Горбата Людмила Петрівна

доктор  філософії (PhD)

«Забезпечення інформаційної відкритості діяльності органів публічної влади»,

спеціальність «Публічне управління та адміністрування»,

науковий керівник – д.н.д.у. Грищенко Ірина Миколаївна,

ДР №003335;

рік та місце захисту – 2021 р., Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ДОСВІД РОБОТИ:

2021-2023
Управління Державної служби якості освіти у Київській області
Головний спеціаліст, заступник начальника відділу, начальник відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти
- Взаємодія з органами місцевого самоврядування (засновниками закладів освіти) щодо забезпечення якості освіти;
- здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту;
- реалізація та виконання завдань щодо взаємодії з органами місцевого самоврядування, комунікації з громадськістю;
- організація та проведення публічних заходів, навчань (тренінгів, вебінарів, семінарів, зустрічей) для педагогів та інших груп стейкхолдерів;
- проведення моніторингових досліджень (вивчення питань) якості освітньої діяльності та якості освіти;
- аналіз діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти;
- напрацювання/написання інформаційно-аналітичних матеріалів, довідок тощо
2010-2021
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
Головний спеціаліст відділу організаційної роботи та з питань внутрішньої політики,
завідувач сектором внутрішньої політики відділу організаційної роботи та внутрішньої політики,
начальник відділу інформаційного забезпечення
- Інформаційно-комунікаційний та медійний супровід діяльності Ірпінської міської ради та її виконавчого комітету;
- реалізація проєктів на місцевому рівні – Громадський бюджет, електронні петиції, «Відкрите місто»;
- реалізація політики відкритих даних, а саме: напрацювання нормативних документів, започаткування Порталу відкритих даних Ірпінської міської ради;
- розробка Статуту територіальної громади міста Ірпінь;
- інформаційний та медійний супровід ініціатив та проєктів міської ради;
- адміністрування офіційного веб-сайту Ірпінської міської ради тощо
2008-2010
Відділ освіти Ірпінської міської ради
Методист ММК відділу освіти Ірпінської міської ради
- Методичний супровід учителів української мови та літератури;
- робота з обдарованими дітьми (організація та проведення міських олімпіад, конкурсів та інших заходів);
- розробка та написання методичних посібників, інших інформаційних продуктів для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури;
- за сумісництвом вчитель української мови та літератури у закладах освіти м.Ірпеня.
ОСВІТА І КВАЛІФІКАЦІЯ:
Спеціаліст. Філологія, українська мова і література / Українська мова і література та практична психологія
Рівненський державний гуманітарний університет
2003-2008
Магістр. Державна служба
Національний університет біоресурсів і природокористування України
2015-2017
Доктор філософії (PhD). «Публічне управління та адміністрування» / «Публічне управління та адміністрування
Національний університет біоресурсів і природокористування України
2017-2021
Магістр. Право
Міжрегіональна академія управління персоналом
2021-2023
ПРОЄКТНА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
серпень 2023 р.
Кординаторка тренінгів у межах проєкту «Розвиток структур обслуговування та навчання для психосоціальної підтримки на сході України», який ініційовано громадською організацією «Слова допомагають» у партнерстві з управлінням Державної служби якості освіти у Київській області за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)
Організація тренінгів для практичних психологів, вчителів закладів загальної середньої освіти Ірпінської та Бучанської територіальних громад
2022–2023 рр.
Координаторка проєкту «Безпечний простір: комплексна психосоціальна підтримка українських шкіл в умовах війни», що організований Державною службою якості освіти України спільно з Міністерством освіти і науки України та Громадською організацією «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають» за підтримки гуманітарної організації «Plan International»
Організація навчання та технічний супровід (формування груп) для вчителів, практичних психологів закладів загальної середньої освіти Київської області у межах проєкту
травень – серпень 2021 р.
Експертка з координації та кризових комунікацій в громадах у рамках проєкту «Сприяння посиленню життєстійкості громад в Україні» згідно з Угодою про співпрацю між Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та Регіональним Центром профілактики насильства, травми та суїцидів
Координування проєктних заходів з питань психосоціальної підтримки та первинного реагування на рівні локальної громади, укладання та оновлення бази даних організацій у сфері антикризового реагування та психосоціальної допомоги на рівні громади, комунікація, оцінка потреб місцевих організацій щодо взаємодії і підвищенні професійної підготовки у сфері первинного реагування та психосоціальної підтримки на локальному рівні
жовтень 2018 р. – червень 2019р.
Учасниця освітньої програми від ініціативи Дані міст – Мануфактура даних
У рамках програми впроваджено ініціативу – покращення політики відкритих даних у місті Ірпені Київської області (здійснено аудит даних Ірпінської міської ради та створено Портал відкритих даних Ірпінської міської ради)
Підвищення кваліфікації: в Українській школі урядування за загальною короткостроковою програмою «Психологія ефективної діяльності» (ЗК 31115684/001654-22, 29-30.03.2022 (0,33 кредиту ЄКTС); в Українській школі урядування за загальною короткостроковою програмою «Стратегічні комунікації» (04-06.04.2022, ЗК 31115684/001755-22 (0,47 кредиту ЄКTС); у Кропивницькому інституті державного та муніципального управління за загальною короткостроковою програмою «Лідерство в публічному управлінні» ЗК 38858340/000147-22, 05.08.2022 (1 кредит ЄКTС); в Українській школі урядування за загальною короткостроковою програмою «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису» (ЗК 31115684/000727-22, 02.09.2022 (0,67 кредиту ЄКTС); у Кропивницькому інституті державного та муніципального управління за загальною короткостроковою програмою «Лідерство в публічному управлінні» (ЗК 38858340/001091-23, 15.02.2023 (1,00 кредиту ЄКTС); у Волинському регіональному центрі підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Застосування ґендерних підходів у діяльності органів публічної влади» (ПУЗКП 20123360/000167-23, 10.02.2023 (0,40 кредиту ЄКTС) та ін.

СТАТТІ У МОНОГРАФІЯХ, НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ


1. Горбата Л. П. Впровадження концепції “відкритого врядування” як ознака демократичного суспільства. Соціальний розвиток сільських регіонів : колектив. моногр. Вип. 3. / За ред. А. М. Шатохіна, М. В. Костюк. Умань : ВПЦ “Візаві” (Видавець “Сочінський М. М.”), 2018. 306 с. С. 187–195.
2. Грищенко І. М., Горбата Л. П. Пріоритетні напрями і шляхи забезпечення інформаційної відкритості в органах публічної влади. Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика: колективна монографія. VERN' University of Applied Sciences (Veleučilište VERN'). Загреб, Республіка Хорватія. 2020.
3. Горбата Л. П. Інформаційна відкритість як принцип діяльності органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 125–130.
4. Горбата Л. П. Громадянська партисипація як основний елемент інформаційної відкритості в діяльності органів публічної влади. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. № 8. С. 27–31.
5. Горбата Л. П. Захист персональних даних у контексті інформаційної відкритості органів публічної влади: реалії та перспективи. Держава та регіони. 2018. № 4. С. 48–51.
6. Gorbata L. P. Open data: practical aspects of their introduction in the conditions of effective public management. LEGEA ŞI VIAŢA. 2019. № 7/2. С. 31–34.
7. Горбата Л. П. Діяльність структурних підрозділів органів публічної влади в контексті забезпечення їх інформаційної відкритості. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2019. Т. 30 (69), № 3. С. 42–47.
8. Горбата Л. П. Удосконалення механізму інформаційної відкритості діяльності органів публічної влади в Україні. Науковий вісник: державне управління. 2020.
9. Gorbata L. P. Foreign experience of information openness in the activities of public authorities. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Ekonomika and management. 2020.
10. Gorbata L. Practical aspects of the formation and development of open data in the activities of public authorities. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Košice, Slovakia: Academic Society of Michal Baludansky. 2020.
11. Горбата Л. П., Синельник Т. Б. Особливості національної системи стійкості на рівні територіальних громад в умовах війни. Інвестиції: практика та досвід. № 22 (2023).
12. Горбата Л. П., Синельник Т. Б. Роль ветеранського руху у відновленні та стійкості громад (на прикладі територіальних громад Київської області). Державне управління: удосконалення та розвиток. № 11 (2023).
13. Горбата Л. П. Нормативно-правове регулювання процесу відновлення територіальних громад в Україні. Публічне управління і адміністрування в Україні. Випуск 37/2023.
14. Горбата Л. П. Забезпечення стратегічного планування в умовах національної системи стійкості на рівні територіальних громад в Україні. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування. № 4/2023.

ДРУКОВАНІ ТЕЗИ, ДОПОВІДІ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, СЕМІНАРІВ, ШКІЛ


1. Горбата Л. П. Інформаційна відкритість як один з принципів діяльності Центру надання адміністративних послуг (на прикладі роботи ЦНАП виконавчого комітету Ірпінської міської ради). Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Київ, 5 грудня 2017 року) [упорядн. Г. Борщ, М. Кондратенко]. К. : НАДУ, 2018. 172 с. С. 43–45. 
2. Горбата Л. П. STEM-освіта: інноваційна модель навчання фахівців публічного управління. Проектний підхід та інновації в освіті в контексті інтеграції до європейського освітнього простору : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Лодзь, 21 березня 2018 року). Польща: Лодзь, 2018. 348 с. С. 49–52.
3. Горбата Л. П. Інструменти е-демократії та їх впровадження в умовах інформаційної відкритості (на прикладі Ірпінської міської ради). Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 року) : у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018. Т. 3. 128 с. С. 103–104.
4. Горбата Л. П. Електронний документообіг: стан, проблеми, перспективи впровадження в органах публічної влади. Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С. М. Приліпка, О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, І. М. Грищенко. Умань : Видавець “Сочінський М. М.”, 2018. 326 с. С. 308–310.
6. Горбата Л. П. Комунікаційна стратегія: інструмент формування інформаційної спроможності територіальної громади. Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 24 травня 2019 року) : у 5 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М. Петроє. Київ : НАДУ, 2019. Т. 1. 172 с. С. 47–48.
7. Горбата Л. П. Відкриті дані: досвід міста Гданськ (Польща) та впровадження в Україні. Державне управління в Україні: виклики та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 травня 2019 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. 116 с. С. 46–49.
8. Горбата Л. П. Державна політика у сфері освіти України в умовах сьогодення. Матеріали V Міжнародної науково-практичній конференції «Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки», м. Ірпінь, 6 квітня 2023 року. Ірпінь, 2023. С. 34–36.
9. Горбата Л. П. Відбудова та трансформація системи вищої освіти в умовах війни. Сучасна освітня політика України в контексті актуальних викликів: підходи до розв’язання : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 11 вересня – 22 жовтня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 52 с.
10. Горбата Л. П. Вплив діджиталізації на забезпечення інформаційно-комунікаційної стійкості закладів вищої освіти в умовах війни. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: кваліфікації, оцінювання та культура якості» (16-17 листопада 2023 року), м.Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
11. Горбата Л. П. Державний аграрний реєстр як інструмент забезпечення відкритості та прозорості аграрної політики в Україні. Всеукраїнський форум «Ключові пріоритети розвитку ДАР та системи AKIS в контексті інтеграції України до ЄС» (20 жовтня 2023 р.). м.Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook