Наукова школа «Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва»

 

 

Романенко Ілля Никанорович

(1909 – 1982) 

Доктор економічних наук, професор

 

 

 

Назва наукової школи: Наукова школа «Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва». Рік заснування: 1958 р.

Засновник наукової школи: доктор економічних наук, професор, академік УАСГН Романенко І.Н. 

З липня 1956 р. по вересень 1966 р. працював директором Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства. З 1966 р. став на посаду завідувача кафедри економіки сільського господарства Української сільськогосподарської академії.

У 1956 р. Романенка І.Н. обирають членом-кореспондентом ВАСНГІЛ та дійсним членом (академіком) Української академії сільськогосподарських наук, згодом – членом Президії, Головним вченим секретарем та Головою Відділення економіки і організації сільського господарства цієї ж академії. Протягом багатьох років вчений був активним членом ряду спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, часто виступав офіційним опонентом, брав участь у наукових дискусіях.

DSC_3989Нагороджений орденами «Трудового Красного Знамени» (1958 г.); «Знак почета» (1954 г.); «Знак почета» (1966 г.);  медалями «За трудовую доблесть» (1945 г.); «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» (1945 г.); «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.); срібною медаллю комітету Ради ВДНГ (1963 г.). Керівник наукової школи: Василь Кузьмич Збарський процює в Національному університеті біоресурсів і природокористування України з 1981 р. Пройшов всі ступені педагогічної карєри: від асистента до професора, завідувача кафедри. Закінчив економічний факультет сільськогосподарської академії в 1974 р. і отримав кваліфікацію вченого агронома-економіста.

З 2006 р. В. Збарський очолює кафедру аграрної економіки імені професора І.Н. Романенка. Опублікував понад 400 наукових і науково-методичних робіт. Захистив докторську дисертацію у 2006 р. Професор Збарський В.К. - автор і співавтор трьох підручників і двадцяти навчальних посібників із грифом Міністерства освіти та науки України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, міністерства культури і туризму України. керує науковою роботою магістрів та аспірантів ННІ бізнесу. Основний напрям наукового дослідження: "Розвиток малих форм господарювання в сільських поселеннях України".

За плідну роботу в навчально-виховній та науковій діяльності професор Збарський В.К. нагороджений орденом «Знак пошани».

Загальна кількість учнів: закінчило аспірантуру понад 200 осіб, з них 9 іноземних громадян (КНР, Куба, Сирія, Єгипет), які одержали науковий ступінь доктора філософії (з економіки). З них більше половини науковців підготовлено особисто І.Н. Романенком. Окрім цього, 15 здобувачів захистили докторські дисертації, серед них викладачі кафедри Л.І. Касьянов, В.П. Мертенс, П.П. Руснак, А.А. Горніцький.

Напрями досліджень та основні здобутки: Важливим напрямом аграрно-економічних досліджень І.Н. Романенка стали проблеми вдосконалення розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва в Українській РСР, виявлення закономірностей формування сільськогосподарських зон на основі суспільного поділу праці. Вченим розроблено методичні підходи до освоєння науково обґрунтованих систем ведення господарства, поглиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва.

За участю І.Н. Романенка проводилося значне коло досліджень з проблем інтенсифікації сільського господарства. Його наукові праці з історії народного господарства України відомі не лише в нашій країні, а й за її межами. Він вніс значний вклад у розробку методологічних положень формування собівартості сільськогосподарської продукції, шляхів її зниження. У 50-х роках XX століття ним проведено велику роботу серед керівників і спеціалістів господарств з освоєння на місцях методики визначення собівартості виробництва сільськогосподарської продукції, взято активну участь в організації широкого економічного навчання на місцях. Понад двадцять років продовжувалося його членство у правлінні Республіканського Товариства «Знання» та керівництво Товариством «Знання» у Київській області.

Проблема інтенсифікації сільського господарства як головного фактора підвищення ефективності суспільного виробництва стала предметом особливо пильної уваги науковця при вивченні економічних процесів, які відбувалися в аграрній сфері. За його безпосередньою участю розроблено наукові основи матеріального стимулювання сільськогосподарської праці, вдосконалення організаційних форм виробництва.

Сучасний стан наукової школи:  Нині кафедру аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка очолює доктор економічних наук, професор В.К. Збарський.

Учені кафедри ведуть дослідження з проблем розвитку конкурентоспроможних аграрних формувань та їхній вклад у забезпечення продовольчої безпеки країни.

За останні роки колективом кафедри опубліковано понад 11 підручників та навчальних посібників, 4 практикуми з навчальних дисциплін, які читаються на кафедрі, а також понад 50 методичних розробок для виконання практичних занять, курсових та магістерських робіт.

Здійснюється науково-методична допомога науково-дослідним господарствам НУБіП у пошуках резервів підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції.

У даний час кафедра аграрної економіки працює в такому складі: завідувач кафедри професор В.К. Збарський, професор В.І. Мацибора, доценти: А.А. Чалий, С.М. Рогач, О.О. Чередніченко, Л.М. Степасюк, Н.М. Суліма, Т.А. Гуцул, Л.А. Ільків, Т.П. Авраменко, О.А. Томашевська, Т.В. Мірзоєва, старший викладач О.В. Величко та асистент Л.О. Куцеконь. Працюють над дисертаційними дослідженнями аспіранти – Шкуренко Л.В., Николюк О.Д., Лавринюк Н.В., Тітенко З.М., Лопанчук А.А.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook