня програма)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість*одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

01

Освіта

015.18

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

50

4

14290

03

Гуманітарні науки

035.041

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (Англійська мова та друга іноземна мова)

75

 

 

 

 

25

15

 

 

 

 

10

4

5

18900

10850

035.043

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька), (Німецька мова та друга іноземна мова)

08

Право

081

Право

135

115

4

5

19360

11500

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка (Економіка підприємства)

100

80

4

4,5

18050

10800

Економіка (Економічна кібернетика)

50

30

4

5

17200

9500

053

Психологія

75

25

4

5

15800

06

Журналістика

061

Журналістика

50

 

4

-

14290

 

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

60

60

4

4,5

18050

10850

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

130

90

4

4,5

18050

10850

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

150

140

4

4,5

18050

10850

073

Менеджмент

150

60

4

4,5

18050

10850

 

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

50

25

4

4,5

18050

10850

10

Природничі науки

101

Екологія

75

75

4

5

16500

9850

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

50

50

4

5

17200

9500

122

Комп’ютерні науки

50

50

4

5

17200

9500

123

Комп’ютерна інженерія

50

50

4

5

17200

9500

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

170

120

4

5

15800

8500

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

175

125

4

5

15800

8500

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50

35

4

5

15800

8500

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

100

50

4

5

17500

11200

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

100

100

4

5

15900

8500

187

Деревообробні та меблеві технології

50

100

4

5

15800

6150

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

50

50

4

5

15800

8500

193

Геодезія та землеустрій

90

85

4

5

17200

9500

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

190

120

4

5

16500

9500

202

Захист і карантин рослин

75

50

4

5

16500

9850

203

Садівництво та виноградарство

60

30

4

5

16500

9500

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

125

60

4

5

15800

8500

205

Лісове господарство

215

200

4

5

15800

8500

206

Садово-паркове господарство

100

60

4

5

15800

8500

207

Водні біоресурси та аквакультура

75

75

4

5

15800

8500

208

Агроінженерія

200

200

4

5

15800

8500

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

250

4

19360

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

50

50

4

5

14290

8850

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

25

25

4

5

14500

7150

27

Транспорт

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

100

100

4

5

15800

8500

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

75

25

4

17500

 

 


* плановий показник

Освітній ступінь «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти 

 

Галузі знань

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість* одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

200

6

19360

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

50

6

19360

 


* плановий показник

 

Освітній ступінь «Магістр» на основі ОС «Бакалавр»  

Галузі знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість*одного року навчання, грн.

Шифр

Найменува-ння

Код

Назва

Назва

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навчання

Заочна форма навча-ння

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

освітньо-професійна програма

освітньо-наукова програма

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

75

65

1,5

1,5

15720

9700

03

Гуманітарні науки

035.041

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

Англійська мова та друга іноземна мова

30

 

35

 

1,5

1,5

20700

12150

035.043

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

Німецька мова та друга іноземна

20

15

1,5

1,5

20700

 

12150

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

25

1,5

18920

Економіка підприємства

60

60

1,5

1,5

20300

11900

Прикладна економіка

25

25

1,5

1,5

20300

11900

07

Управління та адмініструва-ння

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

180

180

1,5

1,5

20300

11900

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

102

100

1,5

1,5

20300

11900

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

50

50

1,5

2

1,5

20300

11900

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

50

45

1,5

1,5

20300

11900

Адміністративний менеджмент

50

50

1,5

1,5

20300

11900

Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

50

25

1,5

-

1,5

20300

11900

Управління інноваційною діяльністю

25

25

1,5

1,5

20300

12000

Управління навчальним закладом

25

25

1,5

1,5

20300

11800

Дорадництво

15

10

1,5

20300

11900

075

Маркетинг

Маркетинг

60

60

1,5

1,5

20300

11900

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

50

25

1,5

1,5

20300

11900

08

Право

081

Право

Право

75

75

1,5

1,5

21600

12650

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологічний контроль та аудит

30

1,5

18500

Екологія та охорона навколишнього середовища

50

50

1,5

1,5

18500

11300

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення інформаційних систем

25

1,5

18920

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

25

1,5

18920

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

15

1,5

18920

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи і мережі

25

1,5

18920

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

100

1,5

2

1,5

17400

9400

Обладнання лісового комплексу

25

-

1,5

-

1,5

17400

9400

Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

25

-

1,5

-

1,5

17400

9400

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

170

140

1,5

2

1,5

18700

10550

15

Автоматизація та приладобуду-вання

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

40

25

1,5

2

1,5

18700

10550

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація

50

50

1,5

1,5

18200

9900

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

30

30

1,5

1,5

19500

12300

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

30

30

1,5

1,5

18200

9900

Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

30

30

1,5

1,5

18200

9900

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

40

40

1,5

1,5

17400

9500

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

25

1,5

17400

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

90

85

1,5

1,5

18920

11800

20

Аграрні науки та продоволь-ство

201

Агрономія

Агрономія

98

60

1,5

1,5

18200

10550

Агрохімія і ґрунтознавство

42

35

1,5

1,5

18200

10550

Селекція і генетика сільськогосподарських культур

20

10

1,5

1,5

18200

10550

202

Захист і карантин рослин

Захист рослин

75

45

1,5

1,5

18500

11300

Карантин рослин

50

1,5

18500

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

45

30

1,5

1,5

18200

10550

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

90

60

1,5

1,5

18700

9900

205

Лісове господарство

Лісове господарство

165

140

1,5

1,5

17400

9500

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

75

75

1,5

1,5

17400

9500

207

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

75

75

1,5

1,5

18700

9900

208

Агроінженерія

Агроінженерія

200

125

1,5

2

1,5

17400

9500

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

125

1,5

21300

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

25

1,5

21300

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Соціальна робота

50

50

1,5

1,5

15720

9700

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

50

1,5

17400

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології на автомобільному транспорті

30

30

1,5

1,5

17400

10550

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Державна служба

25

50

1,5

2,5

17000

10000

 


* плановий показник

 

 

Освітній ступінь «Магістр» на основі ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр»

 

Галузі знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість*одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Назва

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

Денна форма навча-ння

Заочна форма навча-ння

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

-

35

-

2,0

-

11000

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

-

25

-

2,0

-

11000

19

Архітектура та будівництво

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

-

35

-

2,0

-

12000

20

Аграрні науки та продовольство

205

Лісове господарство

Лісове господарство

-

40

-

2,0

-

11000

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

-

40

-

2,0

-

11000* плановий показник

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015