Наукова школа «Підвищення експлуатаційної надійності та ефективності електрообладнання в сільському господарстві»

 

Mishin

Мішин Володимир Іванович

Доктор технічних наук, професор


 

 

 

 

 

Назва наукової школи: наукова школа «Підвищення експлуатаційної надійності та ефективності електрообладнання в сільському господарстві».Рік заснування: 1980 р.

Засновник наукової школи: Мішин В.І. народився 20 травня 1932 р. У 1954 р. закінчив Горьківський політехнічний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-електрика. Згодом у 1966 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1974 р. здобув учений ступінь доктора технічних наук.

Понад 45 років професор В.І. Мішин віддав науково-педагогічній роботі у вищих закладах освіти Російської Федерації, Молдови та України.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України працював з 1980 р. на посаді завідувача кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання, а з грудня 2000 р. на посаді професора кафедри – наукового керівника проблемної науково-дослідної лабораторії. У 1984-1986 рр. очолював факультет електрифікації сільського господарства, працював на посадах проректора з заочного навчання (1986-1988 рр.) та проректора з навчально-виховної роботи (1988-1990 рр.). За результатами наукових досліджень професор Мішин В.І. має понад 170 публікацій, серед яких 5 монографій, 50 авторських свідоцтв і патентів, наукові статті і тези доповідей, навчальні та методичні посібники.

У середовищі вчених – електромеханіків та фахівців-енергетиків добре відомі такі праці професора Мішина В.І., як «Статические нелинейные цепи с вращающимся полем» (Кишинев, Штиинца, 1973), де розглядається відкрите автором явище просторової нелінійності феромагнітних тіл та його використання для створення нових видів перетворювачів частоти і керованих реакторів, «Моделирование аварийных режимов электродвигателей в сельском хозяйстве» (Кишинев, Штиинца, 1991), а також запатентовані технічні розробки з підвищення ефективності електродвигунів змінного струму.

Під керівництвом професора Мішина В.І. виконано та успішно захищено 18 кандидатських і 1 докторську дисертацію, автори яких – учні керівника наукової школи – працюють у закладах освіти і науково-дослідних установах на підприємствах України, Російської Федерації, Молдови.

Керівник наукової школи: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання А.В. Жильцов.

Послідовники наукової школи: М.Т. Лут, М.В. Брагіда, Р.М. Чуєнко, С.М.Макаревич, В.В. Гаврилюк та інші.

Загальна кількість учнів: 27 кандидатів та 2 доктори наук.

Напрям досліджень наукової школи: підвищення експлуатаційної надійності та ефективності електрообладнання у сільському господарстві.

Основні здобутки: зроблено вагомий внесок у проектування феромагнітних пристроїв із обертовим магнітним полем, пристроїв захисту асинхронних електродвигунів тощо. Розроблені способи покращання енергетичних характеристик асинхронних двигунів із короткозамкненим ротором, видані рекомендації щодо модернізації асинхронних двигунів під час їх капітального ремонту. Запропоновані контактні системи комкутаційних апаратів на основі міді з використанням композиційних матеріалів замість срібла.

Впроваджено у виробництво наукові розробки:

-                    комплекс пристроїв регульованого електроприводу;

-                    перетворювачі частоти й напруги;

-                    модернізовані асинхронні двигуни;

-                    технологічні рекомендації з модернізації асинхронних двигунів

Наукова робота здійснювалася на замовлення Міністерства аграрної політики України у співдружності з Інститутом електродинаміки НАН України, ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААНУ.

Налагоджене плідне співробітництво з Московським енергетичним університетом, Академією наук Молдови, НДІ електромашинобудування (м. Владимир, Російська Федерація), університетом Британської Колумбії (Канада) та іншими вищими закладами освіти і науковими установами.

Розпочату професором Мішиним В.І. діяльність наукової школи здійснюють:

- кандидат технічних наук, професор Коханівський Сергій Павлович, напрямом наукової діяльності якого є  підвищення експлуатаційної надійності електричних апаратів. Професор Коханівський С.П. має понад 160 наукових праць, 7 навчальних посібників, 89 авторських свідоцтв та патентів; 

- кандидат технічних наук, професор Лут Микола Тихонович, що займається розробкою наукових основ експлуатації електрообладнання у сільському господарстві. Професор Лут М.Т. має понад 50 наукових статей і тез доповідей (у співавторстві), 16 навчальних посібників, 66 навчально-методичних видань, 6 рекомендацій за наслідками наукових досліджень, 8 авторських свідоцтв і патентів на винаходи

- кандидат технічних наук, доцент Чуєнко Микола Онисимович. Напрям наукової діяльності: підвищення енергетичної ефективності електроприводів у сільському господарстві шляхом ємнісної компенсації реактивної потужності асинхронних двигунів. Опубліковано 138 наукових та науково-методичних робіт;

- кандидат технічних наук, доцент Брагіда Михайло Васильович, що працює над дослідженням електромагнітних процесів автономних джерел електричної енергії при несиметричних режимах роботи трансформаторів з тороїдальними осердями. Має в доробку 25 публікацій та 4 винаходи;

 

- кандидат технічних наук, доцент Коробський Володимир Вікторович. Напрям наукової діяльності: розробка нових контактних матеріалів на основі срібла та матеріалів на основі міді; розробка способів і пристроїв для діагностування і налагодження низьковольтних апаратів керування і захисту. Має 36 публікацій та 9 винаходів;

- кандидат технічних наук, доцент Мрачковський Анатолій Миколайович. Коло наукових інтересів – розробка нових контактних матеріалів на основі срібла та матеріалів на основі міді, а також розробка способів і пристроїв для діагностування і налагодження низьковольтних апаратів керування і захисту. Має 18 публікацій;

- кандидат технічних наук, доцент Наливайко Віталій Адамович. Напрям наукової діяльності: розробка нових контактних матеріалів, способів та пристроїв для діагностування, перевірки і налагодження низьковольтних пускозахисних апаратів. Кількість публікацій – 28;

- кандидат технічних наук, доцент Радько Іван Петрович, Заслужений енергетик України. Напрям наукової діяльності: підвищення надійності роботи електрообладнання. Кількість наукових і методичних публікацій: 64 наукові праці, понад 10 навчальних посібників;

 

- кандидат технічних наук, доцент Чуєнко Роман Миколайович. Напрям наукової діяльності: підвищення енергоефективності асинхронних двигунів. Доцент Чуєнко Р.М. має 70 публікацій; 

Асистент Гаврилюк Вячеслав Володимирович. Напрям наукової діяльності: підвищення енергоефективності асинхронних двигунів електроприводів сільськогосподарських машин на основі внутрішньої ємнісної компенсації.

В університеті Британської Колумбії (Канада) успішно працює учень професора В.І. Мішина Юрій Яцкевич, який є зареєстрованим професійним інженером у Британській Колумбії. Дослідницькі інтереси доктора Ю.Яцкевича включають системи силової електроніки, електричних машин і приводів, зокрема їх математичне моделювання.  

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

Для наукової школи є характерним новий підхід до низки фізичних явищ в електричних машинах, розробка та впровадження у виробництво оригінальних технічних рішень із модернізації електрообладнання. 

Матеріали досліджень наукової школи відображено у 8 монографіях, 25 методичних рекомендаціях, 200 статтях та більш ніж 50 авторських свідоцтвах і патентах України.

Завершують роботу над кандидатськими дисертаціями асистенти В.В. Гаврилюк та С.М. Макаревич, готує до захисту докторську дисертацію доцент Р.М. Чуєнко. Протягом останніх років опубліковані монографії доц. Чуєнка Р.М. «Асинхронний двигун з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності: монографія», «Електромагнітні процеси та енергетичні перетворення в компенсованому асинхронному двигуні», а у 2012 р. вийшла друком монографія «Компенсовані асинхронні машини», підготовлена проф. В.І. Мішиним та його учнями В.В. Каплуном, Р.М. Чуєнком, С.С. Макаревич, В.В. Гаврилюком.

 

 

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook