Співробітники кафедри

 

Завідувач кафедри
Білоус Андрій Михайлович

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Лісівничої академії наук України

Викладає дисципліни "Моніторинг та інвентаризація лісів, "Лісова таксація". Наукові інтереси пов'язані із моделюванням мортмаси лісових насаджень, оцінкою екосистемних функцій лісів.

Google Scholar Citations

 

Професор
Лакида Петро Іванович

Тел.: (044) 527-85-28

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, академік Лісівничої академії наук України та Міжнародної академії інформатизації, директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Провідний вчений української школи таксаторів з теорії, методики і практики оцінки й моделювання біотичної продуктивності лісів, компонентів фітомаси та депонованого в ній вуглецю.

Автор 450 наукових і науково-методичних праць (з них 55 монографій, брошур, нормативних довідників).

Під його керівництвом захищено 29 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

Google Scholar Citations

Scopus

 

 

Професор
Карпук Анатолій Іванович

Тел.: (044) 527-81-53

Доктор економічних наук (2013).

Директор ВП НУБіП України “Боярська лісова дослідна станція”. Заслужений лісівник України (2004). Автор і співавтор понад 60 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Економіка та організація лісового комплексу (ОЛК).

 

 

Професор
Василишин Роман Дмитрович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Випускник Сторожинецького лісового технікуму (2000) та лісогосподарського факультету ННІ ЛіСПГ Національного аграрного університету (2004).

Доктор сільськогосподарських наук (2014). Академік Лісівничої академії наук України (2016). Лауреат Державної премії Президента України для молодих вчених (2014) та іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених (2016, 2017).

Автор і співавтор понад 220 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 7 наукових брошур, 11 монографій, 2 нормативно-виробничих довідників та 19 патентів і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію та здійснюють підготовку дисертацій 2 аспіранти та 1 докторант.

Нагороджений почесною грамотою Державного комітету лісового господарства України (2008), іменним годинником Голови Державного комітету лісового господарства України (2010), подякою МОН України (2015), подякою Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2018).

Дисципліни за викладання яких є відповідальним: Економіка садово-паркового господарства (СПГ), Економіка лісового господарства (ЛГ), Лісова біоенергетика (ЛГ Маг).

Scopus

 

Професор
Гірс Олександр Анатолійович

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Лісівничої академії наук України, відмінник лісового господарства України.

Відповідальний за викладання дисциплін: "Лісовпорядкування" (ЛГ бак), "Спеціальні види впорядкування лісів" (ЛГ маг) та " Спеціальні види лісовпорядкування та лісової таксації " (ЛГ маг).

Автор і співавтор  150 наукових та науково-методичних праць, серед яких підручник з грифом МОН "Лісовпорядкування".

Під його керівництвом підготовлено 4, у т. ч. захищено 3 кандидатських дисертації.

Наукові інтереси пов’язані з рекреаційним використанням лісів, товарною структурою деревостанів, обґрунтуванням стиглостей лісу та віку головної рубки лісоутворювальних порід України.

Google Scholar Citations

 

Доцент
Кравець Павло Васильович

Тел.: (044) 527-81-53; моб. (+38) 067 502 38 45

Електронна пошта: [email protected] [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (1992). Академік Міжнародної академії інформатизації (2012). Член-кореспондент лісівничої академії наук (2010). Відмінник освіти України (2008). Відмінник лісового господарства (2014).

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 монографій.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Економіка лісового і садово-паркового господарства (ЛГ), Економіка лісокористування (ЛГ Маг).

 

 

Доцент
Домашовець Галина Степанівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Доцент, кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Лісівничої академії наук України.

Автор і співавтор понад 85 наукових та науково-методичних і навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії, 2 нормативно-виробничих довідника.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Менеджмент на деревообробних підприємствах, Маркетинг в деревообробній галузі, Економіка лісового господарства, Економіка деревообробної галузі, Контролінг в деревообробній галузі, Біологічна продуктивність лісів та її компоненти.

Google Scholar Citations

 

 

Доцент
Оборська Алла Едуардівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2012).

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Організація лісогосподарського виробництва (ЛГ), Організація деревообробного виробництва (ТД, ДМТ), Планування лісогосподарського виробництва (ЛГ маг), Планування на підприємствах деревообробної і меблевої промисловості (ДМТ маг).

Автор і співавтор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

 

Доцент
Бала Олександр Петрович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2004). Член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2011).

Автор і співавтор понад 50 наукових та 20 навчально-методичних праць, у тому числі 3 монографій.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Бухгалтерський облік в лісовому господарстві, Основи обліку та аудиту на деревообробних підприємствах, Бухгалтерський облік в садово-парковому господарстві.

Google Scholar Citations

 

Доцент
Володимиренко Валентина Миколаївна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2006).

Автор і співавтор 55 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 монографій та 1 нормативно-виробничого довідника.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Інформатика (ЛГ, СПГ), Інформаційні технології в лісовому господарстві", Інформаційні системи в лісовому господарстві (ЛГ Маг).

Google Scholar Citations

 

Доцент
Лащенко Андрій Григорович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2004), доцент.

Автор і співавтор понад 30 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 2 монографій.

Зовнішньоекономічна діяльність в лісовому комплексі (ЛГ Маг, МВА), Зовнішньоекономічна діяльність на деревообробних підприємствах (ТД Маг), Географічні інформаційні системи в лісовому господарстві (ЛГ Маг), Організація лісогосподарського виробництва (ЛГ Бак).

 

Доцент
Терентьєв Андрій Юрійович

Тел.: (044) 527-81-53

Кандидат сільськогосподарських наук (2010).

Автор і співавтор понад 46 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 3 монографій, 2 нормативно-виробничих довідників.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Обчислювальна інформатика і програмування (ТД), Інформаційні технології в лісовому господарстві (ЛГ), Географічні інформаційні системи (ЛГ).

Google Scholar Citations

 

Доцент
Павліщук Оксана Петрівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат економічних наук (2007), доцент.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Менеджмент лісових ресурсів (ЛГ маг), Лісова політика (ТД маг), Менеджмент у садово-парковому господарстві (СПГ маг), Менеджмент і маркетинг у садово-парковому господарстві (СПГ маг), Менеджмент і маркетинг у мисливському господарстві (МГ маг).

Автор і співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій, 1 навчального посібника та 1 довідника.

 

Доцент
Лакида Іван Петрович

Тел.: (044) 527-81-53; моб. тел.: (067) 771-68-18

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2012 р.).

Автор і співавтор понад 60 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 3 монографій та 4 наукових брошур, з яких 3 іноземною мовою.

Відповідальний за викладання дисципліни "Економіка деревообробної галузі".

Google Scholar Citations

Scopus

 

Доцент
Матушевич Любов Миколаївна

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2004), доцент.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальною: Інвентаризація садово-паркових об'єктів (СПГ), Лісовпорядкування (ЛГ), Спеціальні види таксації (ЛГ маг), Спеціальні види лісовпорядкування та лісової таксації (ЛГ маг).

Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних і навчально-методичних праць, серед яких 6 монографій та 2 нормативно-виробничих довідника.

Наукові інтереси пов’язані з вивченням продуктивності, надземної фітомаси, первинної продукції основних лісотвірних порід Східного Полісся України та прогнозом її динаміки.

Google Scholar Citations

 

Доцент
Свинчук Віктор Адамович

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2006), доцент (2011), член-кореспондент Лісівничої академії наук України (2017).

Автор і співавтор близько 50 наукових і навчально-методичних праць.

Відповідальний за викладання дисципліни "Біометрія". Наукові інтереси пов’язані з вивченням таксаційної будови, сортиментної і товарної структури лісових насаджень України, в тому числі які ростуть в умовах урбанізованого середовища та зони відчуження.

 

Google Scholar Citations

 

доцент
Миронюк Віктор Валентинович

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук

Викладає дисципліни "Лісова таксація", "Моделювання продуктивності лісів". Досліджує методи поєднання даних супутникової зйомки та натурної таксації під час обліку лісів.

Google Scholar Citations

 

Доцент
Морозюк Ольга Валеріївна

Тел.: (044) 527-85-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук

Викладає "Лісовпорядкування". Працює над питаннями моделювання компонентів фітомаси та біологічної продуктивності лісових насаджень.

Google Scholar Citations

 

Старший викладач
Сендзюк Роман Васильович

Тел.: (053) 617-73-08

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук

Викладає дисципліну "Лісова таксація". Досліджує біологічну продуктивність лісових насаджень.

 

Старший викладач
Блищик Володимир Іванович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2014).

Автор і співавтор понад 40 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 5 монографій і нормативно-виробничих довідників.

Викладає дисципліни "Лісовпорядкування" (ОС Бакалавр), "Лісова таксація" (ОС Бакалавр).

Scopus

Google Scholar Citations

 

Старший викладач
Ковалевський Сергій Сергійович

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2016).

Автор і співавтор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни "Обчислювальна математика і програмування" (ОС Бакалавр), "Інформатика" (ОС Бакалавр), "Маркетинг в деревообробній галузі (ОС Бакалавр).

Google Scholar Citations

 

 

Старший викладач
Леснік Олександр Миколайович

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2017).

Автор і співавтор понад 15 наукових праць.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Таксація лісу (ЛГ), Лісовпорядкування (ЛГ), Біометрія (ЛГ), Інвентаризація садово-паркових об’єктів (СПГ).

 

 

асистент
Ковбаса Ярослав Володимирович

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Кандидат сільськогосподарських наук (2016).

Молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії комплексного обліку лісосировинних ресурсів та лісокористування, головний метролог науково-організаційного відділу науково-дослідної частини Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дисципліни, за викладання яких є відповідальним: Таксація лісу (ЛГ).

Автор і співавтор понад 27 наукових праць. Тематика наукових досліджень пов’язана з оцінюванням мортмаси та фітомаси березових лісів Українського Поліссята розробкою нормативно-довідкових матеріалів для визначення депонованого вуглецю i накопиченоi eнергii.

 

 

Завідувач лабораторії
Макаревич Анатолій Миколайович

Тел.: (044) 527-65-23

 

Старший лаборант
Артем'єва Марина Володимирівна

Тел.: (044) 527-81-53

 

Лаборант
Поп'юк Ірина Іванівна

Тел.: (044) 527-81-53

Електронна пошта: [email protected]

 

Лаборант
Кучер Євгенія Іванівна

Тел.: (044) 527-65-23

 

Аспірант денної форми навчання
Горбік Наталія Валеріївна

Тел.: (044) 527-81-53

 

Аспірант денної форми навчання
Дубровець Богдана Вікторівна

Тел.: (044) 527-81-53

 

Аспірант денної форми навчання
Дячук Петро Петрович

Тел.: (044) 527-65-23

 

Аспірант денної форми навчання (2018 р.)
Мацала Максим Станіславович

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Автор і співавтор 20 наукових праць.
Наукові інтереси пов'язані з екологією природних порушень у лісах та їхнім впливом на екосистемні послуги, особливостями поведінки штучних радіонуклідів в екосистемах молодняків Чорнобильської зони відчуження.
 

Аспірант денної форми навчання (2018 р.)
Фещенко Роман Олександрович

Тел.: (044) 527-65-23

Електронна пошта: [email protected]

Наукові інтереси пов'язані з моделюванням екосистемних послуг дубових лісових насаджень з використанням сучасних підходів.

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook