Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь «Бакалавр», для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спорідненою спеціальністю

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»,

для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

за умови вступу на споріднену спеціальність

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр»

 
 

Назва

Код

Код

Назва

 

Економіка підприємства

5.03050401

051

Економіка (Економіка підприємства, Економічна кібернетика)

 

Прикладна статистика

5.03050601

 

Бухгалтерський облік

5.03050901

071

Облік і оподаткування

(Облік і аудит)

 

Оціночна діяльність

5.03050802

 

Фінанси і кредит

5.03050801

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

 

Оціночна діяльність

5.03050802

 

Бухгалтерський облік

5.03050901

 

Організація виробництва

5.03060101

073

Менеджмент

 

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

 

Організація обслуговування населення

5.14010202

 

Маркетингова діяльність

5.03050701

075

Маркетинг

 

Комерційна діяльність

5.03050702

 

Правознавство

5.03040101

081

Право

 

Прикладна екологія

5.04010602

101

Екологія

 

Розробка програмного забезпечення

5.05010301

121

Інженерія програмного забезпечення

 

Обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

122

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

 

Обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

 

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

123

Комп’ютерна інженерія

 

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

 

 

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

 

Галузеве машинобудування

 

Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

 

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

 

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

 

Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

5.05050208

 

Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

 

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

 

Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

 

Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

 

Обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050215

 

Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

 

Інструментальне виробництво

5.05050301

 

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

 

Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

 

Виробництво абразивного та алмазного інструменту

5.05050304

 

Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

 

Виробництво двигунів

5.05050306

 

Виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

 

Виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

 

Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

 

Важке машинобудування (за видами)

5.05050310

 

Хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

 

Виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050312

 

Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070204

 

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

 

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010602

 

Обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання а АПК

5.10010101

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

 

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

5.10010202

 

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

5.10010203

 

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК

5.10010102

 

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030103

 

 

 

 

141

 

 

 

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

 

Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

 

Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070102

 

Електропостачання

5.05070103

 

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

 

Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.05070105

 

Монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

5.05070106

 

Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070107

 

Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070108

 

Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070109

 

Виробництво електричних машин і апаратів

5.05070201

 

Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

5.05070202

 

Виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.05070203

 

Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070204

 

Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

 

Обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в АПК

5.10010101

 

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК

5.10010102

 

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

 

Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

5.05120104

 

Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель та споруд

5.06010105

 

Експлуатація суднових енергетичних установок

5.07010403

 

Експлуатація електрообладнання та автоматики суден

5.07010407

 

Обслуговування систем управління і автоматики

5.05020101

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робо технічних систем

5.05020102

 

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

 

Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

5.05020202

 

Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020203

 

Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті

5.05020204

 

Виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

 

Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020205

 

Біохімічне виробництво

5.05140101

162

Біотехнології та біоінженерія

 

Виробництво харчової  продукції

5.05170101

181

Харчові технології

 

Консервування

5.05170102

 

Зберігання i переробка зерна

5.05170103

 

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i харчоконцентратів

5.05170104

 

Виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

 

Бродильне виробництво i виноробство

5.05170106

 

Виробництво жирів i жирозамінників

5.05170107

 

Зберігання, консервування та переробка плодів i овочів

5.05170108

 

Зберігання, консервування та переробка м’яса

5.05170109

 

Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

 

Зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

 

Будівництво та експлуатація будівель i споруд

5.06010101

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

 

Монтаж промислового устаткування

5.06010102

 

Будівництво гідротехнічних споруд

5.06010103

 

Будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010104

 

Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель i споруд

5.06010105

 

Виготовлення металевих конструкцій

5.06010106

 

Виготовлення будівельних деталей i конструкцій

5.06010107

 

Будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій

5.06010108

 

Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів

5.06010109

 

Будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010110

 

Будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010111

 

Будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010112

 

Монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання

5.06010113

 

Монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції

5.06010114

 

Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу

5.06010301

 

Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.06010302

 

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010115

 

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010101

193

Геодезія та землеустрій

 

Землевпорядкування

5.08010102

 

Картографічні роботи

5.08010103

 

Промислове квітництво

5.09010101

201

Агрономія

 

Організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

 

Виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

 

Промислове квітництво

5.09010101

202

Захист і карантин рослин

 

Організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

 

Виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

 

Виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

203

Садівництво та виноградарство

 

Промислове квітництво

5.09010101

 

Організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

 

Виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

 

Бджільництво

5.09010202

 

Звірівництво

5.09010203

 

Лісозаготівля та первинна обробка деревини

5.05180101

205

Лісове господарство (Лісове господарство, Деревообробні та меблеві технології)

 

Обробка деревини

5.05180102

 

Виготовлення меблів

5.05180103

 

Лісове господарство

5.09010301

 

Мисливське господарство

5.09010302

 

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

206

Садово-паркове господарство

 

Природно-заповідна справа

5.09010304

 

Рибництво та аквакультура

5.09020101

207

Водні біоресурси та аквакультура

 

Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури

5.09020102

 

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

208

Агроінженерія

 

Експлуатація  та ремонт  меліоративних, будівельних машин і обладнання

5.10010202

 

Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу

5.10010203

 

Ветеринарна медицина

5.11010101

211

Ветеринарна медицина

 

Соціальна педагогіка

5.01010601

231

Соціальна робота

 

Соціальна робота

5.13010101

 

Організація та регулювання дорожнього руху

5.07010101

275.03

Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

 

Організація перевезень i управління на автотранспорті

5.07010102

 

Організація перевезень i управління на залізничному транспорті

5.07010103

 

Організація авіаційних перевезень

5.07010104

 

Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

5.07010105

 

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

 

 

За денною формою навчання

Спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр»**

Вступне випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць*

 

За державним замовленням

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Код

Назва

 

051

Економіка (Економіка підприємства)

Фахове вступне випробування

1

3

10

10

 

051

Економіка (Економічна кібернетика)

Фахове вступне випробування

1

3

3

5

 

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Фахове вступне випробування

1

3

20

30

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Фахове вступне випробування

1

3

15

25

 

073

Менеджмент

Фахове вступне випробування

1

3

8

17

 

075

Маркетинг

Фахове вступне випробування

1

3

8

7

 

081

Право

Фахове вступне випробування

1

3

5

10

 

101

Екологія

Фахове вступне випробування

1

3

17

10

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Фахове вступне випробування

1

3

5

20

 

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Фахове вступне випробування

1

3

9

10

 

123

Комп’ютерна інженерія

Фахове вступне випробування

1

3

5

20

 

133

Галузеве машинобудування

Фахове вступне випробування

1

3

13

17

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

Фахове вступне випробування

1

3

69

24

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Фахове вступне випробування

1

3

18

5

 

162

Біотехнології та біоінженерія

Фахове вступне випробування

1

3

5

5

 

181

Харчові технології

Фахове вступне випробування

1

3

5

10

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Фахове вступне випробування

1

3

5

15

 

193

Геодезія та землеустрій

Фахове вступне випробування

1

3

15

15

 

201

Агрономія

Фахове вступне випробування

1

3

30

40

 

202

Захист і карантин рослин

Фахове вступне випробування

1

3

5

5

 

203

Садівництво і виноградарство

Фахове вступне випробування

1

3

20

10

 

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Фахове вступне випробування

1

3

30

5

 

205

Лісове господарство (Лісове господарство, Деревообробні та меблеві технології)

Фахове вступне випробування

1

3

20

20

 

206

Садово-паркове господарство

Фахове вступне випробування

1

3

20

5

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

Фахове вступне випробування

1

3

5

5

 

208

Агроінженерія

Фахове вступне випробування

1

3

40

60

 

211

Ветеринарна медицина

Фахове вступне випробування

1

3

40

26

 

231

Соціальна робота

Фахове вступне випробування

1

3

5

5

 

242

Туризм

Фахове вступне випробування

1

3

 

275.03

Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

Фахове вступне випробування

1

3

20

30

 


* плановий показник

**  за умови появи вакантних місць перелік може змінюватися

   За заочною формою навчання

Спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр»**

Вступне випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць*

 

За державним замовленням

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Код

Назва

 

051

Економіка (Економіка підприємства)

Фахове вступне випробування

1

3

1

45

 

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Фахове вступне випробування

1

3

13

90

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Фахове вступне випробування

1

3

10

48

 

073

Менеджмент

Фахове вступне випробування

1

3

8

24

 

075

Маркетинг

Фахове вступне випробування

1

3

1

28

 

081

Право

Фахове вступне випробування

1

3

40

 

101

Екологія

Фахове вступне випробування

1

3

39

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Фахове вступне випробування

1

3

35

 

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Фахове вступне випробування

1

3

35

 

123

Комп’ютерна інженерія

Фахове вступне випробування

1

3

35

 

133

Галузеве машинобудування

Фахове вступне випробування

1

3

7

50

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології, Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

Фахове вступне випробування

1

3

5

45

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Фахове вступне випробування

1

3

25

 

162

Біотехнології та біоінженерія

Фахове вступне випробування

1

3

10

 

181

Харчові технології

Фахове вступне випробування

1

3

20

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Фахове вступне випробування

1

3

30

 

193

Геодезія та землеустрій

Фахове вступне випробування

1

3

10

45

 

201

Агрономія

Фахове вступне випробування

1

3

20

60

 

202

Захист і карантин рослин

Фахове вступне випробування

1

3

8

17

 

203

Садівництво та виноградарство

Фахове вступне випробування

1

3

10

10

 

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Фахове вступне випробування

1

3

5

30

 

205

Лісове господарство (Лісове господарство, Деревообробні та меблеві технології)

Фахове вступне випробування

1

3

15

110

 

206

Садово-паркове господарство

Фахове вступне випробування

1

3

20

20

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

Фахове вступне випробування

1

3

38

 

208

Агроінженерія

Фахове вступне випробування

1

3

35

65

 

231

Соціальна робота

Фахове вступне випробування

1

3

10

 

242

Туризм

Фахове вступне випробування

1

3

 

275.03

Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

Фахове вступне випробування

1

3

60

 

* плановий показник
 

** за умови появи вакантних місць перелік може змінюватися

 Вступ на програми підготовки освітнього ступеня «Бакалавр»

осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» за іншою (не спорідненою) спеціальністю

За денною формою навчання

Спеціальності освітнього ступеня «Бакалавр»**

Додаткове вступне випробування (для вступників з іншої спеціальності)

Вступне випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць*

 

За державним замовленням

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Код

Назва

 

035.04

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Додаткове вступне випробування (Англійська мова або Німецька мова)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

051

Економіка (Економіка підприємства)

Додаткове вступне випробування (Економіка підприємства)

Фахове вступне випробування

1

4

-

5

 

051

Економіка (Економічна кібернетика)

Додаткове вступне випробування (Економічна кібернетика)

Фахове вступне випробування

1

4

-

5

 

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Додаткове вступне випробування (Облік і аудит)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Додаткове вступне випробування (Фінанси і кредит)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

073

Менеджмент

Додаткове вступне випробування (Менеджмент)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

075

Маркетинг

Додаткове вступне випробування (Маркетинг)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

081

Право

Додаткове вступне випробування (Право)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

101

Екологія

Додаткове вступне випробування (Екологія)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Додаткове вступне випробування (Інженерія програмного забезпечення)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Додаткове вступне випробування (Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

123

Комп’ютерна інженерія

Додаткове вступне випробування (Комп’ютерна інженерія)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

133

Галузеве машинобудування

Додаткове вступне випробування (Галузеве машинобудування)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології)

Додаткове вступне випробування (Електротехніка та електротехнології)

Фахове вступне випробування

1

4

-

5

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

Додаткове вступне випробування (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

Фахове вступне випробування

1

4

-

5

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Додаткове вступне випробування (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

162

Біотехнології та біоінженерія

Додаткове вступне випробування (Біотехнології та біоінженерія)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

181

Харчові технології

Додаткове вступне випробування (Харчові технології)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Додаткове вступне випробування (Будівництво та цивільна інженерія)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

193

Геодезія та землеустрій

Додаткове вступне випробування (Геодезія та землеустрій)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

201

Агрономія

Додаткове вступне випробування (Агрономія)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

202

Захист і карантин рослин

Додаткове вступне випробування (Захист і карантин рослин)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

203

Садівництво та виноградарство

Додаткове вступне випробування (Садівництво та виноградарство)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Додаткове вступне випробування (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

Додаткове вступне випробування (Лісове господарство)

Фахове вступне випробування

1

4

-

5

 

205

Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології)

Додаткове вступне випробування (Деревообробні та меблеві технології)

Фахове вступне випробування

1

4

-

5

 

206

Садово-паркове господарство

Додаткове вступне випробування (Садово-паркове господарство)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

Додаткове вступне випробування (Водні біоресурси та аквакультура)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

208

Агроінженерія

Додаткове вступне випробування (Агроінженерія)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

211

Ветеринарна медицина

Додаткове вступне випробування (Ветеринарна медицина)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

231

Соціальна робота

Додаткове вступне випробування (Соціальна робота)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

242

Туризм

Додаткове вступне випробування (Туризм)

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 

275.03

Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

Додаткове вступне випробування (Транспортні технології (Автомобільний транспорт))

Фахове вступне випробування

1

4

-

10

 


* плановий показник

** за умови появи вакантних місць перелік може змінюватися

 За заочною формою навчання

Спеціальність освітнього ступеня «Бакалавр»**

Додаткове вступне випробування

(для вступників з іншої спеціальності)

Вступне випробування

Курс

Термін навчання

Кількість місць*

 

За державним замовленням

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Код

Назва

 

035.04

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Додаткове вступне випробування (Англійська мова або Німецька мова)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

051

Економіка (Економіка підприємства)

Додаткове вступне випробування (Економіка підприємства)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Додаткове вступне випробування (Облік і аудит)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Додаткове вступне випробування (Фінанси і кредит)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

073

Менеджмент

Додаткове вступне випробування (Менеджмент)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

075

Маркетинг

Додаткове вступне випробування (Маркетинг)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

081

Право

Додаткове вступне випробування (Право)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

101

Екологія

Додаткове вступне випробування (Екологія)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Додаткове вступне випробування (Інженерія програмного забезпечення)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Додаткове вступне випробування (Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

123

Комп’ютерна інженерія

Додаткове вступне випробування (Комп’ютерна інженерія)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

133

Галузеве машинобудування

Додаткове вступне випробування (Галузеве машинобудування)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології)

Додаткове вступне випробування (Електротехніка та електротехнології)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

Додаткове вступне випробування (Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Додаткове вступне випробування (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

162

Біотехнології та біоінженерія

Додаткове вступне випробування (Біотехнології та біоінженерія)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

181

Харчові технології

Додаткове вступне випробування (Харчові технології)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Додаткове вступне випробування (Будівництво та цивільна інженерія)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

193

Геодезія та землеустрій

Додаткове вступне випробування (Геодезія та землеустрій)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

201

Агрономія

Додаткове вступне випробування (Агрономія)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

202

Захист і карантин рослин

Додаткове вступне випробування (Захист і карантин рослин)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

203

Садівництво та виноградарство

Додаткове вступне випробування (Садівництво та виноградарство)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Додаткове вступне випробування (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

Додаткове вступне випробування (Лісове господарство)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

205

Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології)

Додаткове вступне випробування (Деревообробні та меблеві технології)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10

 

206

Садово-паркове господарство

Додаткове вступне випробування (Садово-паркове господарство)

Фахове вступне випробування

1

5

-

10</