Наукова школа генетики і еволюції сільськогосподарських тварин

Колесник Микола Микитович

(1904-2000)

 

 Доктор біологічних наук, професор

   

 

  

 

    Назва наукової школи: наукова школа генетики і еволюції сільськогосподарських тварин. Рік заснування: 1965 р.

     Засновник наукової школи: Колесник Микола Микитович.

Народився Колесник М.М. 19 грудня 1904 р. у селянській родині в с. Ольшанці Дергачівського району Харківської області. Закінчив Харківський зоотехнічний інститут (1922-1925 рр.) і біологічне відділення Ленінградського державного університету (1925-1929 рр.).

Працював співробітником лабораторії генетики АН СРСР поряд з великими вченими світового рівня – М.І. Вавіловим, Ю.О. Філінченко, Я.Я. Лусом. Вивчаючи тваринництво Киргизії, Дагестану, Карачая, Туркменії, Монголії, проаналізував накопичений матеріал, опублікував ряд наукових статей і монографій, присвячених вивченню генетики і еволюції сільськогосподарських тварин.

У 1936 р. за сукупністю наукових праць без захисту дисертації Президією академії наук СРСР йому присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук. У 1946 р. на засіданні вченої ради ВІЖа М.М. Колесник захистив докторську дисертацію на тему: «Происхождение, эволюция и эколого-географическая дифференциация домашних животных Азии». У 1949 р. йому присвоєно вчене звання професора. У 1959 р. М.М. Колесник обраний членом-кореспондентом Української академії сільськогоподарських наук.

У 1965 р. в Українській сільськогосподарській академії з ініціативи науковця була створена кафедра генетики, яку він очолював протягом 20 років, аж до виходу на пенсію. М.М. Колесник займав посаду декана зоотехнічного факультету УСГА, входив до складу редколегії багатьох журналів. Тривалий час був віце-президентом Українського товариства генетиків ім. М.І. Вавілова. Колесник М.М. опублікував понад 140 наукових праць та 6 монографій. Ним підготовлено 6 докторів та понад 40 кандидатів наук.

Керівниками-послідовниками наукової школи були док. с.-г. н. Герасимчук А.В., док. с.-г. н. Недава В.Ю., док. с.-г. н., професор Трофименко О.Л., канд. с.-г. н., професор Проценко М.Ю. На сьогодні на кафедрі генетики, розведення та репродуктивної біотехнології тварин ім. М.А.Кравченка продовжують напрямок М.М.Колесника док.с.-г.н. Дзіцюк В.В. і к.б.н. Костенко С.О. Дзіцюк Валентина Валентинівна – випускниця зоотехнічного факультету УСГА, у 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка способів підготовки сперматозоїдів бугая до запліднення ооцитів великої рогатої худоби, яких культивують поза організмом». У 2009 р. стала доктором с.-г. наук у галузі генетики (дисертація на тему: «Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин»). Очолює Інститут тваринництва та водних біоресурсів з 2012 р., завідувач кафедри генетики, розведення та репродуктивної біотехнології НУБіП з 2010 р., автор більше як 90 наукових праць у галузі цитогенетики свійських тварин, керівник аспірантських робіт.

Костенко Світлана Олексіївна у 1990 р. з відзнакою закінчила біологічний факультет Львівського державного ордена Леніна університету ім.І.Франка. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика захистила у 2001 році в Інституті клітинної біології і генної інженерії НАН України. В НУБіП України працює з 2004 року. Автор понад 80 наукових статей, що присвячені генетиці кількісних ознак. Під її керівництвом на кафедрі було захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (2009 р. Коновал Оксана Миколаївна, тема: «Поліморфізм великої білої породи свиней на цито- та молекулярними маркерами»; спеціальність 03.00.22 – молекулярна генетика; 2011 р. Стародуб Любов Феофілівна, тема: «Цитогенетичний контроль у м‘ясному і молочному скотарстві»; спеціальність 03.00.15 – генетика; 2011 р. Сидоренко Олена Василівна, тема: «Поліморфізм генів рецепторів естрогену (ESR) і меланокортину (MC4R) у свиней»; спеціальність 03.00.15 – генетика; 2012 р. Джус Павлина Петрівна, тема: «Видоспецифічність дестабілізації каріотипів сільськогосподарських тварин за радіаційного та інфекційного впливу»; спеціальність 03.00.15 – генетика).

Загальна кількість учнів наукової школи: На сьогодні наукова школа М.М.Колесника нараховує понад 60 учнів, 40 з яких захистили свої дисертації безпосередньо під його керівництвом. 

          Напрями досліджень та основні здобутки школи: Колесник М.М. запропонував новий метод генетичного аналізу кількісних ознак за системою рангів і генетичного аналізу ознак, спадкову основу яких складають комплекси альтернативних генів, які працюють в протилежних напрямах із балансовим ефектом стосовно до накопичення біомаси. Визначення генотипу за такими комплексами можливе на основі співставлення відносної дискретності ознаки та відповідної дискретності її генофонду за шкалованими рангами в межах біологічного виду. Цей метод не протиставляється менделевському генетичному аналізу, а розглядається як його подальший розвиток з урахуванням специфіки розбіжностей якісної і кількісної оцінки ознак тварин, а також їх полігенності і паратипової обумовленості. Розробив разом з учнями експрес-метод рангової оцінки тварин, способи прогнозуючої оцінки молочної і м’ясної продуктивності тварин; застосування показників природної імунологічної реактивності для поліпшення молочної і м’ясної продуктивності, розроблені принципи і методи якісного покращення порід домашніх тварин, визначення живої маси на основі промірів, походження і географічного розповсюдження великої рогатої худоби.

Розроблено метод модельних відхилень при оцінці типу конституції молочної худоби, що широко використовується в практиці тваринництва. Ним були проведені широкомасштабні дослідження з природної резистентності тварин і генетичних закономірностей її успадкування в ряді поколінь, розроблено багато нових методичних підходів, ідей для подальшого розвитку зоотехнічної науки.

На сьогодні наукова школа М.М. Колесника має своє продовження у вивченні поліморфізму генів господарсько корисних ознак. На кафедрі генетики, розведення та репродуктивної біотехнології тварин здійснюється активна наукова робота у галузі QTL свиней, великої рогатої худоби, цитогенетики різних видів свійських тварин.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook