Спеціалізовані вчені ради

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України функціонує 19 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за 45 спеціальностями з 7 галузей науки. З них 17 спеціалізованих вчених рад – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 42 спеціальностями. До роботи спеціалізованих вчених рад залучено провідних докторів наук, професорів, членів-кореспондентів, академіків НАН України та галузевих академій, які очолюють відомі наукові школи, а також науковців з інших закладів вищої освіти, інститутів мережі НАН України та НААН тощо. Координує роботу спеціалізованих вчених рад відділ докторантури та атестації наукових кадрів.

Д 26.004.01

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: економіки і менеджменту

Спеціальності:

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Голова ради: Кваша Сергій Миколайович

Заступник голови: Ільчук Микола Максимович

Вчений секретар: Гогуля Ольга Петрівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.02

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: фітомедицини, біотехнологій та екології

Спеціальності:

03.00.07 «Мікробіологія»

06.01.11 «Фітопатологія» (біологічні науки)

06.01.11 «Фітопатологія» (сільськогосподарські науки)

16.00.10 «Ентомологія» (сільськогосподарські науки)

Голова ради: Патика Микола Володимирович

Заступники голови: Доля Микола Миколайович

                                     Ковалишина Ганна Миколаївна

Вчений секретар: Сикало Оксана Олексіївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.03 

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: здоров’я тварин

Спеціальності:

16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Голова ради: Костюк Володимир Кіндратович

Заступник голови: Недосєков Віталій Володимирович

Вчений секретар: Мельник Володимир Васильович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.04

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: рослинництва та ґрунтознавства

Спеціальності:

06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»

06.01.04 «Агрохімія»

Голова ради: Бикін Анатолій Вікторович

Заступник голови: Балаєв Анатолій Джалілович

Вчений секретар: Бордюжа Надія Петрівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.05

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: технологій та якості продукції тваринництва

Спеціальності:

06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Голова ради: Ібатуллін Ільдус Ібатуллович

Заступники голови: Сичов Михайло Юрійович

Вчений секретар: Ільчук Ігор Іванович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.06

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: техніки і технологій

Спеціальності:

05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Голова ради: Ловейкін Вячеслав Сергійович

Заступник голови: Войтюк Валерій Дмитрович

Вчений секретар: Роговський Іван Леонідович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.07

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

ННІ: енергетики, автоматики і енергозбереження

Спеціальності:

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Голова ради: Козирський Володимир Вікторович

Заступник голови: Лисенко Віталій Пилипович

Вчений секретар: Петренко Андрій Володимирович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.08

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: здоров’я тварин

Спеціальності:

03.00.04 «Біохімія» (біологічні науки)

03.00.04 «Біохімія» (ветеринарні науки)

16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

Голова ради: Захаренко Микола Олександрович

Заступник голови: Томчук Віктор Анатолійович

Вчений секретар: Цвіліховський Валерій Іванович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.09

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: лісівництва та декоративного садівництва

Спеціальності:

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» (біологічні науки)

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» (сільськогосподарські науки)

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Голова ради: Лакида Петро Іванович

Заступник голови: Попович Сергій Юрійович

Вчений секретар: Лащенко Андрій Григорович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.10

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: рослинництва та ґрунтознавства

Спеціальності:

06.01.05 «Селекція і насінництво»

06.01.09 «Рослинництво»

Голова ради: Каленська Світлана Михайлівна

Заступник голови: Бикін АнатоліТанчик Семен Петрович

Вчений секретар: Гарбар Леся Анатоліївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

К 26.004.11

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: K[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: лісівництва та декоративного садівництва

Спеціальність:

05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини»

Голова ради: Пінчевська Олена Олексіївна

Заступник голови: Цапко Юрій Володимирович

Вчений секретар: Буйських Наталія Володимирівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.14

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: здоров’я тварин

Спеціальності:

16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза»

16.00.11 «Паразитологія»

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Голова ради: Мазуркевич Анатолій Йосипович

Заступник голови: Сорока Наталія Михайлівна

Вчений секретар: Журенко Олена Василівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.15

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: фітомедицини, біотехнологій та екології

Спеціальності:

03.00.16 «Екологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

Голова ради: Макаренко Наталія Анатоліївна

Заступник голови: Коломієць Юлія Василівна

Вчений секретар: Бондарь Валерія Іванівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.16

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: K[email protected]nubip.edu.ua

Факультет: юридичний

Спеціальності:

12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Голова ради: Єрмоленко Володимир Михайлович

Заступник голови: Піддубний Олексій Юрійович

Вчений секретар: Панькова Лілія Олександрівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

К 26.004.17

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: K[email protected]nubip.edu.ua

НДІ: економіки і менеджменту

Спеціальність:

08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Голова ради: Савчук Василь Кирилович

Заступник голови: Калюга Євгенія Василівна

Вчений секретар: Кузик Наталія Петрівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.18

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D[email protected]nubip.edu.ua

Факультет: гуманітарно-педагогічний

Спеціальності:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)»

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Голова ради: Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Заступники голови: Амеліна Світлана Миколаївна

                                     Васюк Оксана Вікторівна

Вчений секретар: Сопівник Ірина Віталіївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.19

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D.26.004.19@nubip.edu.ua

НДІ: Український НДІ сільськогосподарської радіобіології

Спеціальність:

03.00.01 «Радіобіологія»

Голова ради: Кашпаров Валерій Олександрович

Заступник голови: Хижняк Світлана Володимирівна

Вчений секретар: Морозова Валерія Сергіївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.20

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D.26.004.20@nubip.edu.ua

Факультет: землевпорядкування

Спеціальність:

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Голова ради: Дорош Ольга Степанівна

Заступник голови: Мартин Андрій Геннадійович

Вчений секретар: Паламарчук Лариса Василівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Д 26.004.21

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: D.26.004.21@nubip.edu.ua

НДІ: рослинництва та ґрунтознавства

Спеціальності:

06.01.01 «Загальне землеробство»

06.01.13 «Гербологія»

Голова ради: Танчик Семен Петрович

Заступник голови: Цюк Олексій Анатолійович

Вчений секретар: Павлов Олександр Сергійович

Детальніше...

 

_________________________________________________________________________________________________

 

К 26.004.22

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: K.26.004.22@nubip.edu.ua

Факультет: харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Спеціальності:

03.00.20 «Біотехнологія»

05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Голова ради: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна

Заступник голови: Сухенко Владислав Юрійович

Вчений секретар: Слободянюк Наталія Михайлівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

 

Відділ докторантури та атестації наукових кадрів

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook