Співробітники кафедри

Завідувач кафедри
Білоус Андрій Михайлович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Лісівничої академії наук України

Викладає дисципліни "Моніторинг та інвентаризація лісів, "Лісова таксація". Наукові інтереси пов'язані із моделюванням мортмаси лісових насаджень, оцінкою екосистемних функцій лісів.

Google Scholar Citations

 

Професор
Василишин Роман Дмитрович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник Сторожинецького лісового технікуму (2000) та лісогосподарського факультету ННІ лісового і садово-паркового господарства Національного аграрного університету (2004).

Доктор сільськогосподарських наук (2014). Академік Лісівничої академії наук України (2016). Лауреат Державної премії Президента України для молодих вчених (2014) та іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених (2016, 2017). Відмінник освіти України (2021).

Автор і співавтор понад 350 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 7 наукових брошур, 21 монографія, 5 нормативно-виробничих довідників та понад 80 патентів і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації та здійснюють підготовку дисертацій 5 аспірантів та 1 докторант.
Нагороджений почесною грамотою Державного комітету лісового господарства України (2008), іменним годинником Голови Державного комітету лісового господарства України (2010), подякою МОН України (2015), подякою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2018), Грамотою МОН України (2019), Почесною грамотою МОН України (2020), Грамотою Верховної Ради України (2020).

Дисципліни за викладання яких є відповідальним: Економіка садово-паркового господарства, Економіка лісового господарства, Лісова біоенергетика, Екосистемні функції лісів, Методологія та організація досліджень лісових екосистем.

Scopus

 

Професор
Миронюк Віктор Валентинович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук

Викладає дисципліни "Лісова таксація", "Моделювання продуктивності лісів". Досліджує методи поєднання даних супутникової зйомки та натурної таксації під час обліку лісів.

Google Scholar Citations

 

Доцент
Матушевич Любов Миколаївна

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук (2021), доцент. Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2019).

Автор і співавтор понад 120 наукових та науково-методичних і навчально-методичних праць, серед яких 7 монографій, 2 нормативно-виробничих довідника, 2 авторських свідоцтва, 2 наукові рекомендації.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Інвентаризація садово-паркових об’єктів (СПГ), Лісовпорядкування (ЛГ), Спеціальні види таксації та впорядкування лісів (ЛГ маг).

Наукові інтереси пов’язані з вивченням продуктивності, надземної фітомаси, первинної продукції основних лісотвірних порід Східного Полісся України та прогнозом її динаміки.

 

Google Scholar Citations

 

Доцент
Домашовець Галина Степанівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Лісівничої академії наук України.

Автор і співавтор понад 85 наукових та науково-методичних і навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії, 2 нормативно-виробничих довідника.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Менеджмент на деревообробних підприємствах, Маркетинг в деревообробній галузі, Економіка лісового господарства, Економіка деревообробної галузі, Контролінг в деревообробній галузі, Біологічна продуктивність лісів та її компоненти.

Google Scholar Citations

 

 

Доцент
Кравець Павло Васильович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (1992). Академік Міжнародної академії інформатизації (2012). Член-кореспондент лісівничої академії наук (2010). Відмінник освіти України (2008). Відмінник лісового господарства (2014).

Автор і співавтор понад 120 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 монографій.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Економіка лісового господарства (ЛГ), Forest Ecosystem Services (ЛГ Маг).

 

 

Доцент
Бала Олександр Петрович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2004). Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2011).

Автор і співавтор понад 65 наукових та 25 навчально-методичних праць, у тому числі 5 монографій.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Бухгалтерський облік в лісовому господарстві, Основи обліку та аудиту на деревообробних підприємствах, Бухгалтерський облік в садово-парковому господарстві, Організація деревообробного виробництва та Методологія та організація досліджень лісових екосистем.

Google Scholar Citations

 

Доцент
Лащенко Андрій Григорович

Тел.: (098) 279-34-63

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2004), доцент.

Автор і співавтор понад 35 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 монографій, 2 навчальних посібників, колективної монографії у міжнародному виданні за наукометричною базою даних Scopus.

Зовнішньоекономічна діяльність в лісовому комплексі (ЛГ Маг), Зовнішньоекономічна діяльність на деревообробних підприємствах (ТД Маг), Організація виробництва у СПГ (СПГ Бак), Організація лісогосподарського виробництва (ЛГ Бак).

 

Доцент
Терентьєв Андрій Юрійович

Тел.: (044) 527-81-53

Кандидат сільськогосподарських наук (2010).

Автор і співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 4 монографій, 2 нормативно-виробничих довідників.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Обчислювальна інформатика і програмування (ТД), Інформаційні технології в лісовому господарстві (ЛГ), ГІС-технології у лісовому господарстві (ЛГ).

Google Scholar Citations

 

Доцент
Павліщук Оксана Петрівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат економічних наук (2007), доцент.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Менеджмент лісових ресурсів (ЛГ маг), Лісова політика (ЛГ маг, ТД маг), Менеджмент у садово-парковому господарстві (СПГ маг).

Автор і співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій, 2 навчальних посібників, 2 підручників та 1 довідника.

 

Доцент
Лакида Іван Петрович

Тел.: (044) 527-81-53; моб. тел.: (067) 771-68-18

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2012 р.).

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 5 монографій та 4 наукових брошур, з яких 3 іноземною мовою.

Відповідальний за викладання дисципліни "Економіка деревообробної галузі".

Google Scholar Citations

Scopus

 

Доцент
Свинчук Віктор Адамович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2006), доцент (2011), член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2017).

Автор і співавтор близько 70 наукових і навчально-методичних праць.

Відповідальний за викладання дисципліни "Біометрія". Наукові інтереси пов’язані з вивченням таксаційної будови, сортиментної і товарної структури лісових насаджень України, в тому числі які ростуть в умовах урбанізованого середовища та зони відчуження.

 

Google Scholar Citations

 

Доцент
Блищик Володимир Іванович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2014).

Автор і співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 6 монографій і нормативно-виробничих довідників.

Викладає дисципліни "Управління лісогосподарським виробництвом" (ОС Магістр), "Лісовпорядкування" (ОС Бакалавр), "Лісова таксація" (ОС Бакалавр).

Scopus

Google Scholar Citations

 

 

Доцент
Ковалевський Сергій Сергійович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2016).

Автор і співавтор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни "Обчислювальна математика і програмування" (ОС Бакалавр), "Інформатика" (ОС Бакалавр), "Маркетинг в деревообробній галузі (ОС Бакалавр).

Google Scholar Citations

 

 

Доцент
Леснік Олександр Миколайович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2017).

Автор і співавтор понад 55 наукових праць.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Таксація лісу (ЛГ), Лісовпорядкування (ЛГ), Біометрія (ЛГ), Інвентаризація садово-паркових об’єктів (СПГ).

 

 

Старший викладач
Дячук Петро Петрович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

 Доктор філософії зі спеціальності 205 - Лісове господарство (2022)

Наукові інтереси пов'язані з інвентаризацією лісових ресурсів технологіями дистанційного зондування Землі.

 

Науковий співробітник НДР
Мацала Максим Станіславович

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор філософії зі спеціальності 205 - Лісове господарство (2022) 
Автор і співавтор 20 наукових праць.
Наукові інтереси пов'язані з екологією природних порушень у лісах та їхнім впливом на екосистемні послуги, особливостями поведінки штучних радіонуклідів в екосистемах молодняків Чорнобильської зони відчуження.
 

Науковий співробітник НДР
Ковбаса Ярослав Володимирович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2016).

Молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії комплексного обліку лісосировинних ресурсів та лісокористування, головний метролог науково-організаційного відділу науково-дослідної частини Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Таксація лісу (ЛГ).

Автор і співавтор понад 27 наукових праць. Тематика наукових досліджень пов’язана з оцінюванням мортмаси та фітомаси березових лісів Українського Поліссята розробкою нормативно-довідкових матеріалів для визначення депонованого вуглецю i накопиченоi eнергii.

 

 

Завідувач лабораторії / Аспірант
Макаревич Анатолій Миколайович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

 

Завідувач лабораторії
Сошенська Тетяна Михайлівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

 

 

 

 
 

Лаборант
Кучер Євгенія Іванівна

Тел.: (044) 527-65-23

 

Аспірант денної форми навчання
Горбік Наталія Валеріївна

Тел.: (044) 527-81-53

 

Аспірант денної форми навчання (2019 р.)
Задорожнюк Роман Михайлович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

 

Аспірант денної форми навчання (2019 р.)
Бур'янчук Максим Миколайович

Тел.: 044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

 

Аспірант денної форми навчання (2021 р.)
Федина Катерина Романівна

Тел.: 044 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook