Наукова школа з лісової меліорації.

 

bodrovБодров Василь Олександрович

(1897–1980) 

Доктор сільськогосподарських наук, професор

 

 

 

 

 

Назва наукової школи: наукова школа з лісової меліорації. Рік заснування: 1948 р.

Засновник наукової школи: доктор сільськогосподарських наук, професор Бодров Василь Олександрович (1897–1980 рр.). Заснування школи безпосередньо пов’язане з початком його роботи у Київському лісовому інституті на посаді завідувача кафедри лісової меліорації, яка була в складі лісомеліоративного факультету. У цей період бурхливого розвитку набуло полезахисне лісорозведення, для реалізації якого постала необхідність підготовки і виробничих, і наукових кадрів. На той час проф. Бодров В.О. був продовжувачем наукових шкіл проф. Докучаєва В.В. і Висоцького Г.М. про оптимальні структури ландшафтних систем і пертинентний вплив лісових екосистем. Професор В.О. Бодров відзначений урядовими нагородами, в т.ч. медаллю «За трудовую доблесть» (1961 р.), знаком Відмінника народної освіти (1973 р.) та ін.

DSC_4877Керівник наукової школи: доктор сільськогосподарських наук, професор Юхновський Василь Юрійович.

Значний внесок у становлення і розвиток наукових основ оптимізації лісоаграрних ландшафтів зроблено під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, академіка Лісівничої академії наук України, професора Юхновського В.Ю., який очолив кафедру в 2003 р. Ним підготовлено доктора (Гладун Г.Б.) і 6 кандидатів сільськогосподарських наук (Гаркава О.М., Поліщук О.П., Ходаш А.М., Хрик В.М., Павлішина О.М., Яковишин В.М.). Професор В.Ю. Юхновський як продовжувач школи В.О. Бодрова є автором 2 наукових монографій, 5 підручників і навчальних посібників. Ним опубліковано біля 170 наукових праць, розроблено 2 державних стандарти, одержано 3 патенти на винаходи, підготовлено 6 науково-практичних рекомендацій, затверджених НТР Держлісагентства України і Міністерства екології і природних ресурсів України.

Крім того, професор В.Ю. Юхновський призначався директором ННІ лісового і садово-паркового господарства (2004–2005 рр.) і директором НДІ лісівництва і декоративного садівництва (2006–2010 рр.), є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, членом НТР Державного агентства лісових ресурсів України.

Послідовники наукової школи: П.Г. Кальной, В.Є. Свириденко, І.М. Сазонов, П.І. Герасименко, І.В. Кондратюк , М.Н. Куниця, В.І. Горяїнов, Є.Й. Левданський, А.І. Коваленко, М.М. Сухий, М.М. Радчук, О.О. Шабаров, М.Ф. Шеленговський, І.М. Гора.

Загальна кількість учнів: Кількість учнів наукової школи проф. Бодрова В.О. на сьогодні сягає 30 науковців.

Напрями дослідження: лісничі методи боротьби з посухою те єрозією грунтів: підвищення ефективності захисних лісових насаджень різногоцільового призначення; оптимізація лісоаграрних ландшафтів; лісомеліоративні насадження у структурі Національної екологічної мережі.

Основні здобутки наукової школи: Науковцями школи видано більше як 30 монографій, підручників і навчальних посібників, десятки методичних розробок, нормативних матеріалів та інструкцій, опубліковано понад 500 наукових статей. Основні праці В.О. Бодрова перевидані за кордоном, в т.ч. в Китаї і США. Капітальними підручниками і навчальними посібниками, актуальність яких перевірена часом, є: «Лесная мелиорация» (Бодров В.А., 1951, 1961), «Лесная мелиорация с основами лесоводства» (Бодров В.А., Герасименко П.И., Лавриненко Д.Д. и др.; 1972, 1975), «Система мероприятий против эрозии почв» (Сазонов И.Н., Штофель М.А., Пилипенко А.И., 1984), «Лесная мелиорация» (Герасименко П.И., 1990), «Системи захисту ґрунтів від ерозії» (Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М., 2004), «Гідротехнічні меліорації» (Юхновський В.Ю., Шевченко О.В., Дударець С.М., Конаков Б.І., 2007), «Лісові меліорації» (Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М., 2010), «Агролісомеліорація» (Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В.М., 2012). Опубліковано монографії: «Лесоводственный метод борьбы с засухой» (Бодров В.А., 1950), «Лесоводственные особенности и мелиоративное влияние полезащитных лесных полос в условиях черноземной Степи Украины» (Пилипенко О.І., 1992), «Лісоаграрні ландшафти рівнинної України: оптимізація, нормативи, екологічні аспекти» (Юхновський В.Ю., 2003).

Науковцями школи розроблені і рекомендовані до застосування оптимальні конструкції полезахисних лісових смуг у розрізі ґрунтово-кліматичних зон. Конструкція лісових смуг – просторове розміщення деревних порід і кущів, яке забезпечує у поздовжньо-вертикальному профілі смуги наявність наскрізних просвітів і змінює аеродинамічні властивості приземного вітрового потоку впродовж всього життєвого циклу та визначає меліоративний вплив на прилеглі території.

Конструкція характеризується особливостями вітропроникності повздовжнього профілю лісової смуги. За конструкцією полезахисні лiсовi смуги поділяють на щільні (непродувні), ажурні, продувні і ажурно-продувні.

Сучасний стан наукової школи, її популярність: Розробки школи включені в діючі виробничі інструкції. У виробництво впроваджено методичні та нормативно-інформаційні матеріали з проектування і створення систем захисних лісових насаджень в Україні, теоретичні і технологічні основи оптимізації системи захисних лісових насаджень (науково-методичні рекомендації), інструктивні вимоги з лісомеліоративного впорядкування захисних лісових насаджень. Під керівництвом кафедри та за її безпосередньою участю створено тисячі гектарів захисних лісонасаджень в ряді областей України.

Розробки науковців школи постійно експонуються на регіональних і міжнародних виставках, де отримують високі оцінки і визнання. Науковці школи беруть активну участь у розробці державних програм з розвитку аграрного сектору економіки України, Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні, створення Національної екологічної мережі, а також є учасниками круглих столів, телепрограм і радіопрограм з питань агролісомеліорації і захисного лісорозведення.

 

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook