Наукова школа з біоконверсії органічних відходів та створення біодинамічних господарств

Городній Микола Михайлович

Доктор сільськогосподарських наук,

професор, академік НААН України,

Заслужений працівник вищої школи України

 

 

 

 

Назва наукової школи: Наукова школа з біоконверсії органічних відходів та створення біодинамічних господарств. Рік заснування: 1989 р.

Засновник наукової школи: Городній М.М. народився 29 липня 1936 р. у с. Топчіївці Чернігівського району Чернігівської області. Городній М.М. протягом 1958-1961 рр. – завідуючий районної агрохімічної лабораторії (Хмельницька область), 1961-1964 рр. – аспірант кафедри агрохімії Української сільськогосподарської академії (УСГА, м. Київ), 1964-1972рр. – асистент, доцент кафедри агрохімії УСГА, 1972-2006 рр. – в.о. професора, професор, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна. З 2007 р. до теперішнього часу - професор кафедри. Директор НДІ агротехнологій та якості продукції рослинництва НАУ (2002-2005 рр.) У 1964 р. (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію «Вплив мікроелементів Mn, В, Мо і їх поєднань на врожай та якість гречки». У 1985 р. захистив докторську дисертацію «Агрохімічне обґрунтування і шляхи підвищення ефективності фосфорних і мікродобрив у інтенсивному землеробстві Куби», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р.), академік Нью-йоркської академії наук (1998 р.). Ім’я вченого занесене до енциклопедій: «Провідні інтелектуали Світу» (2003 р.), «Хто є хто у світі» (1999 р.).

Керівник наукової школи: академік Городній М.М.

Послідовники: Бикін А.В., Надточий П.П., Мовчан М.М., Олійниченко В.Г., Кивирига П.М., Генгало О.М., Логінова І.В., Грищенко О.В.

Загальна кількість учнів: 32 кандидати і 3 доктори наук.

Напрями досліджень наукової школи: Вивчається роль органічних і мінеральних добрив, їх поєднання з іншими засобами хімізації на формування врожаю високої якості, вплив на родючість ґрунту, процеси трансформації макро- і мікроелементів у ґрунті і рослинах, розробляються елементи технології вирощування сільськогосподарських культур.

Основні здобутки наукової школи: Актуальність досліджень полягає у вивченні трансформації сполук азоту, фосфору, калію, мікроелементів та важких металів у системі «ґрунт – рослина – добрива – довкілля» та біоконверсії органічних відходів.

Отримано нові добрива пролонгованої дії з синхронним ефектом  «Текос - 1», «Текос - 2» та біоорганічного добрива БОД (на основі стічних вод м. Києва).

Основні досягнення включають наукові розробки з біоконверсії органічних відходів, формування наукових основ використання добрив, оптимізації живлення рослин, відтворення родючості ґрунту, поліпшення якості продукції рослинництва, отримання нових добрив пролонгованої дії із синхронним ефектом, створення біодинамічних господарств і нових технологій вирощування овочевих культур, ведення точного землеробства.

Здобутки наукової школи викладені в понад 320 наукових публікаціях, із них 6 монографій, 10 підручників та навчальних посібників, отримано біля 18 авторських свідоцтв на винаходи.

Сучасний стан наукової школи, її популярність: Городній М.М. започаткував і розвинув вперше в країнах СЕВ та інших країнах світу новий науковий напрям – біоконверсія органічних відходів та створення біодинамічних господарств.

Досягнення наукової школи використовуються у фермерських господарствах, СТОВ, ВАТ тощо, а також у науково-дослідницькій роботі.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook