Наукова школа з питань вивчення історії аграрної освіти і науки в Україні

беренштейнБеренштейн Леонід Юхимович

(1921-2010)

Доктор історичних наук, професор, 

дійсний член Академії історії та культури євреїв України ім. Ш.Дубнова і академік Академії історичних наук, Заслужений працівник вищої школи України

 

 

 

Назва наукової школи: наукова школа з питань вивчення історії аграрної освіти і науки в Україні.

Рік заснування: початок 60-х років ХХ ст.

Засновник наукової школи: народився Беренштейн Л.Ю. 3 травня 1921 р. у м. Малині на Житомирщині. У 1939 р. закінчив Хмільницьку середню школу (Вінницька область) і вступив на історичний факультет Київського державного університету. З грудня 1939 р. по червень 1945 р. він – у Радянській Армії. У результаті важкого поранення довелося ампутувати ліву ногу.

У вересні 1945 р. Беренштейн Л.Ю. поновив навчання, а у 1952 р. закінчив аспірантуру (із захистом дисертації). У 1952-1953 рр. працював у Білоцерківському сільськогосподарському інституті, а з 1953 р. до кінця свого життя працював у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тут він пройшов шлях від асистента до професора й завідувача кафедрою: у 1974-1986 рр. – кафедри історії КПРС, 1986-1988 рр. – політичної історії, 1988-1992 рр. – історії України.

Педагогічну й наукову діяльність Л.Ю. Беренштейн поєднував із активною участю в громадській роботі. Він був одним із засновників організації Товариства «Знання» України, 22 роки обирався членом правління Товариства «Знання» України. Більше як 30 років він незмінно працював Головою правління Московської (нині – Голосіївської) районної організації «Знання» м. Києва, був також членом редколегії знанівського журналу «Трибуна лектора», 12 років – членом Ради Миру УРСР.

30 років (1959-1989) Беренштейн Л.Ю. був членом спеціалізованої вченої ради з історичних дисциплін при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Він виступав опонентом із 12 докторських і 55 кандидатських дисертацій. Був відповідальним та науковим редактором 42 тематичних збірників і монографій.

За ратні подвиги його відзначено орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни І ступеня, орденом Богдана Хмельницького, багатьма медалями; нагороджено орденом Дружби народів і медалями «За трудову відзнаку» і «Ветеран праці», Почесною грамотою Верховної Ради Татарської РСР, почесними відзнаками Ради ветеранів війни СРСР. У вересні 1998 р. Л.Ю. Беренштейну як видатному вченому була встановлена державна стипендія в галузі науки. У цей же час учена рада Національного аграрного університету проголосила його «Кращим науковцем» вузу.

Керівник наукової школи: кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук Коломієць Сергій Сергійович, який із 1978 р. працює в університеті. Він є автором та співавтором понад 150 праць. Під його керівництвом захистили наукові роботи 9 аспірантів.

Послідовники: О.П. Бондарчук, М.Ф. Дмитроченко, В.П. Шкварець, М.М. Кватира, Л.І. Марчук, В.П. Михайлюк, О.С. Каденюк, К.І. Левчук, В.А. Моргун, П.С.Костик, В.П. Плисюк, П.Я.Циткілов, І.В.Шульга, В.Д.Мойсеєнко, В.Я.Хоменко, С.С. Коломієць, С.М. Живора, Н.П. Ісакова, Кропивко О.М., Кравченко Н.Б., Хвіст В.О. та інші.

Загальна кількість учнів: 12 докторів та 38 кандидатів історичних наук.

Напрями досліджень: вивчення соціально-економічних перетворень в українському селі в історичному контексті, умови забезпечення інноваційного розвитку аграрного комплексу України, а також історіографія проблеми, аграрна проблематика в документах політичних партій та рухів України, еволюція аграрної освіти та науки в Україні в контексті глобалізаційних процесів.

Основні здобутки наукової школи: Науковий доробок Беренштейна Л.Ю. становить понад 650 публікацій, в т.ч. 20 іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою, болгарською, словацькою, ідиш). У них досліджувались процеси, які відбувалися в українському селі у 1905-1912 рр. та 1917-1920 рр., у період здійснення непу (1921-1928 рр.), в роки суцільної колективізації (1923-1933 рр.), у 1960-90-х рр. 28 статей опубліковано в фундаментальних працях «Українська Радянська Енциклопедія» (1980-ті рр.), «Політичний словник», «Політологічний енциклопедичний словник» (1997 р.). Л.Ю.Беренштейн був членом авторських колективів монографій та бібліографічних праць, які видавалися Інститутом історії України та Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, історичних факультетів Донецького, Львівського і Київського університетів. У його монографіях, брошурах, статтях використані матеріали 20 державних і понад 100 поточних архівів, більше як двох тисяч періодичних видань, майже п'яти тисяч праць вітчизняних і зарубіжних вчених.

Про результати своїх досліджень професор Беренштейн Л.Ю. доповідав на 56 міжнародних, загальноукраїнських, міжвузівських, вузівських наукових конференціях. Його наукові праці публікувалися в 10 видавництвах, 16 часописах, 12 журналах. Періодично публікував матеріали теоретичного і методичного характеру у вузівській газеті «За сільськогосподарські кадри» (майже 20 років був членом редколегії газети).

Яскравою рисою наукового стилю Л.Ю. Беренштейна, яка передана його учням, була виняткова скурпульозністю і виваженість у роботі з документальними матеріалами, прагнення до максимально повного їх охоплення та використання. На сторінках його праць зроблені численні архівознавчі екскурси і спостереження, грунтовно розкриті структура, інформаційна цінність, особливості і потенції основних джерельних комплексів та окремих цікавих документів про селянство України ХХ - ХХІ ст.

Найбільш вагомим здобутком стало визначення періодизації розбудови громадянського сіспільства в Україні, становлення та розвитку багатопартійності, реформування економічних відносин в аграрному секторі України. Цей напрям став надалі магістральним у науковій творчості Л.Ю. Беренштейна та науковій діяльності його послідовників і учнів.

З 1960 р. Беренштейн Л.Ю. був науковим керівником цільової програми «Історичні та соціальні аспекти аграрних відносин в Україні (з 1917 р.)». У 1965-1990 рр. в її реалізації брало участь 120 науковців 18 сільськогосподарських (Національний аграрний університет, Вінницький, Білоцерківський, Дніпропетровський, Житомирський, Кам'янець-Подільський, Кримський, Львівський, Луганський, Полтавський, Одеський, Сумський, Харківський, Ташкентський, Кишинівський, Целіноградський сільськогосподарські, Харківський механізації та електрифікації сільського господарства, Херсонський), 2 педагогічних (Миколаївський і Тернопільський), 2 фінансово-економічних (Київський, Тернопільський), 3 політехнічних (Київський, Донецький, Львівський) навчальних закладів.

Із указаної цільової програми в 1965-2010 рр. опубліковано 22 колективних і 26 індивідуальних монографій, 19 збірників наукових праць, 68 брошур, понад 1600 статей. У вказані роки 76 осіб захистило кандидатські та докторські дисертації.

У 70-80-х рр. ХХ ст. кафедра, яку очолював Беренштейн Л.Ю., була базовою, де проходили практику слухачі Інституту підвищення кваліфікації при Київському університеті імені Т.Г. Шевченка, проходили стажування викладачі кафедр історичного профілю всіх вузів України та республік, які входили до СРСР (Азербайджану, Грузії, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Росії), багатьох країн світу (Китай, Монголія, Словаччина, Угорщина).

Понад 25 років працював Беренштейн Л.Ю. у ранзі заступника голови науково-методичної ради Мінвузу України. За його участі були розроблені програми і робочі плани з дисциплін «Політична історія» і «Історія України» для сільськогосподарських і технічних вузів, спецкурсів з проблем боротьби українського народу за державну незалежність, історії українського селянства, здійснення аграрної реформи в сучасних умовах, настанови з питань організації навчального процесу на кафедрах історії України. У 1990-2001 рр. авторські колективи, очолювані Л.Ю. Беренштейном, написали підручники і навчальні посібники з дисциплін «Політична історія» та «Історія України». При цьому використані нові архівні джерела, матеріали, які до початку 90-х років знаходилися у спецсховищах. Видані також конспекти лекцій та методичні розробки щодо проведення семінарських занять зі спецкурсів «Політична палітра сучасної України», «Проблеми становлення державності в Україні», «Аграрні проблеми у працях українських істориків». Вказані видання були рекомендовані Міністерством вищої освіти, як посібники для студентів усіх вузів України.

Зроблено значний внесок у розробку і висвітлення національних проблем, питань теорії і практики міжнаціональних відносин.

До наукового доробку Беренштейна Л.Ю. відносяться й праці з історії Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серед них слід виділити публікації з циклу «Голосіївський рубіж», книга «Кузня сільськогосподарських кадрів», присвячена 75-річчю вузу (1973). Ряд матеріалів використано в експозиції музею історії університету. Перші його стенди оформлялися з урахуванням численних архівних матеріалів, зібраних членами наукового гуртка, яким керував Беренштейн Л.Ю. Студенти охоче відвідували науковий гурток, яким науковець керував у 1955-1997 рр. Понад 100 вихованців цього гуртка за виконані роботи одержало дипломи та почесні грамоти, 9 відзначено медалями на всесоюзних і республіканських конкурсах студентських робіт, 25 праць було опубліковано.

Сучасний стан наукової школи. Популярність наукової школи.

На сучасному етапі представники наукової школи здійснюють дослідження за такими пріоритетними напрямами: 1) аграрні проблеми в документах політичних партій та рухів України; 2) участь громадських організацій у реформуванні форм власності та господарювання в аграрному секторі економіки України; 3) наукове та кадрове забезпечення реформування АПК; 4) особливості становлення і розвитку нової виробничої та соціальної інфраструктури в сучасному українському селі; 5) історіографія проблеми.

Географія діяльності вихованців наукової школи охоплює практично всі регіони України, Молдови, Латвії, Узбекистану, Росії. 25 вихованців школи стали завідуючими кафедр історичного профілю в сільськогосподарських та педагогічних вузах, 14 – працюють провідними спеціалістами в органах державної влади та місцевого самоврядування. Багато з них стало знаними фахівцями-істориками, опублікувано фундаментальні праці з історії реформування економічних відносин в аграрному секторі економіки, з актуальних проблем розбудови громадянського суспільства сучасної України тощо.

Науковий здобуток школи висвітлено у понад 1000 наукових праць, презентовано на 28 науково-практичних конференціях та круглих столах, впроваджено в навчально-виховний процес через комплекс науково-методичних видань.

Сьогодні на кафедрі історії і політології НУБіП України під керівництвом Коломійця С.С. ведеться наукова робота щодо визначення закономірностей та особливостей розвитку аграрної освіти та науки в Україні з урахуванням історичної ретроспективи та з можливостями їх продукування на перспективу розвитку агропромислового комплексу української держави.

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook