Співробітники кафедри

Завідувач кафедри, військовослужбовець Збройних Сил України.
Білоус Андрій Михайлович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук, професор. Член-кореспондент Лісівничої академії наук України.

Викладає дисципліни: "Моніторинг та інвентаризація лісів, "Лісова таксація".

Наукові інтереси пов'язані із моделюванням мортмаси лісових насаджень, оцінкою екосистемних функцій лісів.

Здійснює підготовку здобувачів ступеня доктор філософії, керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Researcher ID: https://publons.com/researcher/AAA-5777-2019/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5XyokvMAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5961-300X

 

Професор
Василишин Роман Дмитрович

Тел.: (044) 527-85-28

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук (2014), професор (2020). Академік Лісівничої академії наук України (2016), Лауреат Державної премії Президента України для молодих вчених (2014) та іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених (2016, 2017), Відмінник освіти України (2021).

Працює на кафедрі з 2005 року.

Нагороджений Почесною грамотою Державного комітету лісового господарства України (2008), іменним годинником Голови Державного комітету лісового господарства України (2010), подякою МОН України (2015), подякою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2018), Грамотою МОН України (2019), Почесною грамотою МОН України (2020), Грамотою Верховної Ради України (2020).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Економіка садово-паркового господарства»; ОС «Магістр»: «Методологія та організація дослідження лісових екосистем», «Глобальні кліматичні зміни та низьковуглецевий розвиток»; ОНС «Доктор філософії»: «Наукові основи раціонального використання лісових ресурсів», «Екосистемні функції лісів», «Лісова біоенергетика».

Наукові інтереси пов’язані з розробкою теоретичних та практичних основ лісової біоенергетики в Україні, моделюванням біопродуктивності та оцінкою екосистемних функцій лісів Українського Полісся та Карпат.

Автор та співавтор понад 350 наукових та навчально методичних публікацій. Зокрема понад 100 статей, 23 монографії, 2 навчальних підручників та посібників, 30 розробок методичного характеру та понад 80 охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності. Під керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Голова спеціалізованої вченої ради Д26.004.09 Національного університету біоресурсів і природокористування України, Заступник Голови галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт, дисертацій рівня доктора філософії та консультант докторантів.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194235283

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/575454

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vDBfN8kAAAAJ&hl=en

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7268-8911

Файл CV: Роман ВАСИЛИШИН

 

Професор, т.в.о. завідувача кафедри
Миронюк Віктор Валентинович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук (2019), професор (2022).

Працює на кафедрі з 2006 року.

Нагороджений: Премія Верховної Ради України молодим ученим (2020), Стипендіат програми академічних обмінів імені Фулбрайта (2021, Лісова Служба США).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Лісова таксація»; ОС «Магістр»: «Інвентаризація та моніторинг лісів», «Forest Inventory and Mapping», «Моделювання продуктивності лісів».

Наукові інтереси пов’язані з питаннями застосування технологій дистанційного зондування Землі та ГІС для моніторингу лісів.

Автор та співавтор наукових публікацій (70 статей, 5 монографій), навчальних посібників (2) та розробок методичного характеру (20).

Член спеціалізованої вченої ради Д26.004.09 Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Здійснює підготовку здобувачів ступеня доктор філософії, керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188721115

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-5963-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=n1O9LwwAAAAJ&hl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5961-300X

Файл CV: Віктор МИРОНЮК

 

Доцент
Матушевич Любов Миколаївна

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук (2021), доцент (2011). Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2019).

Працює на кафедрі з 1993 року.

 

Нагороджена Подякою Державного комітету лісового господарства України (2010), Почесною грамотою НУБіП України (2015, 2016), Пам’ятною медаллю «Чарівна сила України» Всеукраїнською громадською організацією «Спілка ветеранів та працівників силових структур України «Звитяга» (2019).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Інвентаризація садово-паркових об’єктів»; «Лісовпорядкування»; ОС «Магістр»: «Спеціальні види впорядкування лісів».

Наукові інтереси пов’язані з вивченням продуктивності, надземної фітомаси, первинної продукції основних лісотвірних порід України та прогнозом її динаміки.

Автор і співавтор понад 120 наукових та науково-методичних і навчально-методичних праць, серед них: 2 статті у міжнародній базі даних Scopus/Wos, 35 статей у наукових фахових виданнях, 8 монографій, 2 нормативно-виробничих довідника, 2 авторських свідоцтва, 2 наукові рекомендації та ін.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт, дисертацій рівня доктор філософії та консультант докторанта.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58572752600

Researcher ID:  https://www.webofscience.com/wos/author/record/37897237

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=zFe_5gsAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7282-3215

Файл CV: Любов МАТУШЕВИЧ

 

 

Доцент
Домашовець Галина Степанівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2009), доцент (2012). Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2018).

Працює на кафедрі з 2006 року.

Нагороджена Подякою Державного агентства лісових ресурсів України (2021), Подякою Національного університету біоресурсів і природокористування України (2014), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2019), Почесною грамотою Товариства лісівників України (2023).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Економіка лісового господарства», «Економіка садово-паркового господарства», «Лісове підприємництво», «Підприємництво в садово-парковому господарстві», «Маркетинг в деревообробній галузі», «Менеджмент на деревообробних підприємствах».

Наукові інтереси пов’язані з питаннями дослідження біотичної продуктивності лісів та економічної ефективності лісогосподарювання.

Автор і співавтор понад 110 науково-методичних праць, серед них: 4 монографії, 2 нормативно-виробничих довідника, 3 навчально-методичних посібники, 2 статті у міжнародній базі даних Scopus, 25 статей у наукових фахових виданнях; понад 30 навчально-методичних розробок та ін.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57561024700

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9cw5SHMAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7483-8979

Файл CV: Галина ДОМАШОВЕЦЬ

 

 

Доцент
Бала Олександр Петрович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2005), доцент (2008). Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2011), Стипендіат Кабінету Міністрів України молодих учених (2007-2008).

Працює на кафедрі з 2001 року.

Нагороджений Подякою Міністерства аграрної політики України (2009); Почесною грамотою Національного університету біоресурсів і природокористування України (2015); Іменним годинником Голови Державного комітету лісового господарства України (2013); Подякою Голови Товариства лісівників України (2022), Подякою Генерального директора ДП «Ліси України» (2023).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Організація деревообробного виробництва», «Основи обліку та аудиту на деревообробних підприємствах»; «Основи обліку у лісовому господарстві»; «Основи обліку у садово-парковому господарстві»; ОС «Магістр»: «Методологія та організація дослідження лісових екосистем».

Наукові інтереси пов’язані з питаннями моделювання росту деревостанів; прогнозу росту та актуалізації таксаційних показників; оцінки впливу на довкілля, наближеного до природи лісівництва.

Автор і співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед них: 5 монографій, 2 нормативно-довідкове видання, 1 свідоцтво на авторське право. 2 науково-методичні рекомендації, 8 статтей у міжнародних базах даних Scopus/WoS, під керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт, дисертацій рівня доктора філософії.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57414480000

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1447392

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=kOPwQsYAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6538-8876

Файл CV: Олександр БАЛА

 

Доцент
Лащенко Андрій Григорович

Тел.: роб.: (044) 527-81-53; моб.: (098) 279-34-63

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2004), доцент (2007).

Працює на кафедрі з 2001 року.

Нагороджений: Подяка Національного університету біоресурсів і природокористування України (2013), Подяка Міністерства освіти України (2014), Подяка Державного агентства лісових ресурсів України (2015; 2021), Подяка Київського Міського Голови (2016).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Організація лісогосподарського виробництва», «Організація виробництва в СПГ»; ОС «Магістр»: «Зовнішньоекономічна діяльність в лісовому секторі»; «Зовнішньоекономічна діяльність на меблевих підприємствах».

Наукові інтереси пов’язані з питаннями оцінки впливу на довкілля та маркетингово-збутової діяльності лісогосподарських підприємств.

Автор і співавтор понад 50 науково-методичних праць, серед них: 4 монографії, нормативно-довідкове видання, Національний стандарт України, колективна книга, 3 навчально-методичних посібники, 2 статті у міжнародній базі даних Scopus, 14 статей у наукових фахових виданнях; 17 навчально-методичних розробок.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57561024600

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/T-4297-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=SqcautkAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7638-6400

Файл CV: Андрій ЛАЩЕНКО

 

 

Доцент
Терентьєв Андрій Юрійович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2010), доцент (2015).

Працює на кафедрі з 2004 року.

Нагороджений: Почесна грамота Національного університету біоресурсів і природокористування України (2017), Подяка Київського міського голови (2020), Почесна грамота Державного агентства лісових ресурсів України (2023).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Інформаційні технології в лісовому господарстві», «Обчислювана математика і програмування»; ОС «Магістр»: «ГІС-технології в лісовому господарстві».

Наукові інтереси пов’язані з питаннями моделювання росту деревостанів; прогнозу росту та актуалізації таксаційних показників; оцінки впливу на довкілля, наближеного до природи лісівництва.

Автор і співавтор понад 60 науково-методичних праць, серед них: 4 монографії, 2 нормативно-виробничих довідника, 7 статей у міжнародній базі даних Scopus, 45 статей у наукових фахових виданнях; понад 10 навчально-методичних розробок та ін.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт, дисертацій рівня доктора філософії.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218293808

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/T-1189-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=7UKhBbUAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9845-3638

Файл CV: Андрій ТЕРЕНТЬЄВ

 

Доцент
Павліщук Оксана Петрівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат економічних наук (2008), доцент (2015).

Працює на кафедрі з 2008 року.

Нагороджена Почесною грамотою Національного університету біоресурсів і природокористування України (2018), Подякою Державного агентства лісових ресурсів України (2021).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Магістр»: «Лісова політика», «Менеджмент лісових ресурсів», «Менеджмент у садово-парковому господарстві».

Наукові інтереси пов’язані з питаннями відповідального ведення лісового та садово-паркового господарства за умов ринкової економіки та зростання глобальних екологічних загроз.

Автор і співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, 2 монографій, 24 статей, 3 навчальних посібників, 3 практичних посібників, 2 підручників, 1 довідника.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58573482000

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/S-8894-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jH5hgeIAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6747-3177

Файл CV: Оксана ПАВЛІЩУК

 

 

 

Доцент
Лакида Іван Петрович

Тел.: (044) 527-81-53; моб. тел.: (067) 771-68-18

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2012 р.).

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 5 монографій та 4 наукових брошур, з яких 3 іноземною мовою.

Відповідальний за викладання дисципліни "Економіка деревообробної галузі".

Google Scholar Citations
Scopus
Curriculum Vitae

 

Доцент
Свинчук Віктор Адамович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2006), доцент (2011). Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2017).

Працює на кафедрі з 2003 року.

Нагороджений: Грамота Верховної Ради України (2020), Подяка Міністерства освіти і науки України (2018), Подяка Державного агентства лісових ресурсів України (2017).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Біометрія», «Лісова таксація».

Наукові інтереси пов’язані з вивченням таксаційної будови, сортиментної й товарної структури лісових насаджень України та розробленням відповідних лісотаксаційних нормативів для потреб лісової галузі.

Автор і співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, 4-х нормативно-довідкових видань, одного навчального посібника, 27 статей у наукових фахових виданнях і міжнародних базах даних Scopus/WoS, 30 розробок методичного характеру, 15 авторських свідоцтв і патентів.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57253945100

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HLX-7445-2023

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LiLM9vcAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-8057-0905

Файл CV: Віктор СВИНЧУК

 

Доцент
Блищик Володимир Іванович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2014), доцент (2021).

Працює на кафедрі з 2015 року.

Нагороджений іменним годинником Голови Державного комітету лісового господарства України (2010).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Лісовпорядкування»; ОС «Магістр»: «Управління лісогосподарським виробництвом».

Наукові інтереси пов’язані з моделюванням продуктивності соснових лісів на самозалісених землях і оцінюванням їх екосистемних функцій.

Автор і співавтор понад 70 наукових та науково-методичних праць, із яких: 8 статей у наукових журналах, які індексується у Scopus, 5 монографій, 11 статей у наукових фахових виданнях України тощо.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202309773

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/T-1148-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=93b1uhUAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5440-3142

Файл CV: Володимир БЛИЩИК

 

Доцент
Ковалевський Сергій Сергійович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2016), доцент (2021).

Працює на кафедрі з 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою НУБіП України (2020), Подякою МОН України (2021), Почесною грамотою Товариства лісівників України (2021).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Інформатика», «Інформаційні технології в СПГ», «Обчислювальна математика і програмування».

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням біотичної продуктивності лісів, фітомаси, вуглецедепонування, киснепродуктивності.

Автор і співавтор понад 40 наукових та навчально методичних публікацій. Зокрема понад 20 статей, з яких 9 статей у міжнародних базах даних Scopus/WoS, 3 монографії.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56545750900

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-8055-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pIcvmRMAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6498-7794

Файл CV: Сергій КОВАЛЕВСЬКИЙ

 

Доцент
Леснік Олександр Миколайович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2017), доцент (2023).

Працює на кафедрі з 2015 року.

Нагороджений Подякою Державного агентства лісових ресурсів України (2020), Подякою НУБіП України (2021), Подякою ДП «Ліси України» (2023).

Забезпечує викладання навчальних дисциплін: ОС «Бакалавр»: «Лісова таксація», «Лісовпорядкування».

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням особливостей росту та фізіологічної стійкості насаджень.

Автор і співавтор понад 60 наукових та навчально методичних публікацій. Зокрема понад 15 статей, 1 монографії, 2 довідників, 3 розробки методичного характеру та понад 10 охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності.

Керівник випускних бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.

Науковий профіль:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57254406700

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/IAR-8538-2023

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ieo3CLMAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4287-3454

Файл CV: Олександр ЛЕСНІК

 

 

Старший викладач
Слива Олександр Анатолійович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2021).

Наукові інтереси пов’язані з питаннями дослідження біотичної продуктивності лісів.

 

Науковий співробітник НДР
Ковбаса Ярослав Володимирович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2016).

Молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії комплексного обліку лісосировинних ресурсів та лісокористування, головний метролог науково-організаційного відділу науково-дослідної частини Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Таксація лісу (ЛГ).

Автор і співавтор понад 27 наукових праць. Тематика наукових досліджень пов’язана з оцінюванням мортмаси та фітомаси березових лісів Українського Поліссята розробкою нормативно-довідкових матеріалів для визначення депонованого вуглецю i накопиченоi eнергii.

 

 

Завідувач навчальної лабораторії, аспірант денної форми навчання (2020 р.)
Макаревич Анатолій Миколайович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Працює на кафедрі з 2020 року.

Забезпечує організацію навчального процесу. Основними завданнями є оновлення лісотаксаційної інструментальної бази, надання консультаційної допомоги кафедрам лісогосподарського факультету з питань обробки лісівничої інформації.

Співавтор розробок методичного характеру.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58959162600

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JZE-3732-2024

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yxwubiQAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9448-3028

 

 

Завідувач лабораторії
Сошенська Тетяна Михайлівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Працює на кафедрі з 2020 року.

Забезпечує організацію навчального процесу, здійснює контроль за службовою документацією. Відповідає за роботу навчально-науково-виробничої лабораторії "Лісового менеджменту і комп'ютерних технологій та навчальної лабораторії ”Економіки та менеджменту лісового господарства".

 

 

 

 

Лаборант
Кучер Євгенія Іванівна

Тел.: (044) 527-85-23

Працює на кафедрі з 1975 року.

Забезпечує збереження та належний стан навчальних посібників, обладнання, документації.

 

Старший лаборант, аспірант денної форми навчання (2022 р.)
Бондар Геннадій Сергійович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Забезпечує функціональність комп’ютерної техніки в навчальних лабораторіях та відповідає за її збереження та інших фондів у належному стані.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_xXMNDwAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0286-3507

 

 

Науковий співробітник НДР
Задорожнюк Роман Михайлович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор філософії за спеціальністю 205 - «Лісове господарство» (2023 р.).

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=bwJR0aEAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5zSvEB7Dv9dbsVYyCnQ9-2YDmONCT9fy1wmCxqIuaCFulshY0IprxrJQShPTPRodqYwj5bMqXpUNHfCxJNeqvK9JERrzGq8kMU8J2YqfRxWtnoo0PxPKGpXqA5q3JNeKu080fi

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6746-9733

 

Аспірант денної форми навчання (2019 р.), військовослужбовець Збройних Сил України.
Бур'янчук Максим Миколайович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Researcher ID: https://publons.com/researcher/4325059/maksym-burianchuk/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rJe7rusAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8460-8088

 

Аспірант денної форми навчання (2023 р.)
Одруженко Андрій Ігорович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JLD-4631-2023

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9sHJRCYAAAAJ&hl=uk&authuser=2

ORCID: https://orcid.org/0009-0000-2901-0630

 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook