Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь «Бакалавр»


...для здобуття освітнього ступеня «Магістр»  за спорідненою спеціальністю

Неспоріднені спеціальності (напрями підготовки) освітнього ступеня «Бакалавр»

Спеціальності (Освітні програми)

освітнього ступеня «Магістр»

Назва

Код

Код

Назва

Філологія

6.020303

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад)) (Англійська мова та друга іноземна мова)

Філологія (германські мови та літератури (переклад)) (Німецька мова та друга іноземна мова))

Економічна теорія

6.030501

051

Економіка (Економіка підприємства)

Економіка (Економічна кібернетика)

Економіка (Прикладна економіка)

Економічна кібернетика

6.030502

Міжнародна економіка

6.030503

Економіка підприємства

6.030504

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

Прикладна статистика

6.030506

Фінанси і кредит

6.030508

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Облік і аудит

6.030509

Фінанси і кредит

6.030508

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

073

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Менеджмент (Дорадництво)

Менеджмент

6.030601

Маркетинг

6.030507

075

Маркетинг

Економіка підприємства

6.030504

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність)

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

Маркетинг

6.030507

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

Побутове обслуговування

6.140102

Правознавство

6.030401

081

Право

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

101

Екологія (Екологічний контроль та аудит)

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Інформатика

6.040302

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні управляючі системи та технології)

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

Комп’ютерні науки

6.050101

Системна інженерія

6.050201

Машинобудування

6.050503

133

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

Електротехніка та електротехнології

6.050701

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва)

Електромеханіка

6.050702

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

Системна інженерія

6.050201

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

Мережі та системи поштового зв’язку

6.050904

Приладобудування

6.051003

Метрологія та інформаційно- вимірювальні технології

6.051001

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

Метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

Приладобудування

6.051003

Оптотехніка

6.051004

Біотехнологія

6.051401

162

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

Харчові технології та інженерія

6.051701

181

Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса)

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

6.051702

Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

Будівництво

6.060101

192

Будівництво та цивільна інженерія

Гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

193

Геодезія та землеустрій

Агрономія

6.090101

201

Агрономія (Агрономія)

Агрономія (Агрохімія і грунтознавство)

Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

Агрономія

6.090101

203

Садівництво та виноградарство

Захист рослин

6.090105

202

Захист і карантин рослин (Захист рослин)

Захист і карантин рослин (Карантин рослин)

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

6.090102

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Деревооброблювальні технології

6.051801

205

Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології)

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

Лісове господарство (Мисливське господарство)

Лісозаготівля

6.090104

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

206

Садово-паркове господарство

Водні біоресурси та аквакультура

6.090201

207

Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси та аквакультура)

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

208

Агроінженерія

Ветеринарна медицина

6.110101

211

Ветеринарна медицина

Соціальна педагогіка

6.010106

231

Соціальна робота

Соціальна робота

6.130102

Транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Автомобільний транспорт)

...для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за іншою (неспорідненою) спеціальністю

Неспоріднені спеціальності (напрями підготовки)

освітнього ступеня «Бакалавр»

Спеціальності (Освітні програми)

освітнього ступеня «Магістр»

Назва

Код

Код

Назва

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

011

Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

Соціальна допомога

6.130101

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад))

(Англійська мова та друга іноземна мова, Німецька мова та друга іноземна мова)

Дошкільна освіта

6.010101

Початкова освіта

6.010102

Технологічна освіта

6.010103

Професійна освіта (за профілем)

6.010104

Корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105

Соціальна педагогіка

6.010106

Фізичне виховання

6.010201

Спорт

6.010202

Здоров’я людини

6.010203

Культурологія

6.020101

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020103

Народна художня творчість

6.020104

Документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

Менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

Театральне мистецтво

6.020201

Хореографія

6.020202

Кіно-, телемистецтво

6.020203

Музичне мистецтво

6.020204

Образотворче мистецтво

6.020205

Реставрація творів мистецтв

6.020206

Дизайн

6.020207

Декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

Естрадно-циркове мистецтво

6.020209

Фотомистецтво

6.020210

Філософія

6.020301

Історія

6.020302

Богослов'я (теологія із зазначенням конфесії)

6.020304

Соціологія

6.030101

Психологія

6.030102

Практична психологія

6.030103

Політологія

6.030104

Міжнародні відносини

6.030201

Міжнародне право

6.030202

Міжнародні економічні відносини

6.030203

Міжнародна інформація

6.030204

Країнознавство

6.030205

Міжнародний бізнес

6.030206

Журналістика

6.030301

Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

Видавнича справа та редагування

6.030303

Правознавство

6.030401

Правоохоронна діяльність

6.030402

Побутове обслуговування

6.140102

Туризм

6.140103

Електротехніка та електротехнології

6.050701

Агрономія

6.090101

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

6.090102

Лісове та садово-паркове господарство

6.090103

Захист рослин

6.090105

Водні біоресурси та аквакультура

6.090201

Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

Ветеринарна медицини

6.110101

Менеджмент

6.030601

Маркетинг

6.030507

Економіка підприємства

6.030504

Фінанси і кредит

6.030508

Облік і аудит

6.030509

Маркетинг

6.030507

051

Економіка (Економіка підприємства)

Економіка (Економічна кібернетика)

Фінанси і кредит

6.030508

Облік і аудит

6.030509

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

Менеджмент

6.030601

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

051

Економіка (Прикладна економіка)

Економічна теорія

6.030501

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Економічна кібернетика

6.030502

Міжнародна економіка

6.030503

Економіка підприємства

6.030504

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

Прикладна статистика

6.030506

Маркетинг

6.030507

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

Економічна теорія

6.030501

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Економічна кібернетика

6.030502

Міжнародна економіка

6.030503

Економіка підприємства

6.030504

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

Прикладна статистика

6.030506

Маркетинг

6.030507

Облік і аудит

6.030509

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

Менеджмент

6.030601

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

073

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Менеджмент (Дорадництво)

Економічна теорія

6.030501

075

Маркетинг

Економічна кібернетика

6.030502

Міжнародна економіка

6.030503

Економіка підприємства

6.030504

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

Прикладна статистика

6.030506

Фінанси і кредит

6.030508

Облік і аудит

6.030509

Товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Біржова діяльність)

Політологія

6.030104

081

Право

Міжнародне право

6.030202

Правоохоронна діяльність

6.030402

Філологія

6.020303

Соціальна робота

6.130102

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

Фінанси і кредит

6.030508

Менеджмент

6.030601

Хімія

6.040101

101

Екологія

Біологія

6.040102

Географія

6.040104

Біотехнологія

6.051401

Харчові технології та інженерія

6.051701

Агрономія

6.090101

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

Захист рослин

6.090105

Водні біоресурси та аквакультура

6.090201

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні управляючі системи та технології)

Системний аналіз

6.040303

Комп’ютерна інженерія

6.050102

Програмна інженерія

6.050103

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

Мікро- та наносистемна техніка

6.050801

Телекомунікації

6.050903

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

Системний аналіз

6.040303

Комп’ютерна інженерія

6.050102

Програмна інженерія

6.050103

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

Мікро- та наносистемна техніка

6.050801

Телекомунікації

6.050903

Інженерне матеріалознавство

6.050403

133

Галузеве машинобудування

(Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; Обладнання лісового комплексу)

Прикладна механіка

6.050501

Інженерна механіка

6.050502

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

Транспортні технології

6.070101

Будівництво

6.060101

Електронні пристрої та системи

6.050802

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства; Електротехнічні системи електроспоживання; Енергетика сільськогосподарського виробництва)

Радіотехніка

6.050901

Радіоелектронні апарати

6.050902

Телекомунікації

6.050903

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

Інформатика

6.040302

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами)

 

Системний аналіз

6.040303

Комп’ютерні науки

6.050101

Комп’ютерна інженерія

6.050102

Програмна інженерія

6.050103

Електронні пристрої та системи

6.050802

Радіотехніка

6.050901

Радіоелектронні апарати

6.050902

Телекомунікації

6.050903

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Якість, стандартизація та сертифікація)

Екологія, охорона  навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

162

Біотехнології та біоінженерія

Хімія

6.040101

Харчові технології та інженерія

6.051701

Хімічна технологія

6.051301

Хімічна інженерія

6.051302

Машинобудування

6.050503

192

Будівництво та цивільна інженерія

Архітектура

6.060102

Транспортні технології

6.070101

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

Геологія

6.040103

193

Геодезія та землеустрій

Географія

6.040104

Будівництво

6.060101

Захист рослин

6.090105

201

Агрономія

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

Агрономія

6.090101

202

Захист і карантин рослин

Екологія, охорона  навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

Захист рослин

6.090105

203

Садівництво та виноградарство

Лісове і садово-паркове господарство

6.090103

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

205

Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології)

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

205

Лісове господарство (Лісове господарство)

Агрономія

6.090101

Захист рослин

6.090105

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

6.090102

205

Лісове господарство (Мисливське господарство)

Ветеринарна медицина

6.110101

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

206

Садово-паркове господарство

Будівництво

6.060101

Архітектура

6.060102

Агрономія

6.090101

Захист рослин

6.090105

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

208

Агроінженерія

Машинобудування

6.050503

Транспортні технології

6.070101

Інші спеціальності (напрями підготовки)

 

231

Соціальна робота

Машинобудування

6.050503

275.03

Транспортні технології (Автомобільний транспорт)

Автомобільний транспорт

6.070106

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

 Перелік вступних випробувань та обсяги державного замовлення для здобуття освітнього ступеня «Магістр

 

Спеціальності (освітні програми)

освітнього ступеня «Магістр»

Додаткове вступне випробування

(для вступників з іншої спеціальності)

Вступні випробування

Кількість місць за державним замовленням*

 

Денна форма

Заочна форма

 

Код

Назва

 

011

Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

Комплекс гуманітарних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

10

 

035.04

Філологія (германські мови та літератури (переклад) (Англійська мова та друга іноземна мова)

Науково-технічний переклад

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

15

5

 

Філологія (германські мови та літератури (переклад) (Англійська мова та друга іноземна мова)

Науково-технічний переклад

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

051

Економіка (Економіка підприємства)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

60

24

 

Економіка (Економічна кібернетика)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Економіка (Прикладна економіка)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

071

Облік і оподаткування (Облік і аудит)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

70

15

 

072

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

50

15

 

073

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

180

65

 

Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Управління інноваціною діяльністю)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Менеджмент (Дорадництво)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

074

Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

Основи держави і права; основи економіки; співбесіда з питань державного управління

0

0

 

075

Маркетинг

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

10

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність)

Економічна теорія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

15

0

 

081

Право

Комплекс юридичних дисциплін

Тест з права; тест загальної навчальної правничої компетентності; іноземна мова

25

0

 

101

Екологія (Екологічний контроль та аудит)

Загальна екологія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

35

20

 

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Загальна екологія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформаційні управляючі системи та технології)

Комплекс природничо-математичних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

0

 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг)

Комплекс природничо-математичних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

133

Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва)

Механіка та опір матеріалів

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

40

10

 

Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу)

Механіка та опір матеріалів

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електрифікація і автоматизація сільського господарства)

Теоретичні основи електротехніки

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)

Теоретичні основи електротехніки

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика сільськогосподарського виробництва)

Теоретичні основи електротехніки

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизоване управління технологічними процесами)

Теоретичні основи автоматики

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

25

0

 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, іноземна мова

25

10

 

162

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)

Генетика

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

25

15

 

181

Харчові технології (Технології зберігання, консервування та переробки м’яса)

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

10

 

Харчові технології (Технології зберігання та переробки водних біоресурсів)

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Комплекс базових інженерних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

11

0

 

193

Геодезія та землеустрій

Географія

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

42

12

 

201

Агрономія (Агрономія)

Комплекс із базових агротехнологічних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

100

35

 

Агрономія (Агрохімія і грунтознавство)

Комплекс із базових агротехнологічних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур)

Комплекс із базових агротехнологічних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

202

Захист і карантин рослин (Захист рослин)

Хімічний і біологічний захист рослин

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

50

15

 

Захист і карантин рослин (Карантин рослин)

Хімічний і біологічний захист рослин

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

203

Садівництво та виноградарство

Комплекс із базових агротехнологічних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

25

10

 

204

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва)

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

50

10

 

205

Лісове господарство (Деревообробні та меблеві технології)

Деревинознавство з основами товарознавства

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

72

50

 

Лісове господарство (Лісове господарство)

Лісівництво

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

Лісове господарство (Мисливське господарство)

Лісівництво

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

 

206

Садово-паркове господарство

Комплекс дисциплін з садово-паркового господарства

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

15

 

207

Водні біоресурси та аквакультура

-

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

30

10

 

208

Агроінженерія

Комплекс базових інженерних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

70

40

 

211

Ветеринарна медицина

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

75

0

 

231

Соціальна робота

Комплекс гуманітарних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

15

5

 

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Автомобільний транспорт)

Комплекс базових інженерних дисциплін

Комплекс фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; іноземна мова

25

15

 


* плановий показник

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій