Додаток 1. Перелік ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітній ступінь «Магістр»

Галузі знань

Спеціальності (спеціалізації)

Ліцензовані

 обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість* одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

освітньо-професійна програма

освітньо-наукова програма

01

Освіта

011

Науки про освіту

(Педагогіка вищої школи)

75

65

1,5

2

2

8500

4250

03

Гуманітарні науки

035.04

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

20

20

1,5

2

2

9100

4250

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка (Економічна кібернетика)

25

1,5

2

10807

Економіка (Економіка підприємства)

60

60

1,5

2

1,5

10807

7067

Економіка (Прикладна економіка)

25

1,5

2

8367

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

(Облік і аудит)

150

150

1,5

2

1,5

10807

7067

Облік і оподаткування

(Оподаткування)

30

30

1,5

2

1,5

10807

7067

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

100

100

1,5

2

1,5

10807

7067

073

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

60

40

1,5

2

1,5

10807

5300

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

125

45

1,5

2

1,5

10807

5300

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

50

50

1,5

2

2

11307

5985

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)

25

25

1,5

2

2

9334

5300

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

25

25

1,5

2

2

8500

4250

Менеджмент (Дорадництво)

25

1,5

2

8000

074

Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

25

50

1

2

15000

8000

075

Маркетинг (Маркетинг)

60

60

1,5

2

1,5

10807

7067

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність)

30

1,5

2

10807

08

Право

081

Право (Право)

75

40

1,5

2

2

13067

8315

10

Природничі науки

101

Екологія

(Екологічний контроль та аудит)

30

1,5

2

11087

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

50

50

1,5

2

2

11087

5800

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні управляючі системи та технології)

25

1,5

2

8833

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

15

1,5

2

8833

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

50

50

1,5

2

2

8367

4600

Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

50

50

1,5

2

2

8367

4600

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства)

50

50

1,5

2

9147

4573

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)

20

20

1,5

2

9147

4573

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Енергетика сільськогосподарського виробництва)

100

70

1,5

2

9147

4573

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами)

35

1,5

8410

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

50

50

1,5

2

2

10125

8000

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

30

30

1,5

2

2

11087

4158

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса)

30

30

1,5

2

2

10500

4183

Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

30

30

1,5

2

2

10500

4183

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та цивільна інженерія)

25

1,5

2

9213

193

Геодезія та землеустрій

(Геодезія та землеустрій)

90

85

1,5

2

2

12133

6370

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія (Агрономія)

98

60

1,5

2

2

8410

4183

Агрономія

(Агрохімія і грунтознавство)

42

35

1,5

2

2

8410

4183

Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

20

10

1,5

2

2

8410

4183

202

Захист і карантин рослин

(Захист рослин)

75

45

1,5

2

2

9667

4183

Захист і карантин рослин

(Карантин рослин)

50

1,5

2

9667

203

Садівництво та виноградарство (Овочівництво)

25

15

1,5

2

2

8410

4183

Садівництво та виноградарство (Садівництво)

20

15

1,5

2

2

8410

4183

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва)

90

60

1,5

2

2

8367

4183

205

Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології)

40

40

1,5

2

2

9937

5215

Лісове господарство

(Лісове господарство)

100

75

1,5

2

2

12133

6370

Лісове господарство

(Мисливське господарство)

25

25

1,5

2

2

8000

4182,50

206

Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство)

75

75

1,5

2

2

12133

6370

207

Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси та аквакультура)

75

75

1,5

2

2

8367

4183

208

Агроінженерія (Агроінженерія)

200

125

1,5

2

2

9100

4550

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

(Ветеринарна медицина)

250

25

2

2

1,5

12655

4703

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза)

25

2

2

12500

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота (Соціальна робота)

50

50

1,5

2

2

9100

4250

27

Транспорт

275.03

Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

30

30

1,5

2

2

9760

4915* плановий показник

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Галузі знань

Спеціальності (спеціалізації)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість*одного року навчання, грн.

Шифр

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

01

Освіта

015

Професійна освіта (Агрономія)

10

2

4200

015

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)

20

2

4200

015

Професійна освіта (Лісове господарство)

10

2

4200

015

Професійна освіта (Зоотехнології)

10

2

4200

015

Професійна освіта (Економіка)

25

2

4200

015

Професійна освіта (Землевпорядкування та кадастр)

75

2

4200

08

Право

081

Право (Право)

35

1,5

7897* плановий показник

Освітній ступінь «Бакалавр»

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані

обсяги

Нормативні терміни навчання, років

Вартість* одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

03

Гуманітарні науки

035.04

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

50

25

4

5

8700

4350

08

Право

081

Право

75

115

4

5

14500

7584

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

(Економіка підприємства)

100

80

4

4,5

13860

5700

Економіка (Економічна кібернетика)

50

30

4

5

12150

6075

07

Управління та адміністрування

075

Маркетинг

60

60

4

4,5

13860

5700

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

130

90

4

4,5

13860

5700

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

150

140

4

4,5

13860

5700

073

Менеджмент

150

60

4

4,5

13860

5700

10

Природничі науки

101

Екологія

75

75

4

5

11295

5650

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

50

50

4

5

9500

5500

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

50

50

4

5

9500

5500

123

Комп’ютерна інженерія

50

50

4

5

9500

5500

13

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

170

120

4

5

7845

4310

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології)

25

25

4

5

9045

4310

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

150

100

4

5

9045

4310

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50

35

4

5

9045

3940

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

100

50

4

5

1035.045

5180

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

100

100

4

5

9500

5300

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

50

50

4

5

7845

4310

193

Геодезія та землеустрій

90

85

4

5

11295

5650

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

190

120

4

5

7845

3920

202

Захист і карантин рослин

75

50

4

5

7845

3920

203

Садівництво та виноградарство

60

30

4

5

7845

3920

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

125

60

4

5

7845

3920

205

Лісове господарство

135

200

4

5

11295

5650

205

Лісове господарство

(Деревообробні та меблеві технології)

40

40

4

5

8890

5650

206

Садово-паркове господарство

100

60

4

5

11295

5650

207

Водні біоресурси та аквакультура

75

75

4

5

7845

3920

208

Агроінженерія

200

200

4

5

8575

4290

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

250

4

12255

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

50

50

4

5

8500

4250

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

25

25

4

5

8500

4250

27

Транспорт

275.03

Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

100

100

4

5

9900

4955* плановий показник

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій