Результати конференцій 2015-2019 р.

Результати конференцій 2015-2016 р.

Всеукраїнський круглий стіл " Консолідація різнорідних даних для моніторингу посівів"

Звіт

Програма

Резолюція

Міжнародна науково-практична конференція «Системна взаємодія кадастрів: проблемні питання методологічного, інституційного та інформаційного забезпечення»

Звіт

Програма

Резолюція

Всеукраїнський круглий стіл " Геоінформаційна система штучного інтелекту «Агроном+»: міф чи реальність? "

Звіт

Програма 

Резолюція

Міжнародна науково-практична конференція «Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки

Звіт

Програма

Резолюція

Тези доповідей

ІV Міжнародна науково-практична студентська конференція «СВІТ МОВ І МОВИ СВІТУ»

Звіт

Програма 

Тези доповідей

Навчально-науковий семінар «Інновації у ветеринарній терапевтичній практиці», присвяченого 100-річчю факультету ветеринарної медицини

Звіт 

Програма

Резолюція

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні виклики для сільського господарства
та харчової промисловості» кафедрою адміністративного менеджменту та ЗЕД факультету аграрного менеджменту

Звіт

Програма

Резолюція

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України»

Звіт

Програма

Рішення

Тези доповідей

XV Міжнародна науково-практична конференція:
«БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ПРЕПАРАТИ В РОСЛИННИЦТВІ.
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ – РЕКОМЕНДАЦІЇ – ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ»

Звіт

Програма

Резолюція

Тези доповідей

Міжнародна науково-практична конференція «Чеський симентал»

Звіт

Міжнародна науково-практична конференція «Animal Nutrition Forum-2018. Актуальні проблеми годівлі тварин і технології кормів»

Звіт

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Європейська лісівнича наука у контексті сталого розвитку» присвячена 120-річчю НУБІП України»

Звіт

Програма

Рішення

Міжнародна науково-практична конференція «Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу»

Звіт

Програма

Науково-практичний семінар «Ботанічні читання: Професор І.М.Григора – видатний
ботанознавець, педагог»

Звіт

Програма

Всеукраїнський круглий стіл "Сучасні геоінформаційні технології у гібридних війнах та військових конфліктах"

Звіт

Програма

Резолюція

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів, спірантів і молодих вчених, присвячена 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України та Дню землевпорядника в Україні

Звіт

Програма

Резолюція

Тези доповідей

Міжнародна науково-практична конференція «Грошова оцінка земель в Україні: здобутки, проблеми, перспективи»

Звіт

Програма

Резолюція

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Франції у проведенні загальнонаціональної нормативної грошової оцінки»

Звіт

Програма

Рішення

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інтегроване управління земельними та водними ресурсами: досвід України та Туреччини»

Звіт 

Програма

Рішення

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Охорона земель та контроль за збереженням родючості ґрунтів у Німеччині»

Звіт

Програма

Рекомендації

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цільове призначення земель та функціональне зонування територій – чи можлива гармонізація вимог землевпорядної та містобудівної документації?»

Звіт

Програма 

Рішення

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми встановлення меж адміністративно-територіальних утворень та об’єднаних територіальних громад»

Звіт

Програма 

Рішення

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми землекористування Збройних сил України»

Звіт

Програма

Рішення

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Поєднання земельної ділянки та будівель у єдиний об’єкт нерухомості: юридичні та технічні проблеми, європейський досвід, реалізація спільної власності»

Звіт

Програма 

Рішення

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми здійснення публічних закупівель землевпорядних, землеоціночних та топографо-геодезичних робіт»

Звіт

Програма

Рішення

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід проведення землеустрою та консолідація земель сільськогосподарського призначення у Східній Європі. Сертифікація, страхування, види робіт із землеустрою».

Звіт

Програма

Рішення

Міжнародний науково-практичний семінар «Pearson English Exam»

Звіт

Програма

Міжнародний науково-практичний семінар «THE ART OF MAKING EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH»

Звіт

Програма

Міжнародний науково-практичний семінар ««APTIS – Asses English Skills»

Звіт

Програма

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини», присвячену 50-річчю створення кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика та 120-річччю НУБіП України

Звіт

Рішення

Тези доповідей

VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «БІОТЕХНОЛОГІЯ: ЗВЕРШЕННЯ ТА НАДІЇ»

Звіт

Програма 

Тези доповідей

Міжнародна науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя"

ТОМ 1

ТОМ 2

ТОМ 3

ТОМ 4

ТОМ 5

Міжнародна науково-практична конференція«Поляки в Україні шляхи і долі(до 80-х роковин депортації до Казахстану)»

Звіт

Програма

Програма_укр

Рішення

ХV Міжнародної науково - практичної конференції професорсько - викладацького складу та аспірантів “Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва”

Звіт

Програма

Резолюція

Науково-тематичний семінар «Спадщина Михайла Грушевського»

Звіт

Матеріали конференції

Резолюція

 

Наукова студентська конференція з ботаніки “Науковий пошук студенства в лісівництві, деревообробці та садово-парковому господарстві”

Звіт

Програма

Резолюція

Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження)»

Звіт

Матеріали конференції

Програма

Резолюція

Міжнародний науково-практичний семінар «Прозорість і профілактика корупції в управлінні земельними ресурсами»

Звіт

Програма

Рішення

Міжнародний науково-практичний семінар «Opportunity Funds Program and Higher Education in the USA»

Звіт

Міжнародний науково-практичний семінар «International Cambridge Exams –Present-day Demands»

Звіт

Програма

Міжнародний науково-практичний семінар «Career Paths Series – the shortest path to your career»

Звіт

Програма

Міжнародний науково-методичний семінар «Ведення кадастру нерухомості у Німеччині»

Звіт

Програма

Рекомендації

Міжнародний науково-методичний семінар «Teaching Tips for the Efficiency of the Classroom»

Звіт

Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)

Звіт

Матеріали конференції

Рішення

Міжнародна науково-практичної конференції «Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво»

Звіт

Програма

Резолюція

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та перспективи ветеринарної медицини»

Звіт

Програма

Рішення

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та матеріали деревообробки»

Звіт

Звіт конференції

Програма

Програма конференції

Рішення конференції

 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток кооперативного руху в Україні» 

Звіт

Програма

Резолюція

Тези доповідей

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства»

Звіт

Програма

Рішення

Тези доповідей

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-екологічна відповідальність бізнесу облікове відображення та аналітично-прогнозна оцінка»

Звіт

Програма

Рішення

Міжнародна науково-практична конференція Перспективи співробітництва у вирішеннї переробки низькотоварної деревини

Звіт

Програма

Рішення

Круглий стіл «Діяльність Михайла Грушевського на посаді голови Наукового товариства імені Тараса Шевченка»

Звіт

Програма

Резолюція

Всеукраїнський круглий стіл «Скасування Земельного кодексу України як рудименту радянського земельного права перспективи та проблеми»

Звіт

Програма

Рішення

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми комплексної переробки деревини в Україні. Вогне- та біозахист»

Звіт

Програма

Рішення

Всеукраїнська науково-практична відео-онлайн конференція Біорізноманіття України в забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки»

Звіт

Програма

Рішення

70-та Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Науковий пошук студентства у лісівництві, деревообробці та садово-парковому господарстві»

Звіт

Програма

Рішення

Тези доповідей

70 Міжнародна студентська науково-практична конференція “Здобутки студентської молоді у вирішенні науково - практичних питань ветеринарної медицини”

Звіт

Матеріали конференції

Програма

Резолюція

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в управлінні господарською діяльністю та оподаткуванням підприємств»

Звіт

Програма

Рішення

Збірник тез

ХVI міжнародна конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування

Звіт

Програма

Рішення

Збірник тез

Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Підсумки науково-дослідних робіт 2015 року»

Звіт

Програма

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні агронаукові технології»

Звіт

Програма

Рішення

Міжнародний семінар «Системотехніка та моніторинг стану сільськогосподарських угідь»

Звіт

Рішення

Міжнародний науково-практичний семінар «Розвиток біоекономічного потенціалу в сільському господарстві»

Звіт

Програма

Резолюція

Міжнародний науково-практичний семінар «Teaching Reading for FCE with official exam preparation materials»

Звіт

Програма

Міжнародний науково-практичний семінар «CAMBRIDGE ENGLISH Preliminary and First exams overview. Developing speaking for exam success»

Звіт 

Програма

Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування»

Звіт

Рішення

Матеріали конференції

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології виробництва зернових культур 2016»

 Звіт

Програма 

Рішення

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток аграрної сфери»

Звіт

Програма 

Рішення

Круглий стіл «Фінанси аграрного сектору криза інвестування виробництва»

Звіт

Програма

Резолюція

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти теорія, практика, інновації»

Звіт

Програма 

Резолюція

Матеріали конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління земельними ресурсами України в умовах децентралізації влади стан,проблеми і перспективи їх вирішення»

Звіт

Програма

Резолюція

Матеріали конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний дискурс наукова рецепція і стратегії дослідження»

Звіт

Програма

Резолюція

Матеріали конференції

XI  Міжнародна конференція «Обухівські читання»

Звіт

Рішення 

Збірник тез

 

70-та всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Наукові здобутки студентів у дослідженнях технічних та біоенергетичних систем природокористування конструювання та дизайн»

Звіт

Програма

Рішення

Збірник тез

70-а науково-практична конференція студентів «Енергозабезпечення, електротехнології, електротехніка та інтелектуальні управляючі системи в АПК»

Звіт

Програма

Тези доповідей

10-а Міжнародна конференція «Обухівські читання»

Звіт

Рішення

69-а науково-практична конференція студентів «Енергозабезпечення, електротехнології, електротехніка та інтелектуальні управляючі системи в АПК»

Звіт

Програма 

Рішення

Збірник тез

69-а науково-практична студентська конференція «Cтратегія розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграційних процесів»

Звіт

Програма

Рішення 

Збірник тез, частина 1

Збірник тез, частина 2

Збірник тез, частина 3

69-а Студентська наукова конференція «Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників»

Звіт

Рішення

VI Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур Україна – Греція 1000-річчя афонської спадщини в Україні»

Звіт

Рішення

XVI Міжнародна наукова конференція Сучасні проблеми землеробської механіки

Звіт

Програма 

Рішення

Збірник

НВ_212_1

НВ_212_2

НВ_226

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації та дорадча діяльність у сучасних умовах»

Звіт

Програма

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку опорядження і захисту деревини»

Звіт

Програма

Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна в контексті міжнародної політики історія та сучасність»

Звіт

Програма

Рішення

Збірник тез

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Тараса Шевченка лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспекти»

Звіт

Рішення

Всеукраїнський круглий стіл «Екологічні та соціально-економічні особливості управління природними ресурсами в умовах децентралізації влади»

Звіт

Програма

Рішення

Збірник тез

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Перемога над нацизмом у Другій світовій війні суспільна пам'ять, наукові інтерпретації, освітньо-виховні технології»

Звіт

Програма

Рішення

Збірник тез

ІІ (69) міжнародна студентська науково-практична конференція «Здобутки студентської молоді у вирішенні науково-практичних питань ветеринарної медицини»

Звіт

Рішення

Круглий стіл «Гуманітарні студії минуле, сучасне, майбутнє»

Звіт

Програма

Рішення

Збірник тез

Міжнародна конференція «Інтегровані технічні системи сільськогосподарського виробництва»

Звіт

Рішення

Міжнародна конференція «Сучасні технології аграрного виробництво 2015»

Звіт 

Рішення

Міжнародна конференція «Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК»

Звіт

Рішення

Міжнародна науково-практична конференція „Карантин та інтегрований захист рослин. перспективи розвитку в ХХІ столітті”

Звіт

Рішення

Міжнародна науково-практична конференція «Біологічно активні продукти бджільництва актуальні питання одержання, переробки, використання»

Звіт

Рішення

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційно-консультаційний форум»

Звіт

Програма

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти теорія, практика, інновації»

Інформаційний лист

Рішення

Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)»

Звіт

Рішення 

Матеріали конференції

Міжнародний семінар «Системотехніка та моніторинг стану сільськогосподарських угідь»

Звіт

Програма

Науково-методичний семінар «Методика і організація викладання дисциплін з механізації тваринництва»

Звіт 

Програма

Рішення

Збірник тез

Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів

«Підсумки науково-дослідних робіт 2014 року»

Звіт

Програма

Рішення

ХІV Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва»

Звіт

Рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook