Наукова школа загальної та сільськогосподарської фітопатології

foto Kyryk MКирик Микола Миколайович 

доктор біологічних наук, професор,

академік НААН України


 

 

 

 

Назва наукової школи: наукова школа загальної та сільськогосподарської фітопатології. Рік заснування: 1972 р.

Засновник наукової школи: Кирик М.М. Народився Кирик М.М. 9 червня 1937 р. у селі Федорівці Новоград-Волинського району Житомирської області. У 1955 р. закінчив Романівську середню школу Новоград-Волинського району Житомирської області, а у 1960 р. – агрономічний факультет Української академії сільськогосподарських наук (м. Київ). Протягом 1960-1962 рр. – головний агроном навчально-дослідного господарства Української сільськогосподарської академії (УСГА) «Митниця» Гребінківського (нині Васильківського) району Київської області, 1962-1965 рр. – аспірант кафедри фітопатології УСГА. У 1965 р. Кирик М.М. захистив кандидатську дисертацію, а у 1981 р. – докторську (доктор біологічних наук). Протягом 1965-1983 рр. – працював асистентом, доцентом кафедри фітопатології. Із 1984 р. і донині – професор цієї ж кафедри. Протягом 1968-1972 рр. – в.о. завідувача кафедри фітопатології, з 1987 р. до 2007 р. (включно) – завідувач цієї ж кафедри; 1979-1986 рр. – декан факультету захисту рослин УСГА, а з 1986-1996 рр. – проректор з наукової роботи УСГА.

Неодноразово працював за кордоном, на Всесвітній (Канада) та міжнародних (США, Угорщина, Німеччина) виставках; проходив стажування в Айовському державному університеті (США), Гогенхайському університеті (Німеччина); був у складі делегації фахівців сільського господарства для ознайомлення з технологіями вирощування сільськогосподарських культур у Франції.

Був членом експертної ради ВАК України у галузі агрономії і лісового господарства (1993-1997рр.) та Головної ради ВАК України (1994-1997 рр.). З 1981 р. й дотепер – голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей фітопатологія, охорона навколишнього середовища (2001-2006), ентомологія.

Упродовж 2009-2011 рр. очолював навчально-методичну комісію з захисту рослин Навчально-методичного центру Міністерства агарної політики України. З 2012 р. є членом цієї комісії.

За успіхи в науково-дослідницькій, навчальній і виховній роботі нагороджений орденом Дружби народів (1986 р.) та низкою відзнак різних відомств та установ. Указом президента України Кирику М.М. у 1992 р. присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України, а рішенням вченої ради НАУ (нині НУБіП України) – заслуженого професора Національного аграрного університету.

Керівник наукової школи: Кирик М.М.

Послідовники: Серед представників наукової школи плідно працюють доктори наук Туренко В.П. – завідувач кафедри фітопатології Харківського національного аграрного університету, Шевчук В.К. – завідувач кафедри Подільського агротехнічного університету, Антоненко О.Ф. – в.о. завідувача кафедри фітопатології НУБіП України, Крючкова Л.О. – професор кафедри захисту рослин Житомирського агроекологічного університету, Каленич Ф.С – завідувач відділом Інституту садівництва НААН України, Кошевський І.І. – в.о. завідувача кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки НУБіП України, Ковалишина Г. М. – заступник директора з наукової роботи Миронівського інституту пшениці ім. акад. В. М. Ремесла НААН та кандидати наук – учні М.М. Кирика працюють у різних навчальних та наукових установах України.

Напрями досліджень наукової школи: Наукові дослідження присвячені вивченню теоретичних і практичних питань етіології й патогенезу хвороб зернобобових та інших культур, біологічних властивостей їхніх збудників, зв’ясуванню природи імунітету та розробці захисних заходів.

Основні здобутки наукової школи: М.М. Кириком та його учнями розроблена низка методик визначення розвитку хвороб зернобобових культур, стійкості районованих і перспективних сортів. Теоретично обґрунтовано та експериментально досліджено механізм дії протруйників насіння на мікробіологічні процеси ґрунту і розвиток сходів. З’ясовані аспекти підвищення стійкості рослин проти хвороб, впливу екологічних умов на їх розвиток, виявлені захисні реакції рослин на проникнення патогенів. Встановлено корелятивну залежність шкідливості ендофітної мікофлори від ступеня зараження насіння та глибини проникнення в них міцелію патогенів, що дає можливість швидко визначити посівні якості і передбачити заходи зневаження посівного матеріалу від збудників хвороб

Під керівництвом і безпосередньою участю Кирика М.М. розроблено систему заходів зернобобових культур та методики фітопатологічного моніторингу найбільш шкідливих хвороб. Вони використовуються у селекційних центрах і пунктах сигналізації й прогнозу. Автори розробки були удостоєні золотої і чотирьох срібних медалей ВДНХ СРСР.

Вченим опубліковано понад 360 наукових праць, серед яких 12 монографій і книг, одержано 35 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Співавтор 9 сортів рослин. Під його науковим керівництвом підготовлено 8 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

Учні М.М. Кирика продуктивно працюють у напрямку етіології та патогенезу хвороб рослин, підвищенню стійкості до патогенів, прогнозу та обмеженню розвитку хвороб. Їх розробки викликають інтерес у закордонних дослідників.

Сучасний стан наукової школи, її популярність. Багато учнів М.М. Кирика досягло високих вершин на науковій і педагогічній ниві. Вони успішно працюють над вирішенням проблеми підвищення стійкості сільськогосподарських культур проти широко поширених хвороб, поліпшення фітосанітарного стану посівів у різних грунтово-кліматичних зонах України. Доктори наук Антоненко О.Ф., Кошевський І.І., Крючкова Л.О. активно працюють у докторській спеціалізованій вченій раді за спеціальностями фітопатологія та ентомологія, Г.М. Ковалишина, В.П. Туренко, В.К. Шевчук часто виступають опонентами під час захисту дисертацій. Усі вони керують підготовкою аспірантів та здобувачів.

Кандидати наук Старченко С. В. (Луганський національний аграрний університет), Маслікова К. М. (Дніпропетровський аграрний університет), Дударєва Г. Ф. (Запорізький державний університет) стали доцентами,  Г. Я. Білоус (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН) готує докторську дисертаційну роботу. Доцент В. А. Глимязний активно працює над впровадженням результатів наукових досліджень у виробництво.

За кордоном Миколу Миколайовича Кирика добрим словом згадують професор Олександрійського університету (Єгипет) Абд-Ель Рахман, заступник директора Інституту рослинництва у В’єтнамі Нгуєн Ван Хонг, професор Стівен Азаїки, який тривалий час був державним секретарем штату Баєлса, нині працює в уряді Нігерії – почесний професор Міжрегіональної академії управління персоналом (України).

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook