Спеціалізовані вчені ради

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України функціонує 17 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 38 спеціальностями з 7 галузей науки. До роботи спеціалізованих вчених рад залучено провідних докторів наук, професорів, членів-кореспондентів, академіків НАН України та галузевих академій, які очолюють відомі наукові школи, а також науковців з інших закладів вищої освіти, інститутів мережі НАН України та НААН тощо. Координує роботу спеціалізованих вчених рад відділ докторантури та атестації наукових кадрів.

Д 26.004.01

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: аграрного менеджменту; економічний

Спеціальності:

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»

Голова ради: Кваша Сергій Миколайович

Заступник голови: Ільчук Микола Максимович

Вчений секретар: Гогуля Ольга Петрівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.02

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: захисту рослин, біотехнологій та екології

Спеціальності:

03.00.20 «Біотехнологія» (сільськогосподарські науки)

03.00.16 «Екологія»

06.01.11 «Фітопатологія» (сільськогосподарські науки)

Голова ради: Коломієць Юлія Василівна

Заступник голови: Прилуцька Світлана Володимирівна

Вчений секретар: Бондарь Валерія Іванівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.03

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: ветеринарної медицини

Спеціальності:

03.00.04 «Біохімія» (ветеринарні науки)

03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

16.00.01 «Діагностика і терапія тварин»

Голова ради: Грушанська Наталія Геннадіївна

Заступники голови: Томчук Віктор Анатолійович; Карповський Валентин Іванович

Вчений секретар: Криворучко Дмитро Іванович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.04

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: агробіологічний

Спеціальності:

06.01.01 «Загальне землеробство»

06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика»

Голова ради: Танчик Семен Петрович

Заступник голови: Тонха Оксана Леонідівна

Вчений секретар: Павлов Олександр Сергійович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.05

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: тваринництва та водних біоресурсів

Спеціальності:

06.02.01 «Розведення та селекція тварин»

06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів»

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»

Голова ради: Кондратюк Вадим Миколайович

Заступник голови: Прокопенко Наталія Павлівна

Вчений секретар: Ільчук Ігор Іванович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.06

Наказ МОН України про створення: 724

Дата початку повноважень: 09.08.2022

Дата закінчення повноважень: 09.08.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультети: конструювання та дизайну; механіко-технологічний

Спеціальності:

05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Голова ради: Ловейкін Вячеслав Сергійович

Заступник голови: Братішко Вячеслав Вячеславович

Вчений секретар: Роговський Іван Леонідович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.07

Наказ МОН України про створення: 894

Дата початку повноважень: 10.10.2022

Дата закінчення повноважень: 10.10.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

ННІ: енергетики, автоматики і енергозбереження

Спеціальності:

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Голова ради: Лисенко Віталій Пилипович

Заступник голови: Хиленко Володимир Васильович

Вчений секретар: Заєць Наталія Анатоліївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.08

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

НДІ: Український НДІ сільськогосподарської радіобіології

Факультет: ветеринарної медицини; захисту рослин, біотехнологій та екології

Спеціальності:

03.00.01 «Радіобіологія»

03.00.04 «Біохімія» (біологічні науки)

Голова ради: Захаренко Микола Олександрович

Заступник голови: Кашпаров Валерій Олександрович

Вчений секретар: Цвіліховський Валерій Іванович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.09

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

ННІ: лісового і садово-паркового господарства

Спеціальності:

06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація»

06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Голова ради: Василишин Роман Дмитрович

Заступник голови: Ковалевський Сергій Борисович

Вчений секретар: Сошенський Олександр Михайлович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.10

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: агробіологічний

Спеціальності:

06.01.04 «Агрохімія»

06.01.09 «Рослинництво»

Голова ради: Каленська Світлана Михайлівна

Заступник голови: Бикін Анатолій Вікторович

Вчений секретар: Новицька Наталія Валеріївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.11

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: конструювання та дизайну; механіко-технологічний

Спеціальності:

05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка»

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Голова ради: Пилипака Сергій Федорович

Заступник голови: Яковенко Ігор Анатолійович

Вчений секретар: Ромасевич Юрій Олександрович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.12

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: ветеринарної медицини

Спеціальність:

16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія»

Голова ради: Шевченко Лариса Василівна

Заступник голови: Недосєков Віталій Володимирович

Вчений секретар: Михальська Віта Михайлівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.13

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Спеціальності:

03.00.20 «Біотехнологія» (технічні науки)

05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Голова ради: Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна

Заступник голови: Паламарчук Ігор Павлович

Вчений секретар: Слободянюк Наталія Михайлівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.14 

Наказ МОН України про створення: 894

Дата початку повноважень: 10.10.2022

Дата закінчення повноважень: 10.10.2025 

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: ветеринарної медицини

Спеціальності:

16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»

16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

16.00.11 «Паразитологія»

Голова ради: Малюк Микола Олексійович

Заступник голови: Сорока Наталія Михайлівна

Вчений секретар: Мельник Володимир Васильович

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.16

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: юридичний

Спеціальності:

12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Голова ради: Ладиченко Віктор Валерійович

Заступник голови: Піддубний Олексій Юрійович

Вчений секретар: Гулак Олена Василівна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.18

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: гуманітарно-педагогічний

Спеціальності:

13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)»

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Голова ради: Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Заступник голови: Амеліна Світлана Миколаївна

Вчений секретар: Сопівник Ірина Віталіївна

Детальніше...

_________________________________________________________________________________________________

Д 26.004.20

Наказ МОН України про створення: 530

Дата початку повноважень: 06.06.2022

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025

Контактний телефон: (044) 527-82-28

E-mail ради: [email protected]

Факультет: землевпорядкування

Спеціальність:

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Голова ради: Євсюков Тарас Олексійович

Заступник голови: Мартин Андрій Геннадійович

Вчений секретар: Опенько Іван Анатолійович

Детальніше...

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook