Відділ внутрішнього аудиту

Тел.: 527-81-91

Електронна пошта: [email protected]

Начальник:
Журбенко Сергій Миколайович

 

       Відділ внутрішнього аудиту є структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету. 
     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, наказами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями і наказами ректора Університету, статутом Університету, Положенням про відділ внутрішнього аудиту НУБіП України.

Основними завданнями відділу внутрішнього аудиту є:

  • проведення аудиту бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності, результативності діяльності, економності та ефективності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, які перебувають у власності та користуванні Університету, його відокремлених і структурних підрозділах;
  • проведення перевірок виконання наказів і розпоряджень Університету з фінансових питань, надходження та витрачання коштів, матеріальних цінностей, стану і достовірності бухгалтерського обліку, дотримання і виконання умов договорів;
  • надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету в здійсненні контролю за збереженням майна та цільовим використанням грошових коштів.


 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015