План роботи кафедри за програмою "Голосіївська ініціатива - 2020"

ПЛАН

роботи кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води щодо реалізації заходів у 2017-18 н.р. і на 2018 р. за програмою розвитку університету «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА - 2020»

 

№ заходу

Зміст заходу

Відповідальні

Спосіб виконання

Термін виконання

Напрям 1. Активізація міжнародної діяльності

1.1

Розробити навчальні посібники з хімічних дисциплін для навчання студентів-іноземців

Войтенко Л.В.

Прокопчук Н.М.

Лаврик Р.В.

Савченко Д.А.

Копілевич В.А.

У відповідності до програм підготовки; за потреби англійською або російською та українською мовами

Протягом 2017-2018  року

1.2

Інтенсифікувати наукові  публікації у міжнародних виданнях, що входять до науко метричних баз даних типу Scopus

Войтенко Л.В.

Прокопчук Н.М.

Лаврик Р.В.

Савченко Д.А.

Ущапівська Т.І.

Копілевич В.А.

Максін В.І.

Галімова В.М.

Суровцев І.В.

За запрошеннями міжнародних наукових видань, а також самостійний пошук за напрямом виконання наукової роботи

Протягом 2017-2018  року

1.3

Провести аналіз стану базової хімічної підготовки студентів ОКР „Бакалавр” в розрізі спеціальностей «Ветеринарна медицина», «Агрономія» для порівняння з нормативами університетів США, ЄЕС та досвідом дослідницьких університетів України і розробити пропозиції вдосконалення навчальних планів університету з урахуванням вимог міжнародної акредитації;

Уніфікувати критерії хімічної навчальної підготовки студентів до міжнародних вимог.

Войтенко Л.В.

Прокопчук Н.М.

Савченко Д.А.

Лаврик Р.В.

За навчальними планами дослідницьких університетів

Січень-лютий 2018 р.

1.4

Скласти заявку на участь у грантовій програмі ЄС HORIZONT 2020

Войтенко Л.В.

Прокопчук Н.М.

Савченко Д.А.

Копілевич В.А.

Оформлення запиту за умовами програми

2018 р.

Напрям 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ

Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу

2.1.1

Для підвищення ефективність заходів щодо контролю за забезпеченням належної якості надання освітніх послуг організувати і провести:

-   анкетування студентів щодо якості надання освітніх послуг з хімічних дисциплін;

-   взаємовідвідування занять на кафедральному рівні;

-   відкриті заняття НПП кафедри

Войтенко Л.В.

Прокопчук Н.М.

Лаврик Р.В.

Савченко Д.А.

Ущапівська Т.І.

Копілевич В.А.

Максін В.І.

Галімова В.М.

ПанчукТ.К.

Абарбарчук Л.М.

-      Розробити перелік питань до анкет

-      Скласти  графік взаємовідвідувань занять на 1 семестр 2017-2018 н.р.

-      Скласти  графік відкритих занять  на 2 семестр 2017-2018 н.р.

 

грудень 2017 р.

 

 

вересень 2017 р.

 

січень 2018 р.

2.1.2

Провести  І  етап Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії 2017-2018 н.р.

Абарбарчук Л.М.

Галімова В.М.

 

Абарбарчук Л.М.

Прокопчук Н.М.

Савченко Д.А.

 

-        Організувати роботу наукового студентського гуртка «Хімічна олімпіада» 

-        Розробити завдання і провести оцінювання рівня підготовки студентів-учасників І етапу олімпіади

Жовтень 2017 р - травень 2018 р.

2.1.3

Провести  ІІ  етап Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії 2017-2018 н.р.

Копілевич В.А.

Абарбарчук Л.М.

Савченко Д.А.

Прокопчук Н.М.

Войтенко Л.В.

Лаврик Р.В.

Ущапівська Т.І.

Галімова В.М.

 

-      Організувати роботу журі для проведення дистанційного і стаціонарного конкурсів

-      Розробити конкурсні завдання

Січень – лютий 2018

 

 

 

Березень 2018

Мета 2.2. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, використання інформаційних та інтерактивних технологій

2.2.1

Для забезпечення якості хімічної підготовки студентів розробити та видати у 2017 -2018 н. році  навчально-методичні матеріали:

 

 

 

 

Підручники

1)         Неорганічна хімія. Вибрані розділи курсу для навчання за спеціальністю «ВетСанЕкспертиза»

2)         «Біоконверсія відходів» для спеціальності 162 – «Біотехнологія і біоінженерія»

 

3)         1) Підручник «Фізико-хімічні методи аналізу»

 

 

Навчальні посібники і лабораторні практикуми

4)         Навчальний посібник «Хімія: неорганічна та аналітична» Ч. 1 для друга вища освіта «Агрономія»

5)         Навчальний посібник «Хімія: органічна та фізколоїдна» Ч. 2 для друга вища освіта «Агрономія»

6)         «Неорганічна і аналітична хімія»  Посібник для навчання за спеці-альністю «Агрономія»

7)         «Неорганічна і аналітична хімія»  Лабораторний практикум для нав-чання за спеціальністю «Агрономія»

 

 

8)         «Неорганічна хімія». Лабораторний практикум для навчання за спеціальністю ВСЕ

9)         «Неорганічна хімія».  Лабораторний практикум для навчання за спеціаль-ністю «Ветеринарна медицина»

10)     «Біонеорганічна хімія». 

Лабораторний практикум для навчання за спеціальністю «Ветеринарна медицина»

11)     Навчальний посібник (лабораторний практикум) «Загальна і неорганічна хімія» для студентів спеціальності 162 – «Біотехнологія і біоінженерія»

12)     Навчальний посібник «Гідрохімія»

 

 

13)     Навчальний посібник «Гідрологія»

 

14) Навчальний посібник «Неорганічна хімія» для навчання студентів за спеціальністю «Захист рослин» (англійською мовою)

15) Навчальний посібник (лабораторний практикум) з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів ОКР «Бакалавр» факультету «Захисту рослин, біотехнологій та екології» спеціаль-ності 202 «Захист і карантин рослин».

16) Навчальний посібник (лабораторний практикум)  з дисципліни «Неорганічна хімія» для студентів ОКР «Бакалавр» факультету «Захисту рослин, біотехнологій та екології» спеціальності 202 « Захист і карантин рослин».

17) Навчальний посібник «Неорганічна хімія» для спеціальності «Ветеринарна медицина» ОР «Магістр»

Методичні розробки, вказівки

1)         Робочий зошит з дисципліни Хімія: неорганічна та аналітична для спеціальності 201 - Агрономія

2)          Робочий зошит з дисципліни Хімія: неорганічна та аналітична для спеціальності 201 - Агрономія (заочна форма навчання).

3)         Work book on chemistry: inorganic and analytical for specialty 201 – Agronomy

 

4)         Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для спеціальності 101 – «Екологія» «Неорганічна і біонеорганічна хімія Ч.2»

5)         Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для спеціальності 162 – «Біотехнологія» «Загальна і неорганічна хімія Ч.2»

6)         Workbook on Inorganic Chemistry for  specialty 202 – Plant Protection and Quaranteen

7)         Методичні рекомендації та завдання для виконання самостійних і контрольних робіт з дисципліни «Неорганічна хімія» для студентів ОР «Бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 202 « Захист і карантин рослин» факультету «Захист рослин, біотехнологій та екології»

8)         Методичні рекомендації до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «Неорганічна хімія» для студентів ОКР «Бакалавр» факультету «Захист рослин, біотехнологій та екології» спеціальності 202 – «Захист і карантин рослин».

9)         Методичні рекомендації до виконання лабораторних і самостійних робіт з дисципліни «Біонеорганічна хімія» для студентів ОКР «Бакалавр» факультету «Ветеринарної медицини» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина»

10)     Методичні рекомендації до виконання лабораторних і самостійних робіт з курсу «Аналітична хімія» для студентів ОКР «Бакалавр» факультету «Захисту рослин, біотехнологій та екології» спеціальності 202 « Захист і карантин рослин»

11)      Методичні рекомендації та контро-льні завдання до виконання самос-тійної роботи з дисципліни «Неорга-нічна хімія» для студентів ОР «Бака-лавр» факультету «Захисту рослин, біотехнологій та екології» спеціаль-ності 202 « Захист і карантин рослин»

12)     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для спеціальності 101 – «Екологія» «Неорганічна і біонеорганічна хімія Ч.1»

13)     Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та контрольні завдання для самостійних робіт з дисципліни «Неорганічна хімія» для студентів ОР «Бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 202 « Захист і карантин рослин» факультету «Захист рослин, біотехнологій та екології»

14)     Laboratory book on Inorganic Chemistry for specialty 162 – Biotechnology and bioengineering

15)     Laboratory book on General Chemistry for specialty 162 – Biotechnology and bioengineering

 

Копілевич В.А.

 

 

Копілевич В.А.

Войтенко Л.В.

Савченко Д.А.

Галімова В.М.

Бойко Р.С.

Максін В.І.

Смик С.Ю.

Заславський О.М.

 

 

Савченко Д.А.

Копілевич В.А.

 

Абарбарчук Л.М.

Смик С.Ю.

 

Копілевич В.А.

Савченко Д.А.

Ущапівська Т.І.

Копілевич В.А.

Савченко Д.А.

Прокопчук Н.М.

Ущапівська Т.І.

 

Копілевич В.А.

Лаврик Р.В.

 

Копілевич В.А.

Абарбарчук Л.М.

Ущапівська Т.І.

Копілевич В.А.

Панчук Т.К.

Ущапівська Т.І.

 

Копілевич В.А.

Ущапівська Т.І.

Прокопчук Н.М.

 

Максін В.І.

Лаврик Р.В.

Савченко Д.А.

Прокопчук Н.М.

Войтенко Л.В.,

Прокопчук Н.М.,

Копілевич В.А.

 

 

Панчук Т.К.

Лаврик Р.В.,

Галімова В.М.

Ущапівська Т.І.

 

 

Панчук Т.К.

Лаврик Р.В.,

Галімова В.М.

Ущапівська Т.І.

 

 

 

Копілевич В.А.

Абарбарчук Л.М.

 

 

 

Савченко Д.А.

Копілевич В.А.

Ущапівська Т.І.

Савченко Д.А.

Копілевич В.А.

Ущапівська Т.І.

 

Войтенко Л.В.

Савченко Д.А.

Прокопчук Н.М.

Копілевич В.А.

Ущапівська Т.І.

Прокопчук Н.М.

 

Копілевич В.А.

Ущапівська Т.І.

Прокопчук Н.М.

 

Прокопчук Н.М.,

Войтенко Л.В.,

Копілевич В.А.

Панчук Т.К.

Лаврик Р.В.,

Галімова В.М.

 

 

 

 

 

Панчук Т.К.

Лаврик Р.В.,

Галімова В.М.

Ущапівська Т.І.

 

 

 

Панчук Т.К.

Лаврик Р.В.,

Галімова В.М.

 

 

 

 

Панчук Т.К.

Лаврик Р.В.,

Галімова В.М.

Ущапівська Т.І.

 

 

 

Панчук Т.К.

Лаврик Р.В.,

Галімова В.М.

Ущапівська Т.І.

 

 

 

Копілевич В.А.

Ущапівська Т.І.

Прокопчук Н.М.

 

Панчук Т.К.

Ущапівська Т.І.,

Лаврик Р.В.,

Галімова В.М.

 

 

 

 

 

Прокопчук Н.М.

Лаврик Р.В.,

Копілевич В.А.

Прокопчук Н.М.

Лаврик Р.В.,

Копілевич В.А.

 

Написання і видання за планом університету

 

Написання і видання за планом університету

 

 

Написання і видання за планом університету

 

 

 

 

Написання і видання за планом університету

 

Написання і видання за планом університету

 

Написання і видання за планом університету

 

Написання і видання за планом університету

 

 

 

Написання і видання за планом університету

 

Написання і видання за планом університету

 

Написання і видання за планом університету

 

 

Написання і видання за планом університету

 

 

Написання і видання за планом університету

 

Написання і видання за планом університету

Написання і видання за планом університету

 

 

Написання і видання за планом університету

 

 

 

 

Написання і видання за планом університету

 

 

 

 

 

Написання і видання за планом університету

 

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

 

 

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

 

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

 

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

 

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

 

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

 

 

 

 

 

Написання і видання за планом факультету

 

Написання і видання за планом факультету

 

 

Протягом 2018 року

 

 

Протягом 2018 року

 

 

 

Вересень 2018 року

 

 

 

 

 

Протягом 2018 року

 

 

Протягом 2018 року

 

 

березень-червень 2018  р.

 

 

січень – серпень 2018 р.

 

 

 

 

січень- серпень 2018 р.

 

 

січень- серпень 2018 р.

 

 

січень- серпень 2018 р.

 

 

 

Протягом 2018 року

 

 

 

Вересень 2018 р

 

 

Протягом 2017-18 р.р.

 

Протягом 2018 р.

 

 

 

Протягом 2018 р.

 

 

 

 

 

Протягом 2018 р.

 

 

 

 

 

 

Протягом 2018 р.

 

 

 

 

Протягом 2017 р.

 

 

Протягом 2017 р.

 

 

 

Протягом 2017 р.

 

 

Протягом 2018 року

 

 

 

Протягом 2018 року

 

 

 

Вересень 2017 р.

 

 

Вересень 2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 2017 р.

 

 

 

 

 

 

Вересень 2017 р.

 

 

 

 

 

 

Протягом 2018 р.

 

 

 

 

 

 

Протягом 2018 р.

 

 

 

 

 

 

Протягом 2018 р.

 

 

 

Протягом 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 2018 р.

 

 

Березень 2018 р.

2.2.2

Інтенсифікувати процес наповнення електронного освітнього середовища університету навчально- методичним забезпеченням дисциплін

1)    поповнення депозитарію університету навчально-методичними виданнями 2017 -2018 р.р.

2)    підготовки і атестація  електронних навчальних курсів на базі платформи дистанційного навчання Moodle :

-       Аналітична хімія  «Екологія»

-       Неорганічна хімія «ВСЕ»

 

-       Хімія: неорганічна та аналітична

-       Chemistry: inorganic and analytical

 

-       Гідрологія

 

-       Аналітична хімія (ФЗР, англ..)

 

-       Неорганічна і біонеорганічна хімія (Екологія)

-       Загальна і неорганічна хімія (Біотехнологія, англ..)

-       Неорганічна і біонеорганічна хімія (Екологія, англ.)

-       Біоконверсія (Біотехнологія)

-       Неорганічна хімія (Зах. Рослин)

 

-       Аналітична хімія  (Зах. Рослин)

 

-       Неорганічна хімія  (Зах. Рослин, англ.)

-       Неорганічна хімія (Вет.)

-       Гідрохімія (Зоо)

 

-       Хімія з основами біогеохімії (Екол.)

-       Хімія з основами біогеохімії (Екол., англ.)

-       Неорганічна хімія (Вет., англ.)

 

 

 

 

 

Автори навчально-методичних видань

 

 

 

 

Копілевич В.А.

Копілевич В.А.

Лаврик Р.В.

Савченко Д.А.

Савченко Д.А.

Прокопчук Н.М.

Савченко Д.А.

Прокопчук Н.М.

Прокопчук Н.М.

Савченко Д.А.

Ущапівська Т.І.

 

Лаврик Р.В.

 

Лаврик Р.В.

 

Галімова В.М.

Панчук Т.К.

Копілевич В.А.

Панчук Т.К.

Копілевич В.А.

Прокопчук Н.М.

Савченко Д.А.

Абарбарчук Л.М.

Максін В.І.

Лаврик Р.В.

Войтенко Л.В.

Войтенко Л.В.

 

Войтенко Л.В.

 

 

 

 

Передача матеріалів в базу бібліотеки

 

Реєстрація і атестація на навчально-інформаційному порталі

 

 

 

 

Протягом 2018  року

 

 

Протягом 2017 -18 року

 

 

Червень 2018

Лютий-Жовтень 2018

 

Листопад 2017 р.

Листопад 2017 р.

 

Березень – Квітень 2018 р.

 

Березень – Червень 2018 р.

 

Травень 2018 р.

 

Червень 2018 р.

 

Жовтень 2018 р.

 

Жовтень 2018 р.

Жовтень 2018 р.

 

Червень 2018 р.

 

Жовтень 2018 р.

 

Листопад  2018 р.

Червень 2018 р.

 

Червень 2018 р.

Жовтень 2018 р.

 

Жовтень 2018 р.

 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем сталого сільського розвитку

4.1.1

Забезпечити пошук і розвиток нових напрямів фундаментальних та прикладних досліджень

Максін В.І.

Копілевич В.А

Формування грантової  тематики проведення фундаментальних та прикладних досліджень на  2018 р. відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України

 

2017-2018 р.

4.1.2

Подати заявку на одержання фінансування за грантовою програмою МОН України

 

Копілевич В.А.

Войтенко Л.В.

Пакет документів за встановленим переліком

Квітень-травень 2018 року

4.1.3

Провести підготовку до сертифікації вимірювальної лабортоарії поверхневих, підземних і стічних вод та об’єктів сільськогосподарського використання

Копілевич В.А.

Максін В.І.

Савченко Д.А.

Войтенко Л.В.

Пакет документів за встановленим переліком

Протягом 2018 року

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів

4.2.1

Підготувати і надрукувати не менше 10 наукових статей, у тому числі 70% англійською мовою та у виданнях Scopus

НПП кафедри

Копілевич В.А.

Максін В.І.

Савченко Д.А.

Войтенко Л.В.

Прокопчук Н.М.

Галімова В.М.

Панчук Т.К.

Прокопчук Н.М.

Абарбарчук Л.М.

Ущапівська Т.І.

 

 

Протягом 2018 року

4.2.2

Підготувати заявки на винаходи

Войтенко Л.В.

Прокопчук Н.М.

Лаврик Р.В.

Савченко Д.А.

Ущапівська Т.І.

Копілевич В.А.

Максін В.І.

Галімова В.М.

Суровцев І.В.

Абарбарчук Л.М.

Подання за фінансування університету

Протягом 2017- 2018 року

4.2.3

Підготувати та надрукувати  не менше 10 тез доповідей наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня

НПП кафедри

 

 

 

 

Протягом 2017- 2018  року

4.2.4

Розробити та надрукувати наукові монографії:

1)      «Фосфати регульованої структури і властивостей»

 

 

 

 

 

 

2)      «Наноаквацитрати в ентомологічних технологіях»

 

 

Копілевич В.А.

Прокопчук Н.М.

Войтенко Л.В.

Ущапівська Т.І.

Савченко Д.А.

Лаврик Р.В.

Абарбарчук Л.М.

 

Мороз М.С.,

Максін В.І.,

Каплуненко В.Г.

 

 

Видання разом з КНУ імені Тараса Шевченка

 

 

 

 

 

Протягом 2018 року

(розробка)

 

 

 

 

 

 

Протягом 2018 р.

           

 

План розглянуто і схвалено на засіданні кафедри       9 листопада 2017 р.

 

sites/default/files/u158/plan_2017-2018_golosiyivskainiciativa_2020.pdf

План роботи кафедри на 2016 рік.pdf

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook