Витвицька Ольга Данилівна

Громадянство: Громадянка України.

Кандидат економічних наук - спеціальність (Підприємництво, менеджмент та маркетинг), тема: «Вдосконалення механізмів соціально - економічних мотивацій підприємницької діяльності» – 2001.

Доктор економічних наук - спеціальність (Економіка та управління підприємствами), тема: «Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектора: теорія, методологія, стратегія» –2012.

Доцент кафедри статистики та економічного аналізу – 2007.

Професор кафедри інноваційної діяльності в АПК – 2014.

Завідувач кафедри 2006-2020 рр.

2006 - 2015 рр. – кафедра інноваційної діяльності в АПК
2016 - 2017 рр. – кафедра менеджменту інноваційної діяльності
2017 - 2020 рр. – кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності

Викладає дисципліни: «Методологія наукових досліджень», «Інноваційний менеджмент», «Стратегічне управління інноваційним розвитком», «Публічне управління інноваційною діяльністю», проведення занять з питань інноваційної діяльності галузей народного господарства, інноваційної спрямованості педагогічної діяльності в межах семінарів підвищення кваліфікації.

Наукові інтереси: Процеси удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності; у тому числі інноваційно - технологічний розвиток аграрного сектора, інтеграція освіти-науки-виробництва, ефективність функціонування інноваційних структур, міжнародне співробітництво в сфері інноваційної діяльності.

Автор і співавтор понад 230 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 12 монографій.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
МОНОГРАФІЇ

1. Витвицька О.Д., Скрипниченко В.А., Семенов В.В., Кулаєць М.М. Інноваційно-інвестиційні процеси в аграрному секторі: нормативний аналіз та економетричні методи дослідження впливу на суспільний добробут: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2009. 290с.
2. Кваша С.М., Витвицька О.Д., Наконечна К.В. Механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва та шляхи його удосконалення: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2009. 200 с.
3. Витвицька О.Д. Механізм реалізації мотивацій інноваційного підприємництва: монографія. Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. 320 с.
4. Витвицька О.Д., Бабієнко М.Ф., Кулаєць М.М., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А. Інноваційні процеси енергозбереження в аграрному виробництві: монографія. Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. 245 с.
5. Витвицька О.Д., Кравчук О.Я. Трансформація ринку праці в забезпеченні розвитку національної економіки: монографія. Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. 200 с.
6. Витвицька О.Д. Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектору: монографія. Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. 407 с.
7. Витвицька О.Д., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А., Берека О.М., Бабієнко М.Ф. Аспекти заощадження енергоресурсів аграрної сфери в умовах інноваційного розвитку: монографія. Київ: Вид-во ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2013. 518с.
8. Витвицька О.Д., Сливінська О.Б. Механізми інноваційно-інвестиційного розвитку зерновиробництва: монографія. Київ.: Вид-во ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2013. 241с.
9. Витвицька О.Д., Коробка В.М. Управління комерціалізацією інноваційної продукції аграрного сектору: монографія. Київ: «Компрінт», 2016. 215с.
10. Витвицька О.Д. Інноваційний розвиток економіки як основа її ефективності та конкурентоспроможності. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України : монографія / за заг. ред. Г.Т. Карчевої; Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 46-69.
11. Витвицька О.Д. Формування стратегії інноваційного розвитку з метою забезпечення економічної безпеки України. Траєкторії формування національної інноваційної стратегії забезпечення економічної безпеки України: монографія/ за заг. ред. Л.С. Захаркіної. Суми: СумДУ, 2020. С. 112-123. URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1587/1/Zakharkina_2020_removed.pdf
12. Витвицька О.Д. Управління інноваційною діяльністю: теорія і практика: колективна монографія/ за заг. ред. д.е.н., професора Витвицької О.Д. Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2021. 450 с.


ПОСІБНИКИ


1. Витвицька О.Д., Кулаєць М.М., Скрипниченко В.А. Основи інноваційної діяльності аграрної сфери: навч. посібник. (Гриф МОН). Київ: Вид-во ТОВ «Агрармедіагруп», 2010. 326 с.
2. Витвицька О.Д., Кулаєць М.М., Наконечна К.В. Регіональна економіка: навч. посібник (Гриф МАП). Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. 324с.
3. Витвицька О.Д., Кулаєць М.М., Наконечна К.В. Екологічне право: навч. посібник (Гриф МАП) (англ.мова). Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. 150с.
4. Витвицька О.Д., Кулаєць М.М., Скрипниченко В.А., Демешкант Н.А., Омельченко Л.М. та ін. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності: навч. посібник (Гриф МАП). Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. 335 с.
5. Витвицька О.Д., Кулаєць М.М., Скрипниченко В.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: практикум (Гриф МОН). Київ: ННЦ ІАЕ, 2014. 320с.
6. Витвицька О.Д., Скрипниченко В.А. Маркетинг інновацій: навч. посібник. Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2016. 380с.
7. Витвицька О.Д., Кулаєць М.М. Державне управління інноваційною діяльністю: навч. посібник. Київ: Вид-во ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2019. 250с.

Координатор і розробник навчально-тематичних програм підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників в ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності»

Гарант магістерської програми «Управління інноваційною діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент»

Керівник Стартап-школи НУБіП України

Список основних публікацій

 

 

 

                                               

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook