Наукова школа «Електротехнології в біотехнічних системах»

Кістень

Кістень Григорій Євтихійович

Доктор технічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

Назва наукової школи: наукова школа «Електротехнології в біотехнічних системах». Рік заснування: 1982 р.

Засновник наукової школи: Г.Є. Кістень народився 23 січня 1929 р. в селі Паліївці Сумської області Ямпільського району. У 1948 р. закінчив Шосткинський хіміко-технологічний технікум, у 1956 р. – факультет електрифікації сільського господарства Української сільськогосподарської академії. З 1956 р. по 1986 р. працював в Українському науково-дослідному інституті механізації та електрифікації сільського господарства, де розпочав наукові дослідження з напрямку застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві. У 1962 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1984 р. – докторську дисертацію. У 1965 р. присвоєне звання старшого наукового співробітника, а в 1986 р. – професора.

З 1986 р. по 1994 р. – завідувач кафедри застосування електроенергії в сільському господарстві Національного університету біоресурсів і природокористування України. Під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій, зокрема співробітниками кафедри Б.М. Ковалишиним, О.Ю. Синявським і О.М. Берекою.

Є автором понад 200 наукових статей, має 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Був нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

Керівники-послідовники наукової школи: Червинский ЛСЧервінський Леонід Степанович завідувач кафедри електроприводу та електротехнологій, доктор технічних наук, професор. Л.С. Червінський народився 16 березня 1950 р. в с. Кашперівці Тетіївського району Київської області. У 1977 р. закінчив із відзнакою факультет електрифікації сільського господарства Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України) й був залишений стажистом кафедри застосування електроенергії в сільському господарстві (нині кафедра електроприводу та електротехнологій імені проф. С.П. Бондаренка), де працює й сьогодні. Пройшов професійний шлях від асистента, старшого викладача, доцента, професора до завідувача даної кафедри. З 2006 р., за сумісництвом, працює директором міжінститутського навчально-наукового центру.

У 1984 р. захистив кандидатську дисертацію, а у 2002 р. – докторську дисертацію. Створив сучасні лабораторії, є співавтором 5 навчальних посібників, 12 навчально-методичних рекомендацій та практикумів з виконання лабораторно-практичних занять, за результатами досліджень опублікував 146 наукових праць, отримав 9 авторських свідоцтв і патентів України, підготовлено три галузеві стандарти (СОУ). Під його керівництвом захищено кандидатську дисертацію та дві докторські дисертації.

Нагороджений знаком «Відмінник енергетики України», заслужений науково-педагогічний працівник університету, академік Міжнародної академії аграрної освіти.

Під його керівництвом здійснюється дослідження впливу оптичного опромінення на біологічні об’єкти.

Берека ОНБерека Олег Миколайович директор науково-дослідного інституту електроенергетичних систем, професор, доктор технічних наук, випускник факультету електрифікації сільського господарства Української сільськогосподарської академії 1988 р. Під його керівництвом на кафедрі виконуються дослідження впливу полів високої напруги на продуктивність та зберігання рослинної продукції. Запропонована технологія має низьку енергоємність та дозволяє екологічно чисто обробляти продукцію. Синявський Олександр Юрійовичдоцент, к.т.н. проводить дослідження впливу магнітного поля на сільськогосподарські об’єкти. Під його керівництвом напрям, започаткований професором Г.Є Кістенем, продовжив асистент кафедри В.В. Савченко, успішно захистивши у 2012 р. кандидатську дисертацію.

Цими науковцями був розроблений електротехнологічний комплекс для магнітної обробки сільськогосподарської продукції, призначений для передпосівної обробки насіння і бульб сільськогосподарських культур. Він забезпечує підвищення урожайності на 18-26 %, зниження захворюваності рослин на 8–15 %, зменшення втрат при зберіганні на 15–20 %. Електротехнологічний комплекс впроваджений у СТОВ «Відродження» Фастівського району Київської області

Послідовники наукової школи: Ю.В. Герасимчук, А.Г.Кушніренко, В.І. Міщенко, Б.М. Ковалишин та інші.

Загальна кількість учнів: 6 докторів та 18 кандидатів наук.

Напрями досліджень: вплив електричних, магнітних, електромагнітних полів та випромінювань на біологічні об’єкти та продукти їх переробки з метою вдосконалення існуючих або створення нових електротехнологічних процесів, установок та систем направлених на підвищення кількості та якості виробництва, переробки та зберігання біологічних об’єктів, продукції і сировини.

Основні здобутки наукової школи. Зроблено важливий внесок у розробку методології дозування електромагнітної енергії оптичного діапазону на біологічні об’єкти за ефектом конкретної біологічної дії. Розроблено практичні рекомендації по застосуванню штучного ультрафіолетового опромінення тварин і птиці. Обгрунтовано теоретичні основи застосування електричного поля високої напруги та магнітного поля в технологіях передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур та їх тривалого зберігання (7 патентів України).

Сучасний стан наукової школи, її популярність.

Науковцями школи видано 4 монографії, 6 навчальних підручників та посібників, 3 галузевих стандарти України, понад 280 наукових статей, зокрема 12 у іноземних виданнях, 56 патентів та авторських свідоцтв.

Розробки науковців школи широко впроваджуються у виробництво.

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook